Star

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

trăng tròn mẫu áo hệt nhau hết 30 m vải vóc hỏi tất cả 600 mét vải vóc cùng các loại thì đồ vật được bao nhiêu dòng áo như thế (đố những bạnđó) ^_^


*

May 20 chiếc áo đồng nhất hết 30m vải vóc. Hỏi có 600m vải cùng các loại thì may được từng nào cái áo như thế?


*

600m rộng 3m chu kỳ là : 600 : 3 = 200 ( lần )

Có 600m vải thì may được số chiếc áo là : trăng tròn x 200 = 4000 ( loại )

Đ/S : 4000 loại áo .

Bạn đang xem: Star


thứ 13 mẫu áo không còn 19.5m vải vóc .may 12 loại quần hết 12,6m vải vóc. hỏi may một cỗ quần áo như thế không còn bao nhiêu mét vải?


may 1 mẫu áo hết số mét vải vóc là :

13 : 19.5 = 0,666666666 ( m )

may 1 loại quần hết số mét vảilà :

12 : 12,6 = 0,952380952 ( m )

may mộtcỗ áo xống hết số mét vảilà :

0,666666666 + 0,952380952 = 1,619047618 ( m )

đáp số : """""""""""" m vải

tk kk nha


may 1 cái quần không còn số m vải là : 12,6:12=1,05

may 1 chiếc áo hết số m là : 19,5:13= 1,5

may 1 cỗ buộc phải số m là : 1,05+1,5=2,55


May 1chiec ao het so m vai la:

19,5÷15=1,5 (m)

May 1 chiec quan liêu het so m vai la:

12,6÷12=1,05 (m)

May 1 bo quan ao het so tien la:

1,05+1,5=2,55 (m)

D/S:2,55m vai


may 3 bộ quần áo hết 8.4 m vải vóc. hỏi bao gồm 15,5 m vải cùng một số loại thì may được nhiều duy nhất bao nhiêu cỗ áo xống như thế và còn vượt từng nào mét vải ?


1 cỗ quần áo hết:

8,4 : 3 = 2,8(m)

15,5 m vải vóc cùng các loại thì may được nhiều tuyệt nhất là:

15,5 : 2,8= 5,53(5714428) có tác dụng tròn = 5 (bộ)


may 1 bộ quần áo hết số mét vải là:

8,4 : 3 =2,8 (m)

ta tất cả : 15,5 : 2,8 = 5 ( dư 1,5 )

vậy rất có thể may được 5 bộ quần áo với thừa 1,5 mét vải


May một cái áo hết 1,55m vải vóc. May một cái quần không còn 2,05m vải vóc . Hỏi tất cả 202m vải may được từng nào bộ áo xống như thế cùng còn vượt mấy mét vải vóc ?


cong tong ao va quan : 1,55 +2,05 =3,6

ta teo 202/3,6=56,(1)

vay may dc 56 bo quan ao va thua kém 0,(1) m vai


Cần số m vải để may 1 cỗ xống áo là :

1,55 + 2,05 = 3,6 ( m )

Ta gồm :

202 : 3.6 = 56 ( dư 0,4 m )

Vậy 202 m vải rất có thể may được 56 cỗ xống áo cùng còn vượt 0v4 m vải.

k mang lại mìn nhoa các bn,mk âm nhìu lém !


Mỗi loại áo may hết 1,15m vải vóc ; mỗi mẫu quần may không còn 1,35 m vải . Hỏi may 4 chiếc áo và 2 mẫu quân như thế không còn từng nào mét vải


May 4 chiếc áo hết số vải là:

1,15 x 4 = 4,6 ( m )

May 2 cái quần không còn số vải là:

1,35 x 2 = 2,7 ( m )

May 4 chiếc áo với 2 chiếc quần không còn số mét vải là:

4,6 + 2,7 = 7,3 ( m )

Đáp số : 7,3m


Cứ may 3 dòng áo thì không còn 4,35m vải vóc . Hỏi có 11,5m vải thì may được nhiều nhất từng nào dòng áo như thế với thừa từng nào mét vải vóc ?

giúp mình đi . cảm ơn nhiều


Một dòng áo may hết số m vải là:

4,35 : 3 = 1,45 ( m )

11,5 m vải may được rất nhiều độc nhất số chiếc áo như thếlà :

11,5 : 1,45 = 7( dư 1,35 )

Vậy 11,5 m vải may được nhiều nhất 7 chiếc áo cùng còn thừa 1,35 m vải


1 dòng áo hết số mét vải là:

4,35:3=1,45(mét)

có 11,5 mét vải thì may được số áo là:

11,5:1,45=7 ( dư 1,35 )

vậy may được 7 mẫu áo với thừa ra 1,35 mét vải.

Xem thêm: Tự Đánh Giá Bản Thân Chuẩn Nhất, Khả Năng Tự Nhận Thức Đánh Giá Bản Thân

Đáp số:may được 7 cái áo với vượt ra 1,35 mét vải vóc.

Xem thêm: Các Khóa Học Và Học Phí Tại Trung Tâm Anh Ngữ Apollo Là Bao Nhiêu?


thiết bị từng cỗ áo xống không còn 2,8 m vải hỏi bao gồm 208,6 m vải thì may được rất nhiều độc nhất vô nhị từng nào cỗ xống áo như thế cùng còn thưa sản phẩm công nghệ mét vải


Ta có:(208,6div2,8=74left(dư1,4m ight))

Vậy may được không ít tốt nhất 74 cỗ xống áo như vậy và còn vượt 1,4 mét vải.Chuyên mục: Tổng hợp