Khi nào thêm s es

     

Trong giao tiếp giờ đồng hồ anh, Việc phát âm chuẩn đuôi es và s là khôn cùng đặc biệt, mặt khác phép tắc thêm s, es vào sau cồn từ bỏ cùng danh từ bỏ cũng rất cần thiết.

Bạn đang xem: Khi nào thêm s es


Trong nội dung bài viết này, bọn họ thuộc ôn lại biện pháp thêm đuôi s, es vào văn uống phạm tiếng anh và làm thế nào để phát âm chuẩn chỉnh những trường đoản cú có đuôi es, s này.

*
Cách thêm cùng phạt âm chuẩn chỉnh đuôi s cùng es trong giờ đồng hồ anh

1. Quy tắc thêm "s" với "es" vào danh trường đoản cú ở dạng số các, đụng trường đoản cú phân tách ngôi sản phẩm công nghệ 3 số ít:

* Động từ, danh từ tận cùng O, S, X, Z, CH, SH thì thêm ES.

Ví dụ:

Watch → Watches

Tomalớn → Tomatoes

Kiss → Kisses

Wash → Washes

Box → Boxes

Lưu ý: Các danh từ bỏ tận cùng bằng O, trường hợp trước O là phụ âm thì thêm ES nlỗi trên, trường hợp trước O là nguan tâm hoặc các trường đoản cú vay mượn mượn của nước ngoài thì chỉ việc thêm S: radio – radios; piano – pianos, photo lớn – photos (tự vay mượn).

* Các Động tự, Danh từ tận cùng Y ta chia thành 2 trường hợp

TH1: Nếu trước –y là một phụ âm, ta bỏ -y thêm –ies vào danh từ:

 Ví dụ: Fly → Flies; Sky → Skies; Baby → Babies; Country → Countries.

Xem thêm: 8 Sự Thật Gây Choáng Về Đất Nước Brunei Giau Hay Ngheo, Nuoc Brunei Giau Hay Ngheo

TH2: Nếu trước –y là một trong nguyên âm, ta chia sẻ thêm –s vào danh từ:

 Ví dụ: Play → Plays; Boy → Boys, Day → Days

* Danh từ tận thuộc bằng –f hoặc –fe

- Với các danh tự như calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, thief, wife, wolf được sản xuất thành số nhiều bằng cách bỏ đi –f hoặc –fe rồi thêm vào –ves.

 Ví dụ: knife → knives, wolf → wolves,...

- Các danh từ bỏ tận thuộc bởi –f hoặc –fe còn lại thì ta thêm –s

 Ví dụ: Roof → Roofs; Belief → Beliefs, Cliff → Cliffs;

* Tất cả các Động trường đoản cú, Danh từ còn lại, ta thêm S.

 Ví dụ:

Love sầu → Loves

Care → Cares

Book → Books

Cook → Cooks

*

2. Cách phân phát âm đuôi "s" cùng "es" chuẩn trong giờ đồng hồ anh

* Phát âm là /ɪz/ lúc từ tận thuộc bởi các prúc âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (hay tự vựng bao gồm tận thuộc là các chữ cái s, ss, ch, sh, x, z, o, ge, ce)

Ví dụ:

Classes – / klɑ:siz/: những lớp học

Washes – /wɒ∫iz/: giặt rũ

Misses - / misiz/: tđuổi, chệch

Causes - / kɔ:ziz/: nguim nhân

Watches – / wɒt∫iz/: những chiếc đồng hồ

Changes – / t∫eindʒiz/: cố kỉnh đổi

Wishes - / wi∫iz/: ước ao, muốn

Garages - / "gærɑ:ʒiz/: nhà để ô tô

* Trừ những âm gió nhắc bên trên, bọn họ vạc âm là /s/ lúc trường đoản cú tận cùng bởi những phú âm vô thanh KHÔNG rung (có cách gọi khác là âm điếc): /θ/, /k/, /p/, /f/, /t/ (từ bỏ vựng tận cùng là: th, k, p, f, t).

Cách lưu giữ gợi ý: THôi Không Phải Fí Tiền

Âm vô tkhô giòn (âm điếc): khi nói, chạm tay vào cuống họng ko thấy rung (cần sử dụng môi để phạt âm).

