Góc nhọn là góc có số đo

     
- Chọn bài -Bài 1: Nửa mặt phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: lúc như thế nào thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho biết thêm số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng phù hợp kim chỉ nan Chương 2 (phần Hình học tập Toán thù 6)

A. Lý thuyết

1. Đo góc

+ Mỗi góc gồm một số đo xác định, lớn hơn 0 cùng không vượt quá 180o

+ Số đo của góc bẹt là 180o

*

2. So sánh nhì góc

+ Góc ∠A cùng ∠B bằng nhau trường hợp số đo nhị góc của chúng cân nhau. Kí hiệu ∠A = ∠B

*

+ Góc A có số đo to hơn số đo góc B thì góc A to hơn góc B. Kí hiệu ∠A > ∠B

*

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tội nhân

+ Góc vuông là góc bao gồm số đo bằng 90o. số đo góc vuông còn được kí hiệu là ⊥

*

+ Góc nhọn là góc tất cả số đo to hơn 0o cùng nhỏ rộng 180o

*

+ Góc tù đọng là góc có số đo to hơn 90o với bé dại hơn 180o

*

Crúc ý: Đơn vị đo góc là độ, phút ít giây: 1o = 60′; 1′ = 60”

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu sai:

A.

Bạn đang xem: Góc nhọn là góc có số đo

Góc vuông là góc tất cả số đo bởi 90°

B. Góc tất cả số đo to hơn 0° với nhỏ rộng 90° là góc nhọn

C. Góc tù là góc gồm số đo lớn hơn 90° với nhỏ hơn 180°

D. Góc bao gồm số đo bé dại hơn 180° là góc tội phạm

Lời giải

Ta bao gồm góc vuông là góc bao gồm số đo bằng 90°; góc có số đo lớn hơn 0° với nhỏ dại rộng 90° là góc nhọn và góc tội phạm là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ tuổi hơn 180° buộc phải A, B, C đều đúng.

Góc gồm số đo bé dại hơn 180° là góc tù hãm là không nên vì góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ rộng 180°

Chọn đáp án D.


Câu 2: Chọn phát biểu đúng:

A. Góc gồm số đo 120° là góc vuông B. Góc tất cả số đo 80° là góc tù

C. Góc bao gồm số đo 100° là góc nhọn D. Góc tất cả số đo 150° là góc tù đọng

Lời giải

+ Góc có số đo 120° là góc tội phạm bởi vì 90°

Số góc tạo nên thành là 9.(9 – 1)/2 = 36 góc

Chọn câu trả lời C.

Xem thêm: Viết Về Bạn Thân Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Viết Về Bạn Thân Bằng Tiếng Anh (24 Mẫu)


Câu 4: Góc bên trên hình tất cả số đo bao nhiêu độ:

*

A. 50° B. 40° C. 60° D. 130°

Lời giải

Góc bên trên hình tất cả số đo 50°

Chọn câu trả lời A.


Câu 5: Cho ∠xOm = 45° và góc xOm bằng góc yAn. Lúc kia góc yAn bằng:

A. 50° B. 40° C. 45° D. 30°

Lời giải

Vì ∠xOm = ∠yAn nhưng mà ∠xOm = 45° cần ∠yAn = 45°

Chọn đáp án C.


II. bài tập từ luận

Câu 1: Đổi thành độ, phút

a) 15,25° b) 30,5°

Lời giải

a) Ta có: 15,25° = 15.(1°/4) = 15°15′ = 915′

b) Ta có: 30,5° = 30.(1°/2) = 30°30′ = 1830′


Câu 2: Hãy cho thấy thêm từng câu sau đó là đúng tốt sai?

a) Góc bao gồm số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc tất cả số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc tất cả số đo 180° là góc tầy.

d) Góc tội nhân bé dại rộng góc bẹt

Lời giải

Các câu sai là:

a) Góc gồm số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc gồm số đo 180° là góc phạm nhân.

Các câu đúng là:

d) Góc tù hãm nhỏ hơn góc bẹt
*

Gửi nhận xét

Đánh giá bán trung bình / 5. Số lượt tấn công giá:- Chọn bài bác -Bài 1: Nửa phương diện phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: Lúc nào thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho thấy thêm số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng thích hợp kim chỉ nan Chương thơm 2 (phần Hình học tập Tân oán 6)
Bài tiếp


Tổng phù hợp triết lý Chương thơm 3 (phần Số học Toán thù 6)
Bài 5: Vẽ góc cho thấy thêm số đo
Chuyên mục: Tổng hợp