Lắp 2 thanh ram khác dung lượng

     

Máy tính của tôi đang dùng 1 thanh RAM 512MB Bus 800. Tôi vừa mua thêm 1 thanh 1G Bus 800 lắp vào thì thấy máy nhận đủ 1536MB và chạy nhanh hơn.

Xin hỏi: tôi lắp như vậy về lâu dài có ảnh hưởng gì đến hiệu suất và an toàn của các thiết bị phần cứng khác không?
Bạn đang xem: Lắp 2 thanh ram khác dung lượng

\r\nXin h\u1ecfi: t\u00f4i l\u1eafp nh\u01b0 v\u1eady v\u1ec1 l\u00e2u d\u00e0i c\u00f3 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng g\u00ec \u0111\u1ebfn hi\u1ec7u su\u1ea5t v\u00e0 an to\u00e0n c\u1ee7a c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb ph\u1ea7n c\u1ee9ng kh\u00e1c kh\u00f4ng?\n","product_id":0,"type":0,"date":1320063083,"date_text":"9 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4125\/308028\/co-the-lap-2-thanh-ram-cung-bus-khac-dung-luong-ko.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"dieuhoanagakawa","name":"Do Hoang Ha","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dieuhoanagakawa.vn
*Xem thêm: Hướng Dẫn Các Cách Choi Yoyo, Hướng Dẫn Chơi Yoyo 30 Chiêu Cơ Bản

Chào bạn!

Theo mình biết và trong chương trình mà mình học, bạn muốn cắm ram vào main thì ram đó phải được main hỗ trợ, điều này mình nghĩ là ai cũng biết. Còn bạn lắp hai thanh ram cùng bus và khác dung lượng, thì khi kiểm tra dung lượng ram tổng cộng là bằng tổng dung lượng hai thanh ram của bạn cắm vào main như bạn nói thì đã ok rồi. Nhưng mình khuyên bạn nên đổi 2 thanh ram cho cùng dung lượng. Bạn gắn như vậy nếu máy tính hoạt động lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến main. Cụ thể là với khe cắm ram, vì xảy ra hiện tượng kéo đẩy và khe cắm thanh ram có dung lượng lớn sẽ chết trước làm cho nó bị hư. Nếu main bạn có 4 khe thì không sao, hư khe này bạn có thể cắm vào khe khác. Mình khuyên bạn nên đổi đi. Vì một số cửa hàng có chính sách đổi ram cũ lấy ram mới, tất nhiên bạn phải thêm tiền. Tóm lại lâu dài sẽ làm hư khe cắm ram.


Ch\u00e0o b\u1ea1n!\r\nTheo m\u00ecnh bi\u1ebft v\u00e0 trong ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh m\u00e0 m\u00ecnh h\u1ecdc, b\u1ea1n mu\u1ed1n c\u1eafm ram v\u00e0o main th\u00ec ram \u0111\u00f3 ph\u1ea3i \u0111\u01b0\u1ee3c main h\u1ed7 tr\u1ee3, \u0111i\u1ec1u n\u00e0y m\u00ecnh ngh\u0129 l\u00e0 ai c\u0169ng bi\u1ebft. C\u00f2n b\u1ea1n l\u1eafp hai thanh ram c\u00f9ng bus v\u00e0 kh\u00e1c dung l\u01b0\u1ee3ng, th\u00ec khi ki\u1ec3m tra dung l\u01b0\u1ee3ng ram t\u1ed5ng c\u1ed9ng l\u00e0 b\u1eb1ng t\u1ed5ng dung l\u01b0\u1ee3ng hai thanh ram c\u1ee7a b\u1ea1n c\u1eafm v\u00e0o main nh\u01b0 b\u1ea1n n\u00f3i th\u00ec \u0111\u00e3 ok r\u1ed3i. Nh\u01b0ng m\u00ecnh khuy\u00ean b\u1ea1n n\u00ean \u0111\u1ed5i 2 thanh ram cho c\u00f9ng dung l\u01b0\u1ee3ng. B\u1ea1n g\u1eafn nh\u01b0 v\u1eady n\u1ebfu m\u00e1y t\u00ednh ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng l\u00e2u d\u00e0i s\u1ebd g\u00e2y \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn main. C\u1ee5 th\u1ec3 l\u00e0 v\u1edbi khe c\u1eafm ram, v\u00ec x\u1ea3y ra hi\u1ec7n t\u01b0\u1ee3ng k\u00e9o \u0111\u1ea9y v\u00e0 khe c\u1eafm thanh ram c\u00f3 dung l\u01b0\u1ee3ng l\u1edbn s\u1ebd ch\u1ebft tr\u01b0\u1edbc l\u00e0m cho n\u00f3 b\u1ecb h\u01b0. N\u1ebfu main b\u1ea1n c\u00f3 4 khe th\u00ec kh\u00f4ng sao, h\u01b0 khe n\u00e0y b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 c\u1eafm v\u00e0o khe kh\u00e1c. M\u00ecnh khuy\u00ean b\u1ea1n n\u00ean \u0111\u1ed5i \u0111i. V\u00ec m\u1ed9t s\u1ed1 c\u1eeda h\u00e0ng c\u00f3 ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i ram c\u0169 l\u1ea5y ram m\u1edbi, t\u1ea5t nhi\u00ean b\u1ea1n ph\u1ea3i th\u00eam ti\u1ec1n. T\u00f3m l\u1ea1i l\u00e2u d\u00e0i s\u1ebd l\u00e0m h\u01b0 khe c\u1eafm ram.\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":308028,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222

Chuyên mục: Thế giới Game