Kinh trung bộ giảng giải

     
*

*
*

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

BÀI ĐÃ GIẢNG (*.mp3)

1. Giới thiệu tổng quan liêu Kinch Trung bộ

2. Kinh Sợ hãi, gớm đảm

3. Đại khiếp sư tử hống

4. Đại kinh sư tử hống (tt)

5. Kinc Song tầm

6. Kinch Thánh cầu

7. Kinch Vacchagotta về tam minh

8. Chủ đề: Cuộc đời Đức Phật

9. Tất cả lậu hoặc (HK1-ĐTTX4)

BÀI GIẢNG TẠI LỚPhường (*.mp3)

2. Kinh Tất cả lậu hoặc

3. Tiểu tởm Rừng sừng bò

4. Bài tập 1 và 2, ôn tập

5. Kinch Upali

6. Ôn tập

7. Tiểu gớm nghiệp phân biệt

BÀI HỌC (*.doc, *.pdf)

0. Giới thiệu chương trình học kỳ 1

3. Tóm tắt Kinc Tất cả lậu hoặc

4. Cuộc đời Đức Phật trong Kinc Trung Bộ

5. Tóm tắt Kinc Sợ hãi và kinh đảm

6. Tóm tắt Đại ghê Sư tử hống

7. Tóm tắt Kinch Thánh cầu

8. Tóm tắt Kinh Vương tử Bồ-đề

9. Sự liên hiệp & kính trọng cho nhau của những Thánh môn đệ thời Phật

10. Tóm tắt Kinh Hạnh bé chó

11. Tóm tắt Kinch Upali

12. bài tập 2 với thắc mắc ôn tập thi cuối kỳ

13. Tóm tắt Kinch Tiểu nghiệp phân biệt

14. Ôn tập trắc nghiệm (tsi khảo)

So sánh 2 bài xích kinh sau: Tiểu kinh Rừng sừng trườn (31) cùng Kinc Tùy phiền đức não (128).

Bạn đang xem: Kinh trung bộ giảng giải

Lưu ý: Viết tay (trên giấy gì rồi cũng được). Không giới hạn số trang.

Xem thêm: Cập Nhật Danh Sách Các Trường Quốc Tế Tại Tphcm Liệu Có Đi Đôi Với Chất Lượng?

Thời gian nộp bài:

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA KỲ 1

(Đề này áp dụng đến học tập viên thi giữa kỳ 1 đối với những học tập viên học tập tín chỉ trả nợ của khóa IV cùng V. Các học tập viên cập nhật theo phương tiện của Học viện để triển khai hợp yêu cầu).

TRÌNH BÀY CÁCH ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁPhường. ĐOẠN TRỪ LẬU HOẶC TRONG HOÀN CẢNH CỤ THỂ CỦA CÁC HỌC VIÊN

*. Đọc thêm LỜI GIỚI THIỆU VÀ LỜI TỰA KINH TRƯỜNG BỘ (tải file thêm kèm)

1. Lời reviews Kinh Trường Sở (HT. Thích Trí Quang), 1965

2. Lời tựa Kinc Trường Sở - tập 1 (HT. Thích Minh Châu), 1965

3. Lời tựa Kinc Trường Sở - tập 2 (HT. Thích Minc Châu), 1967

4. Lời tựa Kinc Trường Bộ - tập 3 (HT. Thích Minch Châu), 1972

5. Lời tựa Kinc Trường Bộ - tập 4 (HT. Thích Minch Châu), 1972

6. Lời ra mắt Kinch Trường Sở - tập 3 (HT. Thích Minh Châu), 1972

7. Lời reviews Kinh Trường Bộ, tập 4 (HT. Thích Minc Châu), 1972

*. Đọc thêm LỜI GIỚI THIỆU VÀ LỜI TỰA KINH TRUNG BỘ (thiết lập tệp tin đính thêm kèm)

1. Lời trình làng Kinch Trung Bộ, tập I (HT. Thích Minh Châu), 1973

2. Lời ra mắt Kinch Trung Sở, tập II (HT. Thích Minc Châu), 1974

3. Lời trình làng Kinh Trung Bộ, tập III (HT. Thích Minc Châu), 1974

4. Lời ra mắt Kinc Trung Sở, tập I (HT. Thích Minch Châu), 1986

5. Lời reviews Kinh Trung Bộ, tập II (HT. Thích Minch Châu), 1986

6. Lời tựa Kinch Trung Sở, tập III (HT. Thích Minh Châu), 1986

*. Đọc thêm các phần liên hệ KINH TRUNG BỘ (sở hữu file đính kèm)

1. Lời thưa cùng lời ra mắt TÓM TẮT KINH TRUNG BỘ, HT. THÍCH MINH CHÂU, 2011

2. Tổng luận Kinch Trung Bộ, tập 1 (HT. Thích Crộng Thiện) đăng trên Nguyệt san Báo Giác Ngộ, 2001.


Chuyên mục: