Hiện nay mai 11 tuổi bố mai 41 tuổi. hỏi trước đây mấy năm tuổi bố mai gấp 6 lần tuổi mai

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Hiện giờ Mai 11 tuổi, bố Mai 41 tuổi. Hỏi trước đó mấy năm tuổi bố Mai cấp 6 lần tuổi Mai?Trả lời: Trước phía trên............ năm tuổi tía Mai cấp 6 lần tuổi Mai.

Bạn đang xem: Hiện nay mai 11 tuổi bố mai 41 tuổi. hỏi trước đây mấy năm tuổi bố mai gấp 6 lần tuổi mai


*

hiệu số tuổi của Bố Mai và Mai là :

41 - 11 = 30 ( tuổi )

ta gồm sơ đồ dùng : Bố Mai : |===|===|===|===|===|===|

Mai : |===| hiệu 30 tuổi

hiệu số phần đều nhau là :

6 - 1 = 5 ( phần )

tuổi Mai là :

30 : 5 = 6 ( tuổi )

trước đây số thời gian là :

11 - 6 = 5 ( năm )

Đáp số : 5 năm


Trong thời điểm này Mai 11 tuổi, tía Mai 41 tuổi. Hỏi trước đó mấy năm tuổi tía Mai vội vàng 6 lần tuổi Mai?Trả lời: Trước phía trên.... .....năm tuổi bố Mai vội 6 lần tuổi Mai.


Bố hơn Mai số tuổi là:

41-11=30 (tuổi)

Hiệu số tuổi của nhị bbó nhỏ không chuyển đổi theo thời gian:

Ta tất cả sơ vật dụng lúc tuổi cha vội 6 lần tuổi Mai:

Bố: l----------l----------l----------l----------l----------l----------l

Mai: l----------l 30 tuổi

Tuổi Mai khi ấy là:

30 : (6-1) = 6 (tuổi)

Trước phía trên số năm cha cấp 6 lần tuổi Mai là:

11 - 6 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

k mink nha!


Đặt ẩn x : 0 66-6x = 41- x

- 6x + x = 41 - 66

-5x = -25

x = 5

vậy trước đây 5 năm tuổi bố Mai vội vàng 6 lần tuổi Mai .


Hiện giờ Mai 11 tuổi, cha Mai 41 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi ba Mai cấp 6 lần tuổi Mai?Trả lời: Trước đâynăm tuổi tía Mai vội vàng 6 lần tuổi Mai.


Hiệu số tuổi của 2 cha con là:

41-11=30 ( tuổi)

Mỗi năm mỗi cá nhân tạo thêm 1 tuổi => 6 năm nước tía Mai vẫn hơn Mai 6 tuổi

Ta tất cả sơ đồ tỷ số tuổi của 2 ba nhỏ thời gian đó:

Bố: 6 phần

Con: 1 phần

Tuổi ba Mai dịp kia là:

30:(6-1)x6=36 ( tuổi)

Vậy trước đây thời gian tuổi tía vội vàng 6 lần tuổi Mai là:

41-36=5 (năm)


Bố hơn Mai số tuổi là:

41-11=30(tuổi)

Vì năm mỗi cá nhân tạo thêm 1 tuổi bắt buộc 6 năm trước bố vẫn rộng Mai 30 tuổi

30:(6-1)x6=36(tuổi)

Trước đây số thời gian nhằm bố cấp Mai 6 lần là:

41-36=5(năm)

Đáp số:5 năm

Nếu đúng thì tích nha


Lúc này Mai 11 tuổi, ba Mai 41 tuổi. Hỏi trước đó mấy năm tuổi cha Mai gấp 6 lần tuổi Mai?Trả lời: Trước đâynăm tuổi tía Mai vội vàng 6 lần tuổi Mai.


Lúc bấy giờ Mai 11 tuổi, tía Mai 41 tuổi. Hỏi trước đó mấy năm tuổi tía Mai gấp 6 lần tuổi Mai?Trả lời: Trước đâynăm tuổi bố Mai vội vàng 6 lần tuổi Mai.

