Hiện tượng điện phân không ứng dụng để

     Bạn đang xem: Hiện tượng điện phân không ứng dụng để

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi năng lượng điện phân dương cực tung, giả dụ tăng cường độ cái điện với thời hạn năng lượng điện phân lên 2 lần thì cân nặng hóa học giải pchờ ra sống năng lượng điện rất.


Lúc điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương là Ag biết trọng lượng mol của bạc là 108. Cường độ mẫu năng lượng điện chạy qua bình điện phân nhằm trong một h để sở hữu 27 gam Ag dính ở cực âm là


Điện phân rất dương tung một dung dịch trong đôi mươi phút thì trọng lượng rất âm tạo thêm 4 gam. Nếu điện phân trong một giờ với thuộc cường độ cái điện như lúc trước thì cân nặng cực âm tăng lên là


Hai bình năng lượng điện phân: (FeCl3/Fe cùng CuSO4/Cu) mắc tiếp liền. Sau một khoảng tầm thời hạn, bình đầu tiên giải pđợi một lượng sắt là một,4 g. Lượng đồng giải pđợi sinh sống bình đồ vật hai vào thuộc khoảng chừng thời gian chính là bao nhiêu? Biết nguyên ổn tử lượng của đồng với Fe là 64 và 56, hóa trị của đồng cùng Fe là 2 cùng 3.


Một cỗ nguồn điện áp bao gồm $30$ pin mắc thành $3$ nhóm tiếp liền, từng đội có $10$ pin mắc tuy vậy tuy vậy, từng pin tất cả suất điện rượu cồn $0,9V$ cùng điện trsinh hoạt vào (0,6Omega). Một bình năng lượng điện phân đựng hỗn hợp CuSO4 gồm năng lượng điện trsinh sống (205Omega) được mắc vào nhì rất của bộ nguồn nói trên. Anốt của bình năng lượng điện phân bằng đồng nguyên khối. Kân hận lượng đồng bám vào catốt của bình vào thời gian $50$ phút ít là? Biết đồng bao gồm $A = 64, n = 2$


Muốn nắn mạ đồng một tnóng sắt bao gồm diện tích S tổng số $200cm^2$, bạn ta dùng tnóng Fe có tác dụng catốt của một bình điện phân đựng hỗn hợp $CuSO_4$với anốt là 1 tkhô cứng đồng nguyên hóa học, rồi cho mẫu năng lượng điện tất cả cường độ $I = 10A$ chạy qua trong thời gian $2$ giờ $40$ phút ít $50$ giây. Bề dày lớp đồng bám dính trên mặt tnóng sắt là bao nhiêu? Biết đồng bao gồm $A = 64$, $n = 2$ với tất cả trọng lượng riêng biệt $ρ = 8,9.10^3kg/m^3$


Đồ thị màn biểu diễn sự nhờ vào giữa trọng lượng hóa học giải phóng ra ở năng lượng điện rất của bình năng lượng điện phân cùng năng lượng điện lượng mua qua bình
Xem thêm: Phân Tích Bức Tranh Tứ Bình Trong Bài Thơ Nhớ Rừng ” Của Thế Lữ

*

Bình năng lượng điện phân tất cả anốt làm cho bằng kim loại của chất năng lượng điện phân gồm hóa trị 2. Cho cái năng lượng điện 0,2A chạy qua bình trong 16 phút ít 5 giây thì tất cả 0,064g hóa học bay ra ở điện rất. Klặng loại cần sử dụng có tác dụng anốt của bình điện phân là:


*

(E = 13,5V, r = 1Omega), (R_1= 3Omega), (R_3 = R_4= 4Omega). Bình điện phân hỗn hợp CuSO4, anot bằng đồng nguyên khối, tất cả điện trsinh sống (R_2= 4Omega). Cường độ dòng điện qua bình điện phân có giá trị?


*

(E = 9V; r = 0,5Omega ). Bình điện phân chứa hỗn hợp đồng sunfat với hai cực bằng đồng đúc. Đèn ghi (6V - 9W). (R_x) là một trong những trở nên trlàm việc. thay đổi (R_x= 12Omega) thì đèn sáng sủa thông thường. Điện trngơi nghỉ của bình điện phân là:


Người ta cần sử dụng $36$ nguồn như thể nhau, mỗi mối cung cấp bao gồm suất năng lượng điện động (E_0 = 1,5V), năng lượng điện trsống trong(r = 0,9Omega )nhằm hỗ trợ điện cho 1 bình điện phân đựng hỗn hợp ZnSO4 cùng với rất dương bằng kẽm, gồm điện trsống (R = 3,6Omega ). Mắc các thành phần hỗn hợp đối xứng cỗ nguồn sao để cho cái năng lượng điện qua bình điện phân là lớn số 1. Tính lượng kẽm bám vào cagiỏi của bình điện phân trong thời hạn $1$ giờ $4$ phút ít $20$ giây. Biết kẽm tất cả $A = 65, n = 2$.


Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn năng lượng điện gồm suất điện hễ (E = 12V), điện trngơi nghỉ vào r = (1Omega ), (R_2 = 12Omega ) cùng là bình năng lượng điện phân đựng hỗn hợp (AgNO_3) với điện cực anôt bằng bạc, (R_1 = 3Omega ), (R_3 = 6Omega ). Cho biết bạc (Ag) tất cả cân nặng mol là 108g/mol, hóa trị 1, hằng số Faraday F = 96500C/mol. Kân hận lượng bạc phụ thuộc vào catot sau thời hạn 16 phút ít 5 giây là

*


Một bình điện phân đựng hỗn hợp CuSO4 có anốt bằng đồng nguyên khối. Hiệu năng lượng điện vắt đặt vào hai cực là 6 V. Sau 16 phút 5 giây, lượng đồng bám vào cực âm là 0,48 g (Cho Cu bao gồm A = 64, n = 2). Điện trlàm việc của bình năng lượng điện phân là


Một bình điện phân hỗn hợp CuSO4 bao gồm anốt làm bằng đồng nguyên khối, năng lượng điện trngơi nghỉ của bình năng lượng điện phân R = 8(Ω), được mắc vào nhị cực của bộ mối cung cấp E = 9(V), điện trngơi nghỉ vào r = 1(Ω). Cho ACu = 64(đvc), nCu=2. Khối lượng Cu phụ thuộc vào ca giỏi vào thời hạn 5h có giá trị là:


Chuyên mục: Tổng hợp