Hai ngọn đèn s1 và s2 đặt cách nhau 16cm

     

Ảnh tạo bởi thấu kính \({S_1}\) và \({S_2}\) trùng nhau tại S"https://acsantangelo1907.com/⇒ \({S_1}\) và \({S_2}\) ở hai phía của thấu kính, giả sử \({S_1}\) cho ảnh thật \({d"https://acsantangelo1907.com/_1}\)=x và \({S_2}\) cho ảnh ảo \({d"https://acsantangelo1907.com/_2}\)=-x

Công thức thấu kính

$\begin{array}{l}\frac{1}{{{d_1}}} + \frac{1}{x} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{{{d_1}}} + \frac{1}{x} = \frac{1}{6} \Rightarrow {d_1} = \frac{{6x}}{{x - 6}}\\\frac{1}{{{d_2}}} + \frac{1}{{ - x}} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{{{d_2}}} + \frac{1}{{ - x}} = \frac{1}{6} \Rightarrow {d_1} = \frac{{6x}}{{x + 6}}\end{array}$

Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 16(cm)

\<\begin{array}{l}{d_1} + {d_2} = 16\\\Rightarrow \frac{{6x}}{{x - 6}} + \frac{{6x}}{{x + 6}} = 16\\\Rightarrow x = 12cm\end{array}\>
Bạn đang xem: Hai ngọn đèn s1 và s2 đặt cách nhau 16cm

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4
starstarstarstarstar


Xem thêm: Giải Mã Được Cách Xây Dựng Kim Tự Tháp Giza, Kim Tự Tháp Ai Cập

1 vote
GửiHủy

*

*

Chưa có nhómTrả lời4

Điểm

57

Cám ơn

1


Thanks
Chuyên mục: Tổng hợp