Xem thêm:


Bố rộng Mai số tuổi là:

41 - 11 = 30 ( tuổi )

Tuổi Mai khi đó là:

30 : ( 6 - 1 ) = 6 ( tuổi )

Trước trên đây số thời gian bố vội 6 lần tuổi Mai là:

11 - 6 = 5 ( năm )

Đáp số : 5 năm


Số tuổi chênh lệch của 2 cha con ko bao giờ đổi khác và bằng 41-11=30.

Nếu bố vội 6 lần tuổi Mai thì tuổi Mai vẫn bởi 30:(6-1)x1=6 tuổi .

=> trước đó 11-6=5 năm tuổi tía vội vàng 6 lần tuổi Mai


Hiệu tuổi cha với Mai là :

41 - 11 = 30 tuổi

Ta tất cả sơ trang bị thể hiện cơ hội tuổicha vội vàng 6 lần tuổi Lan :

Bố : <----------><----------><----------><----------><----------><---------->

Lan : <---------->

Hiệu số phần bằng nhau là :

6 - 1 = 5 ( phần )

Tuổi Mai lúcsẽ là :

30 : 5 x 1 = 6( tuổi )

TuổiBố Mai cấp 6 lần tuổi Mai vào :

11 - 6= 5< năm trước >

Đáp số : ....


Bố hơn Mai số tuổi là:41-11=30(tuổi)

khi tuổiBố vội 6 lần tuổi Mai thì thời điểm kia coi tuổi Bố là 6 phần thì tuổi con là 1 phần.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:6-1=5(phần)

Tuổi Mai dịp đó là:30:5x1=6(tuổi)

Tuổi Mai hiện thời hơn tuổi Mai lúc đó là:11-6=5(tuổi)

Vậy từ thời điểm cách đây 5 năm tuổiba Mai gấp 6 lần tuổi Mai


Bố rộng Mai số tuổi là :

41 - 11 = 30 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của nhì tía bé không thay đổi theo thời gian .

Ta tất cả sơ vật dụng lúc tuổi tía vội 6 lần tuổi Mai :

bố l------------l-------------l-------------l-------------l------------l------------l

Mai l------------l 30 tuổi

Tuổi Mai khi đó là :

30 : ( 6 - 1 ) = 6 ( tuổi )

Trước đây thời gian tía vội vàng 6 lần tuổi Mai là :

11 - 6 = 5 ( năm )

Đáp số : 5 năm

k mk nha


Lúc Mai 10 tuổi thì ba Mai 40 tuổi ( loại )

lúc Mai 6 tuổi thì bố Mai 36 tuổi

vậytrướcđây 5năm tuổi tía Mai vội 6 lần tuổi Mai

chính vì tuổi Mai 11 tuổi bố Mai 41 tuổi gồm 2 chữ số 1ở cuối cơ mà 36 lại vội 6 tới 6 lần vì thế trướctrên đây 5 năm tuổi ba Mai vội vàng 6 lần tuổi Mai


Bố rộng mai:41-11=30(tuổi)

tuổi mai lúc kia là:30:(6-1)=6(tuổi)

trước đây số năm là:11-6=5(năm)

Còn kker sơ đồ vật nữa nha các bạn tuy vậy bạn tự kẻ nha!!!


hiệu số tuổi là 41-11=30(tuổi)

sau bao nhiêu năm hiệu số tuổi vẫn không thay đổi vậy một vài thời gian trước 30 tuổi ứng cùng với 5 phần (cái này các bạn vẽ sơ vật dụng ratuổi phụ vương trước 6 phần tuổi nhỏ trước một phần vậy 30 ứng cùng với 5 phần)

tuổi con trước đó là:30:5*1=6(tuổi)

trước đây thời gian là:11-6=5 (năm)

đáp số : 5 năm

*là nhân nhé chúng ta chúc bạn học tốtChuyên mục: Tổng hợp