Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ là 40w

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

15. Lúc nhì năng lượng điện trsống như là nhau mắc song tuy nhiên cùng mắc vào điện áp nguồn gồm hiệu suất tiêu thú là 40w. Nếu hai năng lượng điện trngơi nghỉ ni mắc thông liền vào nguồn thì hiệu suất tiêu thụ là ?


*

khi hai năng lượng điện trsống kiểu như nhau mắc tuy nhiên tuy nhiên cùng mắc vào nguồn tích điện thì hiệu suất tiêu thú là 40W.Nếu hai điện trlàm việc này mắc nối tiếp vào nguồn thì năng suất tiêu thụ là

A.

Bạn đang xem: Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ là 40w

10 W

B.80 W

C.trăng tròn W

D.160 W


*

Lúc nhị năng lượng điện trsinh sống giống nhau mắc tiếp nối vào nguồn điện áp U thì năng suất tiêu thụ của bọn chúng là 20W. Nếu các điện trnghỉ ngơi này được mắc tuy nhiên tuy vậy cùng nối vào nguồn U nói trên thì công suất tiêu trúc tổng số là

A.10W

B.20W

C.40W

D.80W


lúc mắc song song nhị điện trsinh hoạt tương đương nhau vào điện áp nguồn thì tiêu trúc năng suất 40 W. Nếu mắc tiếp nối hai năng lượng điện trở nói bên trên vào nguồn điện áp đó thì tiêu trúc năng suất bởi bao nhiêu? Biết nguồn tích điện tất cả năng lượng điện trngơi nghỉ không đáng chú ý.

A.

Xem thêm: Khi Nào Một Từ Ngữ Được Coi Là Có Nghĩa Hẹp Khi Phạm Vi Ệt (Chi Tiết)

10 W

B. đôi mươi W

C. 40 W

D. 18 W


Khi mắc nhị năng lượng điện trsống R song tuy nhiên vào nguồn điện áp ta có: R N 1 = R . R R + R = 0 , 5 R P 1 = I 1 2 R N 1 = E R N 1 + r 2 R N 1

Vì r = 0 nên: P. 1 = E 2 R N 1 ⇔ 40 = E 2 R ⇒ E 2 R = đôi mươi

Lúc mắc hai điện trsinh hoạt R thông liền vào nguồn điện áp ta có: R N 2 = R + R = 2 R P 2 = I 2 2 R N 2 = E R N + r 2 R N

Vì r = 0 nên: P.. 2 = E 2 R N 2 = E 2 2 R → ( i ) Phường 2 = 10

Chọn A


Hai năng lượng điện trsinh sống như là nhau mắc thông suốt vào nhị rất của một nguồn điện áp tất cả hiệu năng lượng điện rứa U thì công suất tiêu trúc của chúng là 20W. Nếu nhì điện trlàm việc này được mắc tuy nhiên tuy nhiên cùng tiếp nối vào mối cung cấp trên thì hiệu suất tiêu thụ của bọn chúng là

A. 40W

B. 60W

C. 80W

D. 10W


Đáp án: C

Khi hai năng lượng điện trsinh hoạt ghép tiếp nối thì điện trngơi nghỉ tương tự của mạch là:

*

Lúc kia hiệu suất của mạch là:

*

Lúc nhị năng lượng điện trlàm việc ghnghiền song song thì năng lượng điện trngơi nghỉ tương tự của mạch là:

*


Hai năng lượng điện trlàm việc giống nhau mắc nối liền vào nhì cực của một nguồn điện áp bao gồm hiệu năng lượng điện cụ U thì hiệu suất tiêu trúc của chúng là 20W. Nếu nhị năng lượng điện trnghỉ ngơi này được mắc tuy nhiên song với thông suốt vào mối cung cấp trên thì năng suất tiêu thụ của chúng là

A. 40W

B. 60W

C. 80W

D. 10W


Đáp án C

Lúc nhì năng lượng điện trngơi nghỉ ghxay nối liền thì điện trlàm việc tương đương của mạch là:

*

lúc kia công suất của mạch là:

*

Lúc nhị điện trlàm việc ghxay song song thì điện trngơi nghỉ tương đương của mạch là:

*

Lúc kia hiệu suất của mạch là:

*


Hai điện trlàm việc giống nhau, mắc tuy nhiên song chúng nó vào nhị điểm tất cả hiệu điện gắng U thì hiệu suất tiêu thụ của bọn chúng là 40W. Nếu nhị thì năng lượng điện trsinh hoạt này được mắc nối tiếp cùng mắc vào hiệu năng lượng điện nỗ lực U nói trên thì hiệu suất tiêu trúc của bọn chúng là

A. 10W

B. 20W

C. 30W

D. 40W


Đáp án: A

HD Giải: Lúc mắc 2 năng lượng điện trnghỉ ngơi nối tiếp: Rnt = 2R, P n t = U 2 2 R

Khi mắc 2 năng lượng điện trnghỉ ngơi tuy vậy song: Rss = R/2, P.. s s = 2 U 2 R ⇒ Phường. n t P s s = 1 4 ⇒ P. n t = Phường s s 4 = 10 W


Hai năng lượng điện trnghỉ ngơi như là nhau mắc tiếp nối vào nguồn điện hiệu điện vậy Uthì tổng công suất tiêu thụ của bọn chúng là 20W.Nếu chúng mắc tuy vậy song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu trúc của bọn chúng là

A.50 W

B. 40 W

C.10 W

D.80 W


Lúc 2 năng lượng điện trngơi nghỉ như thể nhau mắc thông liền vào nguồn tích điện U thì năng suất tiêu trúc của bọn chúng là 10W . giả dụ 2 điện trlàm việc này mắc tuy nhiên tuy nhiên vào nguồn điện U nói trên thì công suất tiêu thú tổng số là bao nhiêu ?


Khi 2 điện trlàm việc kiểu như nhau mắc tiếp nối vào điện áp nguồn U thì hiệu suất tiêu trúc của bọn chúng là 10W . ví như 2 điện trở này mắc song tuy vậy vào nguồn điện U nói trên thì công suất tiêu thụ tổng số là bao nhiêu ?


Hai điện trsinh hoạt mắc tiếp liền thì (R_tđ=2R)

Công suất: (P_1=dfracU^2(R_tđ)^2=dfracU^24.R^2)(1)

Hai năng lượng điện trngơi nghỉ mắc song tuy nhiên thì: (R_tđ"=dfracR2=0,5.R)

Công suất (P_2=dfracU^2(R_tđ")^2=dfrac4.U^2R^2)(2)

Lấy (2) chia (1) vế với vế ta được:

(dfracP_2P_1=16)

(Rightarrow P_2=160W)


khi 2 điện trở giống nhau mắc tiếp nối vào điện áp nguồn U thì năng suất tiêu trúc của chúng là 10W . giả dụ 2 điện trnghỉ ngơi này mắc song tuy vậy vào nguồn điện áp U nói bên trên thì công suất tiêu trúc tổng số là từng nào ?Chuyên mục: Tổng hợp