Một hình vuông có diện tích bằng 4/9

     

Một hình vuông tất cả diện tích S bởi (4.) Qua phép vị tự $V_left( I, - 2 ight)$ thì ảnh của hình vuông vắn bên trên có diện tích S tăng vội mấy lần diện tích S lúc đầu.

Bạn đang xem: Một hình vuông có diện tích bằng 4/9


Phương thơm pháp giải

Sử dụng tính chất phnghiền vị từ bỏ (V_left( I;k ight)) biến chuyển đoạn trực tiếp (AB) thành đoạn trực tiếp (A"B") sao cho (A"B" = left| k ight|AB).


Lời giải của GV acsantangelo1907.com

Từ đưa thiết suy ra hình vuông thuở đầu tất cả độ lâu năm cạnh bởi (2.)

Qua phnghiền vị trường đoản cú $V_left( I, - 2 ight)$ thì độ dài cạnh của hình vuông vắn chế tạo ra thành bằng (4), suy ra diện tích bởi (16.)

Vậy diện tích S tăng vội (4) lần.

Xem thêm: Đất Nước Tôi - Những Bài Hát Chèo Bất Hủ Đi Cùng Năm Tháng

Đáp án phải lựa chọn là: c


*

Một số em có thể sẽ lựa chọn nhầm câu trả lời A lúc tính ra diện tích bắt đầu bằng (16) và không hiểu kĩ từng trải đề bài hỏi diện tích S tăng vội mấy lần.


*
*
*
*
*
*
*
*

Phép vị tự chổ chính giữa (O) tỉ số ( - 3) theo thứ tự phát triển thành nhị điểm (A, m B) thành nhị điểm (C, m D). Mệnh đề nào sau đây đúng?


Cho hai đường tròn trọng điểm (left( I;R ight)) cùng (left( I;R" ight),,left( R e R" ight)). Có bao nhiêu phép vị trường đoản cú đổi mới con đường tròn tâm (left( I;R ight)) thành con đường tròn (left( I;R" ight)?)


Xét phnghiền vị từ bỏ (V_left( I,3 ight)) biến đổi tam giác (ABC) thành tam giác (A"B"C"). Hỏi chu vi tam giác (A"B"C") cấp mấy lần chu vi tam giác (ABC).


Trong phương diện phẳng $Oxy$ mang lại điểm (Mleft( - 2;4 ight)). Phnghiền vị tự trọng tâm $O$ tỉ số (k = - 2) biến đổi điểm $M$ thành điểm như thế nào trong những điểm sau?


Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy) được cho phép vị trường đoản cú (V) tỉ số (k = 2) phát triển thành điểm (Aleft( 1; - 2 ight)) thành điểm (A"left( - 5;1 ight).) Hỏi phnghiền vị từ bỏ (V) biến điểm (Bleft( 0;1 ight)) thành điểm bao gồm tọa độ nào sau đây?


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) mang đến đường thẳng (Delta :,x + 2y - 1 = 0) cùng điểm (Ileft( 1;0 ight)). Phxay vị từ chổ chính giữa (I) tỉ số (k) vươn lên là con đường trực tiếp (Delta ) thành (Delta ") tất cả phương trình là:


Cho nhì tròn không tính nhau (left( I;R ight)) và (left( I";R" ight)) với (R e R") . Khẳng định nào sau đấy là sai?


Phxay vị từ bỏ vai trung phong (Ileft( - 1;1 ight)) tỉ số (k = dfrac13) đổi mới con đường trực tiếp (d:,,x - y + 4 = 0) thành đường thẳng có pmùi hương trình nào sau đây?


Phxay vị từ bỏ trọng điểm (Ileft( - 1;1 ight)) tỉ số (k = dfrac13) biến hóa con đường tròn (left( C ight):,,x^2 + y^2 = 9) thành mặt đường tròn bao gồm phương thơm trình làm sao sau đây?


Cho nhì điểm (Mleft( - 1;4 ight),M"left( - 4;5 ight)). Phép vị tự tỉ số $k = 2$ biến hóa $M$ thành $M"$ có vai trung phong là điểm làm sao sau đây?


