Hai ngọn đèn s1 và s2 đặt cách nhau 16cm

     

Hình ảnh tạo ra vị thấu kính (S_1) cùng (S_2) trùng nhau trên S"https://acsantangelo1907.com/⇒ (S_1) cùng (S_2) sinh hoạt hai phía của thấu kính, giả sử (S_1) mang lại hình họa thiệt (d"https://acsantangelo1907.com/_1)=x với (S_2) mang đến hình ảnh ảo (d"https://acsantangelo1907.com/_2)=-x

Công thức thấu kính

$eginarraylfrac1d_1 + frac1x = frac1f Rightarrow frac1d_1 + frac1x = frac16 Rightarrow d_1 = frac6xx - 6\frac1d_2 + frac1 - x = frac1f Rightarrow frac1d_2 + frac1 - x = frac16 Rightarrow d_1 = frac6xx + 6endarray$

Hai ngọn gàng đèn S1 cùng S2 đặt biện pháp nhau 16(cm)

<eginarrayld_1 + d_2 = 16\Rightarrow frac6xx - 6 + frac6xx + 6 = 16\Rightarrow x = 12cmendarray>
Bạn đang xem: Hai ngọn đèn s1 và s2 đặt cách nhau 16cm

Hãy giúp đầy đủ bạn biết câu vấn đáp này cố nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4
starstarstarstarstar


Xem thêm: Giải Mã Được Cách Xây Dựng Kim Tự Tháp Giza, Kim Tự Tháp Ai Cập

1 vote
GửiHủy

*

*

Chưa có nhómTrả lời4

Điểm

57

Cám ơn

1


Thanks
Chuyên mục: Tổng hợp