50 bài luận mẫu tiếng anh theo chủ đề

     

Tổng hòa hợp các bài viết giờ đồng hồ Anh hay thông dụng theo từng chủ đề về cuộc sống, mái ấm gia đình, công việc và nghề nghiệp, sở thích, những vụ việc nóng của xóm hội có kèm phiên bản dịch tiếng Việt (tuy vậy ngữ ) toàn bài bác. Từ kia giúp những bạn có thể từ bỏ bổ sung vốn từ bỏ vựng cùng cấu trúc đặc trưng.

Bạn đang xem: 50 bài luận mẫu tiếng anh theo chủ đề

Các bài viết mẫu sẽ được học hỏi, cập nhật liên tiếp tại nội dung bài viết này. Bên cạnh Việc trích dẫn sẵn vào phần văn bản bài viết nhằm người hâm mộ hoàn toàn có thể gọi Online, acsantangelo1907.com còn tồn tại phiên bạn dạng biên soạn bên dưới dạng tệp tin PDF nhằm cô giáo, học sinh rất có thể tải về in ra tham khảo một cách thận nhân tiện tốt nhất.

Tài liệu chắc chắn rằng để giúp đỡ những thí sinh làm cho tốt phần viết trong những kỳ thi tiếng Anh, đặc biệt là những kỳ thi chứng từ đất nước Lever A, B, C, IELTS. Các chia sẻ mẫu tiếng Anh áp dụng từ bỏ vựng với cú pháp dễ dàng, trình độ trung học phổ thông, đôi khi dịch liền kề nghĩa tiếng Việt. Tin rằng, cùng với những bài luận chủng loại giờ đồng hồ Anh hay này, những bạn sẽ nâng cấp được kĩ năng viết luận, biết phương pháp bố trí cùng trình diễn ý tưởng phát minh để sở hữu một bài viết thật tuyệt vời nhất.

Bài luận mẫu LIFE IN THE CITY ( Cuộc sinh sống ở thành thị )

Life in the đô thị is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants vị when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops and offices open, students floông chồng (1) to lớn their schools and the day’s work begins. The thành phố now throbs (2) with activity, và it is full of noise. Hundreds of sight-seers (3), tourists and others visit many places of interest in the đô thị while businessmen from various parts of the world arrive to lớn transact (4) business.

Then towards evening, the offices & day schools begin to lớn cthua thảm. Many of the shops too cthảm bại. There is now a rush for buses & other means of transport (5). Everyone seems khổng lồ be in a hurry to reach trang chính. As a result of this rush, many accidents occur. One who has not been khổng lồ the city before finds it hard lớn move about at this time. Soon, however, there is almost no activity in several parts of the thành phố. These parts are usually the business centres.

With the coming of night, another kind of activity begins. The streets are now full of colourful lights. The air is cooler và life becomes more leisurely. People now seek entertainment. Many visit the cinemas, parks & clubs, while others remain indoors lớn watch television or listen to the radio. Some visit friends and relatives & some spover their time reading books and magazines. Those who are interested in politics discuss the lakiểm tra political developments. At the same time, hundreds of crimes are committed (6). Thieves và robbers who wait for the coming of night become active sầu, and misfortune (7) descends upon (8) many. For the greed (9) of a few, many are killed, and some live sầu in constant fear. To bring criminals to justice (10), the officers of the law are always on the move (11).

Workers và others who seek advancement in their careers attover educational institutions which are open till late in the night. Hundreds of them sit for various examinations every year. The facilities (12) & opportunities that the people in the city have sầu lớn further their studies and increase their knowledge of human affairs are indeed many. As a result, the people of the đô thị are usually better informed than those of the village, where even a newspaper is sometimes difficult to lớn get.

Xem thêm: Top 50 Hình Ảnh Cánh Đồng Lúa Chín, Top 10 Bài Văn Tả Cánh Đồng Lúa Chín Hay Nhất

The đô thị could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.

*
*
*

Từ vựng, cụm tự vựng quan trọng trích tự bài bác luận

NEW WORDS1. floông chồng (v) bè bạn lượt kéo đến; tập trung, quay quần2. throb <θrɔb> (v) rộn rã, rộn lên; rung động3. sight-seer <‘sait, si:ə> (n) bạn đi tmê mẩn quan4. transact (v) triển khai, tiến hành; giải quyết5. means of transport phương tiện đi lại vận chuyển6. commit (v) phạm phải7. misfortune (n) sự rủi ro khủng hoảng, sự bất hạnh; điều ko may8. descover upon (v) ập xuống bất ngờ, đến bất ngờ9. greed (n) tính tsay mê lam10. to lớn bring s.o. to justice
lấy ai ra tòa, truy nã tố ai tại tòa11. on the move sầu <ɔn ðə mu:v > di chuyển12. facility (n) điều kiện dễ ợt, phương tiện dễ dàng

2. Luận mẫu mã tiếng Anh chủ đề Giá Trị Của Thỏng Viện (THE VALUE OF LIBRARIES)

A good library is an ocean of information, whose boundaries continue khổng lồ extover with the endless contribution of the numerous streams of knowledge. Thus, it has a peculiar fascination for scholars, & all those whose thirst for knowledge is instable.

The usefulness of libraries in the spread of knowledge has been proved through the years. The field of knowledge is so extensive và life is so brief that even the most avid reader can never expect khổng lồ absorb it all. Those who have sầu a love for knowledge, therefore, try lớn master only a small fraction of it. Even this requires reading of hundreds of books, cheap và expensive sầu, new & old. But few people are able lớn buy all the books on the subject in which they wish lớn attain proficiency. It is therefore necessary for them khổng lồ visit a good library, where they can read a great variety of books on the subject they love. Besides, many old & valuable books on certain subjects are found only in a good library. Even the original manuscript of an author, who died several years ago, can be found in it, sometimes.

Today, men everywhere have sầu discovered the benefits of learning. More and more books are being written to extend human knowledge & experience. Governments and individuals throughout the world are, therefore, opening more and more libraries to lớn enable people to read as many books as possible. Libraries have been opened even in the remodemo regions of the earth, so that people who are unable khổng lồ buy books from the towns can still gain access khổng lồ the various sources of knowledge. điện thoại libraries serve the people in various parts of the earth.

The importance of libraries, however, is felt most acutely by students in schools và universities, where most students are engaged in deep studies. The number of books that a student has to study, especially at a university, is so large that unless he comes from a rich family, he can hardly buy them all. Besides, many of the books may not be available in the book-shops within his reach. It is therefore to his advantage to visit a good library.

Some people even have sầu then own private libraries in which they spend their leisure, reading the books that they have sầu collected over the years và drive sầu great intellectual benefit và pleasure.

In short, libraries have contributed so much to lớn the extension of knowledge that they have sầu become almost indispensable lớn all literate men.

NEW WORDS1. fascination <> (n) sự thôi miên; sự hấp dẫn, sự quyến rũ2. instable < in’steibl > (adj) không ổn định3. avid <> (adj) ước mơ, khao khát, thèm thuồng4. fraction <> (n) phần nhỏ dại, miếng nhỏ5. to attain proficiency <> (v) trlàm việc yêu cầu thành thục, giỏi giang6. manuscript < > (n) bản viết tay7. acutely <> (adv) sâu sắc8. intellectual <> (adj) (ở trong trí óc; (thuộc) trí tuệ9. khổng lồ drive great intellectual benefit: theo xua đuổi ích lợi học thức lớn10. indispensable <> (adj) hoàn hảo và tuyệt vời nhất quan trọng ; chẳng thể thiểu được11. literate men <> (n) những người dân bao gồm học


Chuyên mục: