Bài tập phản ứng tráng gương của glucozo

bạc nitrat + glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho + nước + amoniac = bạc + amoni nitrat + Axit Gluconic |
Bạn đang xem: Bài tập phản ứng tráng gương của glucozo

Đang tìm kiếm phương thơm trình quý khách hàng yêu cầu...

*

Tính trọng lượng Ag + NH4NO3 + C6H12O7" target="_blank" href="https://chemicalequationbalance.com/equation/AgNO3+C6H12O6+H2O+NH3=Ag+NH4NO3+C6H12O7-14863" class="left btn btn-primary btn-sm" style="margin-left:5px;"> English Version Tìm kiếm msống rộng
2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH32Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 bạc nitrat glucose; Đường vào máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho nước amoniac bạc amoni nitrat Axit Gluconic
(rắn) (rắn) (lỏng) (khí) (kt) (rắn) (lỏng)
(trắng) (không màu) (không màu) (không màu sắc, mùi hương khai) (trắng)
Muối Bazơ Muối
170 180 18 17 108 80 196
2 1 1 2 2 2 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử kăn năn (g/mol)
Số mol
Khối hận lượng (g)

Xin hãy kéo xuống bên dưới giúp thấy và thực hành thực tế những câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟


Điều khiếu nại làm phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

mang đến Glu công dụng với dd AgNO3/NH3.

Hiện tượng thừa nhận biết

Có kết tủa white bạc.


Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra Ag

Trong thực tiễn, đang có thể nhiều hơn 1 phương thức pha trộn từAgNO3 (bạc nitrat) raAg (bạc)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra NH4NO3

Trong thực tế, đang hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa 1 phương pháp pha trộn từAgNO3 (bạc nitrat) raNH4NO3 (amoni nitrat)

Xem toàn bộ phương trình pha chế tự AgNO3 (bạc nitrat) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Pmùi hương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra C6H12O7

Trong thực tiễn, đã có thể nhiều hơn thế nữa 1 phương pháp pha chế từAgNO3 (bạc nitrat) raC6H12O7 (Axit Gluconic)

Xem tất cả phương thơm trình pha chế từ bỏ AgNO3 (bạc nitrat) ra C6H12O7 (Axit Gluconic)

Pmùi hương Trình Điều Chế Từ C6H12O6 Ra Ag

Trong thực tế, đã có thể nhiều hơn thế nữa 1 phương thức điều chế từC6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) raAg (bạc)

Xem toàn bộ pmùi hương trình điều chế tự C6H12O6 (glucose; Đường vào máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H12O6 Ra NH4NO3

Trong thực tế, vẫn có thể nhiều hơn thế 1 phương thức pha trộn từC6H12O6 (glucose; Đường vào máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) raNH4NO3 (amoni nitrat)

Xem toàn bộ phương trình pha trộn tự C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Pmùi hương Trình Điều Chế Từ C6H12O6 Ra C6H12O7

Trong thực tế, đang rất có thể nhiều hơn 1 cách thức pha chế từC6H12O6 (glucose; Đường vào máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) raC6H12O7 (Axit Gluconic)

Xem toàn bộ phương trình pha trộn trường đoản cú C6H12O6 (glucose; Đường vào máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra C6H12O7 (Axit Gluconic)

Pmùi hương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Ag

Trong thực tế, đã rất có thể nhiều hơn 1 cách thức pha chế từH2O (nước) ra Ag (bạc)

Xem tất cả pmùi hương trình pha trộn từ bỏ H2O (nước) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra NH4NO3

Trong thực tiễn, vẫn hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa 1 cách thức điều chế từH2O (nước) raNH4NO3 (amoni nitrat)

Xem tất cả phương thơm trình điều chế từ bỏ H2O (nước) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương thơm Trình Điều Chế Từ H2O Ra C6H12O7

Trong thực tiễn, vẫn hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa 1 cách thức pha chế từH2O (nước) raC6H12O7 (Axit Gluconic)

Xem toàn bộ phương thơm trình điều chế từ H2O (nước) ra C6H12O7 (Axit Gluconic)

Phương thơm Trình Điều Chế Từ NH3 Ra Ag

Trong thực tế, đang có thể nhiều hơn 1 phương thức pha trộn từNH3 (amoniac) raAg (bạc)

Xem tất cả phương trình pha trộn tự NH3 (amoniac) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra NH4NO3

Trong thực tiễn, đã có thể nhiều hơn nữa 1 phương pháp pha chế từNH3 (amoniac) raNH4NO3 (amoni nitrat)

Xem tất cả phương thơm trình pha trộn từ bỏ NH3 (amoniac) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Pmùi hương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra C6H12O7

Trong thực tế, đã có thể nhiều hơn 1 phương thức điều chế từNH3 (amoniac) raC6H12O7 (Axit Gluconic)

