Hiện tại hoàn thành bài tập

     

Thì Hiện tại xong là một trong trong số những thì tinh vi với khiến không ít người học tập bồn chồn nhất vào ngữ pháp giờ Anh. Thấu gọi điều ấy, TOPICA Native gửi cho các bạn tổng hợp trọn cỗ bài xích tập thì Lúc Này dứt (Present Perfect) cùng lời giải để chúng ta cầm cố chắc hơn biện pháp sử dụng thì đặc biệt quan trọng này. 

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE


Mục Lục

1. Tóm tắt lý thuyết thì bây chừ kết thúc (Present Perfect)2. Những bài tập thì hiện tại hoàn thành3. Đáp án bài tập thì bây giờ hoàn thành

1. Tóm tắt lý thuyết thì hiện thời hoàn thành (Present Perfect)

1.1. Cách áp dụng thì bây chừ hoàn thành

Diễn tả một hành vi, sự việc ban đầu trong vượt khđọng với còn liên tiếp ở tương lai.

Bạn đang xem: Hiện tại hoàn thành bài tập

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi sẽ học giờ đồng hồ Anh được 5 năm)

Diễn tả một hành động, vụ việc đã xảy ra những lần trong vượt khứ.

VD: I have sầu seen this film 3 three times. (Tôi sẽ coi phyên này 3 lần rồi)

Diễn tả một kinh nghiệm tay nghề cho tới lúc này.

VD: I have never been khổng lồ Korea. (Tôi trước đó chưa từng cho tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành động, sự việc vừa bắt đầu xảy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi vừa cho xong)

Diễn tả một hành động trù trừ rõ thời hạn xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai này đã chỉ chiếm khu vực của tôi)


Để kiểm tra trình độ cùng cải thiện khả năng nghe Tiếng Anh chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu công việc nhỏng viết E-Mail, biểu lộ,…quý khách rất có thể tìm hiểu thêm khóa đào tạo Tiếng Anh tiếp xúc cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native sầu sẽ được Bàn bạc thẳng thuộc giáo viên bạn dạng xứ đọng.

1.2. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại trả thành

Để nhận thấy rượu cồn trường đoản cú nên phân chia nghỉ ngơi thì bây giờ kết thúc, bạn nên để ý đa số từ bỏ sau có vào câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: Chưa từng, không bao giờFor + quãng thời gian: Trong khoảng chừng ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ Khi (Since 2001,…)Yet: Chưa (sử dụng vào câu đậy định và câu nghi vấn)The first / second time : Lần trước tiên / vật dụng nhị..

*

các bài luyện tập thì hiện giờ trả thành

2. Những bài tập thì bây giờ trả thành

2.1. những bài tập thì hiện thời ngừng cơ bản

Bài 1: Chia đều động từ vào câu dưới đây sinh sống thì hiện nay trả thành 

Bo _____ (drive) Rose to lớn work today. They _____ (work) all day & night. We _____ (see) the new bridge. He ____ (have) breakfast this morning. Ann and Don ____ (wash) the oto. Kathy ____ (want) to lớn go to lớn Queenslvà for a long time. Mel ____ (give) up smoking. I ____ (forget) that man’s name.  They ____ (lose) their keys. Jaông xã ____ (be) khổng lồ Englvà.They ____ (leave) London this month.  He ____ (bring) a lot of English papers. She ____ (tell) me about it. I ____ (get) a long letter from father this week. She ____ (come), she will speak to you in a minute. I ____ (be) to Radio City.  I think the director ____ (leave) the town. I ___ (paint) my office.  We ____ (know) her since she arrived in our city. I ____ (forget) your name.

Bài 2: Viết thành câu hoàn hảo sống thì bây giờ xong xuôi dưới dạng câu xác định dựa trên phần lớn trường đoản cú nhắc nhở dưới đây

Mary / visit / his grandparentsJaông xã / play games / on the computer John & Su / wash / their car Andrew / repair / his bike Phil / help / Anne with maths Brad và Louise / watch / a film Tamara / talk to lớn / her best friend Bridgette / draw / a picture Carol / read / a computer magazine Tom and Alice / be / khổng lồ a restaurant 

Bài 3:  Viết thành câu hoàn hảo sinh sống thì bây giờ kết thúc bên dưới dạng câu nghi ngại dựa trên mọi tự nhắc nhở bên dưới đây

you / answer / the question Jenny / loông chồng / the door Walter / Hotline / us you / see / the picture your parents / get / the letter it / rain / a lot how often / we / sing / the song Maureen / watch / the film how many books / Bob / read ever / you / be / to London 
Để demo chuyên môn và nâng cấp kĩ năng nghe Tiếng Anh chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu yếu quá trình nhỏng viết E-Mail, thể hiện,…Quý khách hàng rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh tiếp xúc cho những người đi làm tại TOPICA Native sẽ được điều đình trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ đọng.

2.2. Bài tập thì hiện tại xong nâng cao

Bài 1: Chia các hễ từ sau sống thì hiện nay tiếp nối hoặc bây chừ dứt sao để cho phù hợp

My brother (not/ play)……….. any sport since last year. Some people (attend)………….the meeting right now. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday. I don’t keep in touch with Alan & we (not/call)……………………each other for 6 months.  Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen. Why are all these people here? What (happen)…………………………..? I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks lớn the final exam. She (finish) … the English course this week.  At present, he (compose)……………………a piece of music. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.

*

các bài luyện tập thì ngày nay hoàn thành

Bài 2: Viết lại phần đa câu tiếp sau đây làm sao cho nghĩa không đổi

This last time Tom came back to lớn his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

He started working as a teacher 6 months ago.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Hay Nhất (Có Đáp Án), Tuyển Tập Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tp

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

It has been 3 years since we first went to nhật bản.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

I haven’t seen Anmãng cầu for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

*

3. Đáp án bài xích tập thì hiện thời trả thành

3.1. những bài tập cơ bản

Bài 1: 

has driven have worked have sầu seen has had have washed has wanted has given have sầu forgotten have sầu lost has beenhave sầu left has bring has told have sầu got has come have been has left have sầu painted have sầu known have forgot

Bài 2:

Mary has visited his grandma.Jachồng has played on the computer.John và Su have washed their oto.Andrew has repaired his xe đạp.Phil has helped Anne with maths.Brad and Louise have sầu watched a film.Tamara has talked to lớn her best friover.Bridgette has drawn a picture.Carol has read a computer magazine.Tom và Alice have been to a restaurant.

Bài 3:

Have you answered the question?Has Jenny locked the door?Has Walter called us?Have you seen the picture?Have sầu your parents got the letter?Has it rained a lot?How often have we sung the song?Has Maureen watched the film?How many books has Bob read?Have sầu you ever been lớn London?

Chuyên mục: Tổng hợp