Bài tập phản ứng tráng gương của glucozo

     

bạc nitrat + glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho + nước + amoniac = bạc + amoni nitrat + Axit Gluconic |
Bạn đang xem: Bài tập phản ứng tráng gương của glucozo

Đang tìm kiếm phương trình bạn yêu cầu...

*

Tính khối lượng Ag + NH4NO3 + C6H12O7" target="_blank" href="https://chemicalequationbalance.com/equation/AgNO3+C6H12O6+H2O+NH3=Ag+NH4NO3+C6H12O7-14863" class="left btn btn-primary btn-sm" style="margin-left:5px;"> English Version Tìm kiếm mở rộng
2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH32Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 bạc nitrat glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho nước amoniac bạc amoni nitrat Axit Gluconic
(rắn) (rắn) (lỏng) (khí) (kt) (rắn) (lỏng)
(trắng) (không màu) (không màu) (không màu, mùi khai) (trắng)
Muối Bazơ Muối
170 180 18 17 108 80 196
2 1 1 2 2 2 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟


Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

cho Glu tác dụng với dd AgNO3/NH3.

Hiện tượng nhận biết

Có kết tủa trắng bạc.


Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từAgNO3 (bạc nitrat) raAg (bạc)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từAgNO3 (bạc nitrat) raNH4NO3 (amoni nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra C6H12O7

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từAgNO3 (bạc nitrat) raC6H12O7 (Axit Gluconic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra C6H12O7 (Axit Gluconic)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H12O6 Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từC6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) raAg (bạc)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H12O6 Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từC6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) raNH4NO3 (amoni nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H12O6 Ra C6H12O7

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từC6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) raC6H12O7 (Axit Gluconic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra C6H12O7 (Axit Gluconic)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từH2O (nước) ra Ag (bạc)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từH2O (nước) raNH4NO3 (amoni nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra C6H12O7

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từH2O (nước) raC6H12O7 (Axit Gluconic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra C6H12O7 (Axit Gluconic)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từNH3 (amoniac) raAg (bạc)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từNH3 (amoniac) raNH4NO3 (amoni nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra C6H12O7

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từNH3 (amoniac) raC6H12O7 (Axit Gluconic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra C6H12O7 (Axit Gluconic)


Xem thêm: Giải Địa Lí 9 Bài 24 : Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp Theo), Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp Theo)

Câu 1. Carbohidrat

Cho các phát biểu sau: (1) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (2) Saccarozơ, mantozơ, tinh bột và xenlulozơ đều bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác. (3) Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. (4) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh.Phát biểu đúng là

A. (1) và (4) B. (1), (2) và (4) C. (1), (2) và (3) D. (1), (2), (3) và (4) Xem đáp án câu 1
Câu 2. Sơ đồ phản ứng

Cho sơ đồ phản ứng sau: (a) X + H2O ----xt----> Y(b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O ----> amoni gluconat + Ag + NH4NO3(c) Y ----xt----> E + Z(d) Z + H2O ----as, chất diệp lục----> X + GX, Y, Z lần lượt là:

A. Xenlulose, saccarose, cacbon đioxid B. Tinh bột, glucose, etanol C. Xenlulose, fructose, cacbon đioxid D. Tinh bột, glucose, cacbon dioxid Xem đáp án câu 2
Câu 3. Chất tham gia tráng bạc

Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenylfomat, vinyl axetilen, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natrifomat, axeton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

A. 8 B. 6 C. 7 D. 5 Xem đáp án câu 3
Câu 4. Chất tạo ra bạc

Trong số các chất: Metanol; axít fomic; glucozơ; saccarozơ; metylfomat;axetilen; tinh bột. Số chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Agkim loại là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Xem đáp án câu 4
Câu 5. Saccarozơ và glucozơ

Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng

A. Thuỷ phân trong môi trường axit. B. Với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. C. Với dung dịch NaCl. D. AgNO3 trong dung dịch NH3. Xem đáp án câu 5
Câu 6. Tính chất carbohidrat

So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.(1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -OH.(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.(3) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit.(4) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.(5) Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng.Trong các so sánh trên, số so sánh không đúng là

A. 4 B. 3 C. 5 D. 2 Xem đáp án câu 6
Câu 7. Chứng minh glucozơ có nhiều nhóm OH kề nhau bằng phản ứng hóa học

Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm OH kề nhau?

A. Thực hiện phản ứng tráng bạc. B. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan. C. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic. D. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh lam. Xem đáp án câu 7

Đóng góp nội dung

Từ Điển Phương Trình đã xây dựng một công cụ tìm kiếm mở rộng kết hợp với Google Vietnam

Click vào đây để tìm kiếm thông tin mở rộng

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báocho chúng mình biết nhé


Chuyên mục: Tổng hợp