Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30 km. tính vận tốc của ca nô

     
Hãy nhập câu hỏi của bạn, acsantangelo1907.com vẫn tra cứu hồ hết thắc mắc gồm sẵn cho bạn. Nếu ko thỏa mãn nhu cầu với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo ra thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30 km. tính vận tốc của ca nô

Thời gian đi được là:

7 giờ đồng hồ 45 phút ít - 6 tiếng trong vòng 30 phút = 1 tiếng 15 phút ít = 1,25 h

Vận tốc ca nô là: 30 : 1,25 = 24Cách 1:

Thời gian đi của ca nô là:

7 giờ 45 phút ít - 6 giờ nửa tiếng = 1 giờ đồng hồ 15 phút.

1 giờ 15 phút ít = 1,25 tiếng.

Vận tốc của ca nô là: 30 : 1,25 = 24 (km/giờ).

Đáp số: 24km/giờ.

Cách 2: Thời

gian đi của ca nô là:

7 giờ 45 phút - 6 giờ đồng hồ 30 phút = 1 giờ 15 phút.

1 giờ đồng hồ 15 phút = 75 phút ít.

Vận tốc của ca nô là: 30 : 75 = 0,4 (km/phút).

0,4km/ phút ít = 24km/giờ

Đáp số:24km/tiếng.Đề bài bác :

1 ca nô đi từ bỏ 6 tiếng khoảng 30 phút mang đến 7 tiếng 45 phút được quãng con đường 30km .Tính gia tốc của ca nô.

Bài giải :

Thời gian ca nô đi quãng mặt đường AB là :

7 giờ 45 phút ít - 6 giờ đồng hồ 1/2 tiếng = 1 tiếng 15 phút

= 1,25 tiếng .

Vận tốc của ca nô là :

30 : 1,25 = 24 ( km/giờ )

Đáp số : 24 km/giờ đồng hồ .


Thời gian ca nô đi quãng mặt đường AB là :

7 giờ đồng hồ 45 phút - 6 tiếng khoảng 30 phút = 1 giờ 15 phút

= 1,25 giờ đồng hồ .

Vận tốc của ca nô là :

30 : 1,25 = 24 ( km/giờ )

Đáp số : 24 km/giờ đồng hồ .


Thời gian đi được là:

7 giờ 45 phút - 6 giờ đồng hồ 1/2 tiếng = 1 giờ đồng hồ 15 phút ít = 1,25 giờ

Vận tốc ca nô là: 30 : 1,25 = 24


Lời giải:

Cano đi được 30km trong:

7 giờ 45 phút - 6 giờ đồng hồ 30 phút = 1 tiếng 15 phút

1 giờ 15 phút ít =

*

Vận tốc của cano là:

30 :

*
=24km/giờ

Đáp số: 24km/giờ


Từ 6 giờ trong vòng 30 phút mang đến 7 tiếng 45 phút có:

7 tiếng 45 phút - 6 giờ đồng hồ 30=1 tiếng 15 phút

Đổi : 1 giờ 15 phút = 75 phút

Vận tốc của ca nô là:

30:75=0,4km/giờ

Đáp số 0,4km/giờ


Thời gian ca nô đi là:

7 giờ 45" - 6 tiếng 30"=75" = 5/4 (h)

Vận tốc ca nô đi là:

30:5/4= 24 (km/h)

Đáp số: 24 km/h


thời gian ca nô đi quãng con đường là:

7 tiếng 45 phút ít - 6 giờ đồng hồ nửa tiếng = 1 giờ đồng hồ 15 phút

Đổi 1 giờ đồng hồ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của ca nô là:

30 : 1,25 = 24 (km/giờ)


Thời gian ca nô đi là:

7 giờ 45" - 6 giờ đồng hồ 30"=75" = 5/4 (h)

Vận tốc ca nô đi là:

30:5/4= 24 (km/h)

Đáp số: 24 km/h


thời gian ca nô đi là7 tiếng 45 phút ít -6 tiếng 30 phút=1 tiếng 15 phút hay là 1,25 giờgia tốc của ca nô làS=V.t =>30=V .1,25=>V=24 (km/h)chuẩn y đi bạn


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà lại các bạn trình lên. cũng có thể trong các số đó gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

1 ca nô đi từ 6 tiếng nửa tiếng đến 7 tiếng 45 phút ít được quãng mặt đường 30 km.tính tốc độ của ca nô

Đọc tiếp...

Bài giải:

Cách 1:

Thời gian đi của ca nô là:

7 giờ 45 phút - 6 giờ đồng hồ 30 phút = 1 tiếng 15 phút.

Xem thêm: Điểm Thi Tốt Nghiệp Đại Học Từ Xa Huế, Quy Chế Đào Tạo

1 giờ đồng hồ 15 phút = 1,25 giờ đồng hồ.

Vận tốc của ca nô là: 30 : 1,25 = 24 (km/giờ).

Đáp số: 24km/tiếng.

Cách 2: Thờigian đi của ca nô là:

7 giờ đồng hồ 45 phút - 6 giờ đồng hồ 1/2 tiếng = 1 giờ 15 phút ít.

1 tiếng 15 phút = 75 phút ít.

Vận tốc của ca nô là: 30 : 75 = 0,4 (km/phút).

0,4km/ phút ít = 24km/giờ

Đáp số:24km/tiếng.

hok tốt


Thời gian ca nô đã đi được là :

7 giờ đồng hồ 45 phút ít - 6 giờ trong vòng 30 phút = 1 giờ 15 phút

Đổi : 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của ca nô là :

30 : 1,25 = 24 ( km / giờ đồng hồ )

Đáp số : 24 km / giờ


Thời gian ca nô đi không còn QĐ nhiều năm 30 km là :

7 giờ đồng hồ 45 phút ít - 6 giờ 30 phút = 1,25 ( tiếng )

Vận tốc của ca nô sẽ là :

30 : 1,25 = 24 ( km / h ) .


Một ca nô đi từ bỏ 6 tiếng 1/2 tiếng mang lại 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính gia tốc của ca nô.

Đọc tiếp...


Thời gian đi của ca nô là:

7 giờ 45 phút – 6 tiếng nửa tiếng = 1 giờ đồng hồ 15 phút ít.

1 giờ đồng hồ 15 phút ít = 1,25 giờ.

Vận tốc của ca nô là: 30 : 1,25 = 24 (km/giờ).

Đáp số: 24km/tiếng.


Thời gian ca-nô đi là:

7 giờ 45 phút - 6 tiếng nửa tiếng = 1 giờ 15 phút

= 1,25 giờ

Vận tốc ca-nô là:

30 : 1,25 = 24 ( km/giờ đồng hồ )

Đ/s: 24 km/giờ


Thời gian đi hết quãng mặt đường của ca nô là:

t=t2- t1= 7(dfrac34)-(6dfrac12)= 1.25(h)

Vận tốc của ca nô là:

v=(dfracst)=(dfrac301.25)=24(km/h)

Vậy tốc độ của ca nô là 24km/h.


Kiểm tra Tân oán lớp 5 Giải SGK Tân oán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán thù lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗

Chuyên mục: Tổng hợp