Một bóng đèn 220v-100w khi sáng bình thường

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một đèn điện 220V – 100W những lúc sáng thông thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn là 2000 ° C . Xác định điện trlàm việc của đèn Khi thắp sáng và khi không thắp sáng. Biết ánh sáng của môi trường thiên nhiên là 20 ° C cùng hệ số nhiệt độ điện trsống của dây tóc là 3 , 5 . 10 - 3 K - 1 .

Bạn đang xem: Một bóng đèn 220v-100w khi sáng bình thường


*

Điện trnghỉ ngơi lúc thắp sáng: R đ = U đ 2 P.. đ = 2đôi mươi 2 100 = 484 Ω .

Điện trnghỉ ngơi khi không thắp sáng sủa làm việc trăng tròn ° C :

Ta gồm R đ = R 0 ( 1 + α ( t - t 0 ) )

⇒ R 0 = R đ 1 + α ( t − t 0 ) = 484 1 + 3 , 5.10 − 3 . ( 2000 − trăng tròn ) = 61 ( Ω ) .Một bóng đèn 220V-100Wbao gồm dây tóc có tác dụng bởi vônfram. lúc sáng bình thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc bóng đèn là 2000 ° C . Xác định năng lượng điện trở của bóng đèn Lúc thắp sáng sủa với lúc không thắp sáng sủa. Biết ánh sáng của môi trường thiên nhiên là 20 ° C và hệ số sức nóng năng lượng điện trsinh hoạt của vônfram là α = 4 , 5.10 − 3 K − 1 .

A. R S = 484 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω

B. R S = 48 , 84 Ω , R 0 = 484 Ω

C. R S = 848 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω

D. R S = 48 , 4 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω


Một đèn điện 220V - 100W gồm dây tóc làm bởi vônfram. Khi sáng sủa bình thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn điện là 2000 ° C . Xác định điện trlàm việc của đèn điện Khi thắp sáng và khi không thắp sáng sủa. Biết ánh sáng của môi trường xung quanh là trăng tròn ° C cùng hệ số sức nóng điện trsinh hoạt của vônfram là α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 .

Xem thêm: Đông Nam Á: Những Hạn Chế Của Cơ Cấu Kinh Tế Tập Trung Bùng Phát Trong Thời Kỳ Dịch Bệnh &Ndash; Trang Ngoại Giao Kinh Tế


Một bóng đèn 220V – 100W tất cả dây tóc làm bởi vônfram. Lúc sáng thông thường thì nhiệt độ của dây tóc là 2000 ° C . Xác định điện trsinh sống của bóng đèn Khi thắp sáng sủa cùng lúc không thắp sáng sủa. Biết ánh sáng của môi trường xung quanh là đôi mươi ° C và hệ số nhiệt năng lượng điện trsinh sống của vônfram là α = 4 , 5.10 − 3 K − 1 .


Một đèn điện 220V-100Wcó dây tóc làm bằng Vonfram. Khi sáng bình thường thì ánh sáng của dây tóc bóng đèn làBiết ánh nắng mặt trời của môi trường xung quanh là 20 ° C và thông số nhiệt điện trngơi nghỉ của Vonfram là α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 Điện trsinh hoạt của đèn điện lúc thắp sáng thông thường với khi không thắp sáng sủa theo lần lượt là

A. 560 Ω v à 56 , 9 Ω

B. 460 Ω v à 45 , 5 Ω

C. 484 Ω v à 48 , 84 Ω

D. 760 Ω v à 46 , 3 Ω


Một bóng đèn 2trăng tròn V - 100 W gồm dây tóc làm cho bằng vônfram. khi sáng sủa thông thường thì nhiệt độ của dây tóc bóng đèn là 2000 ° C . Xác định điện trngơi nghỉ của bóng đèn Lúc thắp sáng sủa cùng khi không thắp sáng. Biết ánh nắng mặt trời của môi trường là trăng tròn ° C và thông số nhiệt độ điện trlàm việc của vônfram là α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1

A. 484 Ω v à 484 Ω

B. 484 Ω v à 48 , 8 Ω

C. 48 , 8 Ω v à 48 , 8 Ω

D. 484 Ω v à 24 , 4 Ω


Một đèn điện 220V-100W trong khi sáng thông thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc đèn là 2000oC . Xác định điện trnghỉ ngơi của đèn khi thắp sáng với lúc không thắp sáng, biết răng ánh nắng mặt trời môi trường là 20oC cùng dây tóc đèn làm bởi vonfam.


Một đèn điện 220V – 100W tất cả dây tóc làm bởi vônfram. lúc sáng sủa thông thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc bóng đèn là 20000C. Biết ánh sáng của môi trường thiên nhiên là 200C cùng hệ số của nhiệt điện trở của vônfram là

*
Điện trsinh hoạt của đèn điện khi thắp sáng thông thường với lúc không thắp sáng lần lượt là

A.

Xem thêm: Xem Lời Bài Hát Một Cộng Một Cộng Một Lớn Hơn Hai, Một Cộng Một Lớn Hơn Hai

*
*

B.

*
cùng
*

C.

*
*

D.

*
cùng
*


Một đèn điện 2đôi mươi V-100 W có dây tóc làm bởi vônfram. khi sáng sủa bình thường thì ánh sáng của dây tóc bóng đèn là 2000 ° C . Xác định năng lượng điện trsống của đèn điện Lúc thắp sáng sủa với khi không thắp sáng sủa. Biết ánh nắng mặt trời của môi trường là 20 ° C cùng thông số sức nóng năng lượng điện trsinh hoạt của vônfram là a = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 .


Một đèn điện 220 V - 100 Wkhi sáng bình thường thì ánh sáng của dây tóc là 2000 ° C . Xác định điện trở của đèn khi thắp sáng sủa và lúc không thắp sáng sủa, biết rằng ánh nắng mặt trời môi trường thiên nhiên là đôi mươi ° C với dây tóc đèn làm cho bằng Vontram gồm α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1


Chuyên mục: Tổng hợp