Phnghiền vị từ làm sao tiếp sau đây biến mặt đường tròn (left( C ight):,,left( x - 3 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4) thành con đường tròn (left( C" ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 4) ?


Phép vị tự tỉ số $k = 2$ biến tam giác $ABC$ tất cả số đo các cạnh $3,4,5$ thành tam giác $A"B"C"$ bao gồm diện tích S là quý giá như thế nào sau đây?


Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$. Cho hai đường thẳng (Delta _1) và (Delta _2) lần lượt có pmùi hương trình (x - 2y + 1 = 0) và (x - 2y + 4 = 0), điểm (Ileft( 2;1 ight)). Phép vị trường đoản cú trung ương $I$ tỉ số $k$ vươn lên là mặt đường trực tiếp (Delta _1) thành (Delta _2) khi ấy quý giá của $k$là:


Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ cho (Aleft( 1;2 ight),Bleft( - 3;1 ight)). Phxay vị tự trung ương (Ileft( 2; - 1 ight)) tỉ số $k = 2$ trở nên điểm $A$ thành $A"$ , phnghiền đối xứng chổ chính giữa $B$ trở nên $A"$ thành $B"$ . Tọa độ điểm $B"$ là:


Cho đường tròn (left( C ight)) có phương trình (left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4) , thực hiện theo lần lượt phxay vị trường đoản cú trung khu O tỉ số k = 2 cùng phnghiền quay chổ chính giữa $O$ góc (90^0) biến chuyển đường tròn (left( C ight)) thành mặt đường tròn nào?


Cho mặt đường trực tiếp (Delta ) và điểm (O otin Delta ). Một điểm $M$ thay đổi trên (Delta ). Gọi $N$ là trung điểm của đoạn trực tiếp $OM$ . khi $M$ đổi khác trên (Delta ) tập đúng theo các điểm $N$ là:


Cho con đường tròn (left( O;R ight)) và một điểm $A$ cố định. Một điểm $M$ chuyển đổi trên (left( O;R ight)), call $N$ là trung điểm của đoạn trực tiếp $AM$ . Khi $M$ chuyển đổi bên trên (left( O;R ight)), tập hợp những điểm $N$ là:


Cho tam giác $ABC$ tất cả trực trung khu $H$, giữa trung tâm $G$ cùng chổ chính giữa con đường tròn ngoại tiếp $O$ . Phnghiền vị từ bỏ trung khu $G$ biến đổi $H$ thành $O$ có tỉ số là:


Cho tam giác (ABC). Qua điểm (M) trên cạnh (AB) vẽ những mặt đường song tuy vậy với trung tuyến (AE) cùng (BF), tương ứng cắt (BC) và (CA) trên (P,,,Q). Tập hợp những điểm (R) làm thế nào để cho (MPRQ) là hình bình hành là:


Cho hình thang (ABCD,)với (overrightarrow CD = - dfrac12overrightarrow AB .) hotline (I) là giao điểm của hai đường chéo (AC) và (BD). Xét phép vị tự trọng điểm (I) tỉ số (k) biến (overrightarrow AB ) thành (overrightarrow CD .) Mệnh đề làm sao sau đấy là đúng?


Cho tam giác (ABC) cùng với trung tâm (G.) Gọi (A",,,B",,,C") theo thứ tự là trung điểm của những cạnh (BC,,,AC,,,AB) của tam giác (ABC.) Lúc kia, phép vị từ như thế nào biến tam giác (A"B"C") thành tam giác (ABC?)


Trong phương diện phẳng (Oxy,) mang đến hai tuyến đường tròn (left( C_1 ight):left( x - 1 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 1;,)(left( C_2 ight):left( x - 4 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 4.) Tìm trọng điểm vị trường đoản cú không tính của hai tuyến đường tròn.


Phxay vị từ trọng điểm (Ileft( 2;m ight)) tỉ số (k = -4) phát triển thành đường trực tiếp (x-2y + 6 = 0) thành đường trực tiếp (d.) Tìm cực hiếm (m) để con đường thẳng (d) trải qua điểm (Hleft( 16;1 ight).)


Chuyên mục: Tổng hợp