Mật tịch cao cấp kiếm thế

     

Mật tịch cao cấp là 1 Một trong những bí mật túng truyền của các trường phái. lúc luyện thành công xuất sắc Mật tịch thời thượng, võ công của đồng đạo đã đạt tới mức một giữa những chình ảnh giới cao nhất của võ học tập. Vậy làm thế nào nhằm nhận được Mật tịch cao cấp? Xin mời quý đồng đạo theo dõi và quan sát bài xích giải đáp cơ bản dưới đây.

Bạn đang xem: Mật tịch cao cấp kiếm thế


2 cách cảm nhận Mật tịch thời thượng.

Hình ảnhGhi chú
Cách 1: Thực hiện nhiệm vụ Vô Tự Thiên Thư
*
Khi nhân đồ đạt phong cách 100 đến khu vực NPC Bạch Thu Lâm dấn nhiệm vụ Mật tịch cao cấp: Vô Tự Thiên Thư.Sau Lúc xong thì nhận được 1 quyển Mật tịch thời thượng của trường phái bây giờ, Bạc khoá cùng điểm kinh nghiệm.Mỗi nhân đồ dùng chỉ hoàn toàn có thể dứt 1 lần nhiệm vụ Vô Tự Thiên Thư,tức chỉ có thể thông qua nhiệm vụ nhận được một quyển Mật tịch thời thượng.

Xem thêm:

Cách 2: Mua bằng tiền Du Long
*

Sau Khi vượt mặt NPC Thiên Thiên trong Du Long Các, có thể lựa chọn thừa nhận các các loại châu báu, cũng hoàn toàn có thể chọn tiền Du Long.

*

Dùng chi phí Du Long cho NPC Long Ngũ Thái Gia để mua Mật tịch cao cấp.

*
Tìm đọc thêm về Mật tịch cao cấp
*
Sau lúc Mật tịch trung cấp cho bị sửa chữa thay thế do Mật tịch cao cấp thì chiêu bài của Mật Tịch trung cấp vẫn rất có thể áp dụng được.Sau lúc dứt nhiệm vụ Mật tịch cao cấp, đồng đạo đã nhận thấy Mật tịch cao cấp trường phái tương ứng, đặt Mật tịch thời thượng vào ô túng bấn kíp(thay thế Mật Tịch trung cấp). Lúc bấy giờ, đồng đạo đang từ học được 1 khả năng mới, kỹ năng này tự động xuất hiện thêm trong hình ảnh kĩ năng.
*


Chuyên mục: Thế giới Game