Mẫu sổ kiểm tra hồ sơ giáo viên tiểu học

     
*

Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lượng đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng tốc giáo dục đạo đức, lối sinh sống, khả năng sống và cống hiến cho học sinh
*

*

*

*

PHÒNG GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO HƯỚNG HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG PHÙNG Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc

         
*
 
*
 Tải về!

  Hướng Phùng, ngày .tháng  năm 201

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Hồ sơ giáo viên: .....................................................................:Lớp................

Bạn đang xem: Mẫu sổ kiểm tra hồ sơ giáo viên tiểu học

 

Tên loại

Tiêu chí

Điểm

về tối đa

Điểm

đạt được

I. Giáo án

(40 điểm)

1.1. Trình bày sạch sẽ, đẹp, đúng thử dùng.

1.2. Soạn không hề thiếu, đúng lịch trình, thời khoá biểu.

1.3. Xác định đúng kim chỉ nam, sự chuẩn bị của GV cùng HS.

1.4. Nội dung bài bác soạn không thiếu, đúng đắn, bảo vệ chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, tất cả tích thích hợp các ngôn từ dạy dỗ.

1.5. Xác định đúng cách thức với hiệ tượng dạy học tập phù hợp đối tượng người tiêu dùng học viên.

5

5

10

 

10

 

 

10

 

II. Sổ reviews hiệu quả học hành của học viên. (15 điểm)

2.1. Trình bày sạch, đẹp mắt.

 

2.2. Vào điểm đúng quá trình, đúng quy định.

5

 

10

 

III. Sổ chương trình,

báo giảng.

(15 điểm)

3.1. Trình bày sạch sẽ, đẹp nhất.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Giải Toán Đại Và Hình Học 7

 

3.2. Thực hiện không hề thiếu, đúng chương trình, thời khoá biểu.

5

 

10

 

IV. Sổ dự giờ đồng hồ.

(15 điểm)

4.1. Trình bày không bẩn, đẹp.

4.2. Dự đủ 1 tiết / tuần.

4.3. Có nhấn xét, xếp loại cụ thể từng tiết.

5

5

5

 

V. Sổ công ty nhiệm, Hội

họp, TLCM và hồ sơ BDTX. (15 điểm)

5.1. Trình bày không bẩn, đẹp.

 

5.2. Cập nhật rất đầy đủ ngôn từ báo cáo theo những hiểu biết.

 

5

 

10

 

Tổng điểm:

100

 

Xếp loại:

 

( Loại A: Từ 90 - 100 điểm; B: Từ 70 -

*Nhận xét với đề xuất:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GV được đánh giá    Người kiểm tra

 

 

..

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Chuyên mục: