Miền đất hứa phần 2

     
*Bạn đang xem: Miền đất hứa phần 2

15 đứa trẻ trốn ra khỏi Field House đang tìm hiểu ngày mai, bọn chúng đi theo sự hướng dẫn từ thông điệp của" Minerva" và một cây bút vì Norman nhằm lại.Những đứa trẻ rất có thể chọn đi đón "gia đình" mà bọn chúng để lại vào ngôi nhà.
15 đứa trẻ trốn ra khỏi Field House đang hướng đến ngày mai, bọn chúng đi theo sự chỉ dẫn từ thông điệp của" Minerva" cùng một cây bút vì Norman để lại.Những đứa trẻ rất có thể chọn đi đón "gia đình" mà bọn chúng để lại vào ngôi nhà.


Xem thêm: Top 16 Game Cho Trẻ Em 3 Tuổi, Game Phát Triển Trí Não Dành Cho Trẻ Từ 3

*
*Chuyên mục: Thế giới Game