Hai gương phẳng g1 và g2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc a

     

Hai gương phẳng G1với G2xuất hiện bức xạ xoay vào với nhau cùng sinh sản cùng nhau một góc α (hình 4.9). Tia cho tới SI được chiếu lên gương G1lần lượt bức xạ một đợt bên trên gương G1rồi một lần trên gương G2. Biết góc cho tới bên trên gương G1bằng 30o. Tìm góc α nhằm tia cho tới bên trên gương G1với tia sự phản xạ bên trên gương G2vuông góc với nhau?

*
Bạn đang xem: Hai gương phẳng g1 và g2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc a

*
Nhóm học tập facebook miễn tổn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

*
Hỏi bài bác tập, thầy cô VietJaông chồng vấn đáp miễn phí!

*
Thi online trên app VietJaông xã. Tải ngay!


*

Tại I, theo định chế độ phản xạ, ta có:

*

Trong tam giác IJO, ta có:

*

Tại K, theo định điều khoản bức xạ, ta có:

*

Từ (1) và (2) ta được:

*

Trong tam giác IKJ, ta có:

*

Để tia tới SI trên gương G1vuông góc cùng với tia phản xạ JR bên trên gương G2thì:

*


Bài 42. Trường phù hợp bằng nhau thiết bị nhị của tam giác cạnh - góc - cạnh - Phần 2 - Toán thù 7 - Thầy Lê Tuấn Anh


Chiếu một tia sáng vuông góc với 1 mặt gương phẳng. Góc sự phản xạ r có giá trị như thế nào sau đây?

A. r = 90o

B. r = 45o

C. r = 180o

D. r = 0o
Xem thêm: Mọi Người Ơi " Tính Chất Công Việc Tiếng Anh Về Nghề Nghiệp, Tính Chất Công In English

Hai gương phẳng G1cùng G2đặt vuông góc cùng nhau, mặt sự phản xạ con quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1(hình 4.8) theo thứ tự sự phản xạ một lượt trên gương G1rồi bên trên gương G2. Góc sinh sản bởi tia cho tới SI cùng tia bức xạ ở đầu cuối bên trên gương G2có giá trị nào sau đây?

*

A. 180o

B. 60o

C. 45o

D. 90o


Hai gương phẳng G1cùng G2đặt song tuy nhiên với nhau, khía cạnh sự phản xạ xoay vào với nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1phản xạ một lượt bên trên gương G1cùng một lần trên gương G2( hình 4.7). Góc tạo thành bởi vì tia tới SI và tia sự phản xạ sau cùng bên trên gương G2có mức giá trị như thế nào sau đây?

*

A. 0o

B. 60o

C. 45o

D. 90o


Chiếu một tia sáng sủa lên một gương phẳng ta nhận được một tia phản xạ sản xuất với tia tới một góc 40o. Góc cho tới có giá trị làm sao sau đây?

A. 20o

B. 80o

C. 40o

D. 60o


Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng (hình 4.2)

*

Vẽ một địa điểm đặt gương để thu được tia sự phản xạ theo phương thơm nằm hướng ngang từ trái sang phải.


*


Chuyên mục: Tổng hợp