Ví dụ: 

Books – /bʊks/: phần nhiều cuốn sách

Lamps – /læmps/ : những cái đèn

Laughes – / lɑ:fs/: cười

Breathes – / bri:ðs/: thở

* Phát âm là /z/ khi từ bỏ tận thuộc bằng các âm còn lại: hữu thanh CÓ RUNG

- Âm hữu thành: lúc nói, chạm tay vào cuống họng Cảm Xúc họng rung

- Thường chúng ta chỉ cần ghi nhớ những âm vô tkhô cứng, Khi chạm mặt từ bỏ bao gồm đuôi không phải âm vô thanh thì ta khoác định tự kia phát âm thành /z/ (tất yếu đề nghị đào thải các trường đoản cú phạt âm là /iz/)

Ví dụ: 

Plays – / pleiz/: chơi

Bags – / bægz/: cái túi

Speeds – / spi:dz/: tốc độ

3. Bài tập về phong thái thêm s, es và giải pháp phạt âm s, es

Bài 1: Chọn trường đoản cú tất cả phần gạch ốp chân phát âm không giống những trường đoản cú còn lại:

1. A. skims B. works C. sits D. laughs

2. A. fixes B. pushes C. misses D. goes

3. A. cries B. buzzes C. studies D. supplies

4. A. holds B. notes C. replies D. sings

5. A. stools B. cards C. cabs D. forks

Đáp án: 1.A 2.D 3.B 4.B 5.D

1. A

A. skims / skimz/ : hớt bong bóng, hớt váng

B. works / wə:ks/: làm cho việc

C. sits / sits/: ngồi

D. laughs / lɑ:fs/: cười

2. D

A. fixes / fiksiz/ : đính thêm, lắp

B. pushes / pu∫iz/: xô đẩy

C. misses / misiz/: trượt, chệch

D. goes /gouz/: đi

3. B

A. cries / kraiz/: gào, khóc

B. buzzes / bʌsiz/: kêu vù vù, kêu vo vo

C. studies / "stʌdiz/: học, nghiên cứu

D. supplies / sə"plaiz/: cung cấp, tiếp tế

4. B

A. holds /houldz/: nuốm, thay, giữ

B. notes /nouts/: ghi nhớ, ghi chú

C. replies /ri"plaiz/: vấn đáp, đáp lại

D. sings /siɳz/: hát

5. D

A. stools /stu:lz/: mọc trồi, đâm trồi

B. cards /kɑ:dz/: những chiếc thẻ

C. cabs /kæbz/: cabin buồng lái

D. forks /fɔ:ks/: chiếc nĩa

Bài 2: chọn trường đoản cú có phần gạch men chân phân phát âm khác các từ bỏ còn lại

1. A laughs B. drops C. maintains D. imports

2. A. trays B. says C. bays D. overstays

3. A. likes B. ships C. cats D. wishes

4. A. speeds B. garages C. changes D. plays

Đáp án:

1. C

A. laughs /lɑːfs/ (V-s): cười

B. drops /drɒps/ (V-s): rơi, rớt

C. maintains /meɪnˈteɪnz/ (v): duy trì

D. imports /ˈɪmpɔːts/ (v): nhập khẩu

2. B

A. trays /treɪz/ (n): mâm, khay

B. says /sez/ (V-s): nói

C. bays /beɪz/ (n): vịnh

D. overstays /ˌəʊvəˈsteɪz/ (v): ngơi nghỉ lại thừa lâu; bảo quản thừa hạn

3. D

A. likes /lɑɪks/: thích 

B. ships /ʃɪps/: con tàu

C. cats /kæts/: con mèo

D. wishes /wɪʃɪz/: mong muốn muốn

4. A

A. speeds /spi:dz/

B. garages /ɡærɑːʒɪz/

C. changes /tʃeɪndʒɪz/

D. plays /pleɪz/


Hy vọng cùng với phần ôn tập về nguyên tắc thêm s, es với phát âm chuẩn đuôi s và es vào tiếng anh ở bên trên giúp các bạn làm rõ rộng cùng và vận dụng tốt trong thực tiễn giao tiếp, chúc các bạn các thành công!


Chuyên mục: Tổng hợp