Khối lượng riêng trọng lượng riêng

     

- Khối lượng riêng rẽ của một chất được xác định bởi khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m3) hóa học đó:


KHỐI LƯỢNG RIÊNG -

TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1. Khối lượng riêng

- Khối lượng riêng rẽ của một chất được xác định bằng cân nặng của một đơn vị thể tích (1 m3) hóa học đó:

(D= dfracmV).

Bạn đang xem: Khối lượng riêng trọng lượng riêng

Đơn vị khối lượng riêng là kg/ m3.

2.

Xem thêm:

Trọng lượng riêng:Trọng lượng riêng rẽ của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) hóa học đó:

(d =dfracPV).

3. Công thức tính trọng lượng riêng biệt theo khối lượng riêng: (d= 10D). 

Loigiaixuất xắc.com


*
Bình luận
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp gỡ yêu cầu là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp Loigiaigiỏi.com


Cảm ơn chúng ta đang sử dụng Loigiaigiỏi.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì nhằm chúng ta đến nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


*
Gửi bài
*

Đăng cam kết để nhận giải thuật tuyệt và tài liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaixuất xắc.com gửi các thông tin mang đến chúng ta nhằm nhận thấy các giải thuật giỏi cũng tương tự tư liệu miễn giá tiền.


Chuyên mục: Tổng hợp