Gragas đặc vụ bắc cực

     
*
Trang phục Gragas Đặc Vụ Bắc Cực sẽ tiến hành mở bán đi với giá 250 RP với đóng lại khi không còn ngày 31/1.

Bên cạnh đó, các trang phục dưới đây sẽ được bộ quà tặng kèm theo từ 18 giờ ngày 26/1 đến khi xong ngày 28/1 như sau:

*
*
Kennen Bắc rất 150 -> 75 RPVarus Đặc Vụ Bắc cực 150 -> 75 RP
*
*
Anivia Sương Đen 290 -> 145 RPFizz Lãnh Nguyên 120 -> 48 RP
*
*
Malphite Bắc cực 230 -> 115 RPBrand Lõi Băng 150 -> 67 RP
*
*
Rammus Freljord 120 -> 60 RPWarwick Sói Lãnh Nguyên 120 -> 54 RP
*
 
Volibear Bắc cực 120 -> 60 RP 

Thông tin hỗ trợ

*

*
*Chuyên mục: Thế giới Game