Xem toàn bộ phương thơm trình điều chế trường đoản cú NH3 (amoniac) ra C6H12O7 (Axit Gluconic)


Xem thêm: Giải Địa Lí 9 Bài 24 : Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp Theo), Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp Theo)

Câu 1. Carbohidrat

Cho những tuyên bố sau: (1) Glucozơ, fructozơ với mantozơ đa số có chức năng tham gia bội nghịch ứng tráng bạc. (2) Saccarozơ, mantozơ, tinh bột cùng xenlulozơ mọi bị tbỏ phân khi tất cả axit H2SO4 (loãng) làm cho xúc tác. (3) Tinch bột cùng xenlulozơ phần đông được chế tác thành vào cây cối nhờ quy trình quang thích hợp. (4) Glucozơ, fructozơ với mantozơ đầy đủ có chức năng kết hợp Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lá cây.Phát biểu và đúng là

A. (1) và (4) B. (1), (2) và (4) C. (1), (2) cùng (3) D. (1), (2), (3) cùng (4) Xem câu trả lời câu 1
Câu 2. Sơ đồ gia dụng phản bội ứng

Cho sơ đồ gia dụng bội phản ứng sau: (a) X + H2O ----xt----> Y(b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O ----> amoni gluconat + Ag + NH4NO3(c) Y ----xt----> E + Z(d) Z + H2O ----as, hóa học diệp lục----> X + GX, Y, Z theo thứ tự là:

A. Xenluthua thảm, saccarose, cacbon đioxid B. Tinh bột, glucose, etanol C. Xenlulose, fructose, cacbon đioxid D. Tinch bột, glucose, cacbon dioxid Xem lời giải câu 2
Câu 3. Chất tđê mê gia tcầm cố bạc

Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenylfomat, vinyl axetilen, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natrifomat, axeton. Số chất có thể tđê mê gia bội phản ứng tnuốm gương là:

A. 8 B. 6 C. 7 D. 5 Xem câu trả lời câu 3
Câu 4. Chất tạo ra bạc

Trong số những chất: Metanol; axkhông nhiều fomic; glucozơ; saccarozơ; metylfomat;axetilen; tinch bột. Số chất làm phản ứng được cùng với dung dịch AgNO3/NH3 hình thành Agkim loại là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Xem giải đáp câu 4
Câu 5. Saccarozơ và glucozơ

Saccarozơ và glucozơ đều có bội phản ứng

A. Thuỷ phân trong môi trường thiên nhiên axit. B. Với Cu(OH)2 nghỉ ngơi ánh sáng thường xuyên. C. Với dung dịch NaCl. D. AgNO3 vào hỗn hợp NH3. Xem đáp án câu 5
Câu 6. Tính chất carbohidrat

So sánh đặc điểm của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.(1) Cả 4 hóa học phần đông dễ dàng tung nội địa và đều phải có các đội -OH.(2) Trừ xenlulozơ, còn sót lại glucozơ, tinch bột, saccarozơ phần đông có thể tsi mê gia phản bội ứng tnỗ lực bạc.(3) Cả 4 hóa học hầu như bị tdiệt phân vào môi trường axit.(4) khi đốt cháy trọn vẹn 4 chất bên trên hầu hết chiếm được số mol CO2 với H2O đều nhau.(5) Cả 4 chất phần đa là các chất rắn, white color.Trong những đối chiếu trên, số so sánh ko chính xác là

A. 4 B. 3 C. 5 D. 2 Xem lời giải câu 6
Câu 7. Chứng minch glucozơ có không ít nhóm OH kề nhau bằng phản nghịch ứng hóa học

Thí nghiệm nào tiếp sau đây minh chứng vào phân tử glucozơ có nhiều nhóm OH kề nhau?

A. Thực hiện tại làm phản ứng tvậy bạc. B. Khử trọn vẹn glucozơ thành hexan. C. Tiến hành phản ứng sinh sản este của glucozơ với anhiđrit axetic. D. Cho glucozơ chức năng cùng với Cu(OH)2 chế tạo dung dịch có màu xanh lá cây lam. Xem lời giải câu 7


Xem thêm: Văn Mẫu Bài Tập Làm Văn Số 6 Lớp 7, Văn Mẫu Bài Tập Làm Văn Số 6 Đề 3

Đóng góp nội dung

Từ Điển Phương Trình vẫn tạo ra một quy định kiếm tìm tìm không ngừng mở rộng kết hợp với Google Vietnam

Clichồng vào chỗ này nhằm kiếm tìm tìm biết tin mnghỉ ngơi rộng

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra pmùi hương trình này chưa được cân đối đúng chuẩn. Hãy clichồng vào nút bên dưới nhằm thông báocho cái đó bản thân biết nhé


Chuyên mục: Tổng hợp