Toán Lớp 1 (19 Vòng)

     
Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng, acsantangelo1907.com sẽ search các thắc mắc tất cả sẵn cho mình. Nếu ko thỏa mãn nhu cầu với những câu trả lời bao gồm sẵn, bạn hãy chế tạo thắc mắc bắt đầu.

Bạn đang xem: Toán Lớp 1 (19 Vòng)*

ae hoộ cái

Đọc tiếp...

Tìm 4 số a, b, c cùng d. Biết rằng:

a + b + c = 117

b + c + d = 73

c + d + a = 110

d + a + b = 102

Đọc tiếp...


What numbers should replace the question marks?100, 95, ?, 79, 68, ?, 40, 23

a. 70 & 55b. 80 & 55c. 88 and 50d. 88 & 55 ( Tân oán IQ ) Đọc tiếp...


What does your father do?

What does your mother do?

What does your uncle do?

What does your grandmother do?

What does your grandfather do?

Bạn như thế nào hoàn toàn có thể giải cho khách hàng ko

Đọc tiếp...

Được update 5 phút trước


Ba của doanh nghiệp có tác dụng nghề gì?

Mẹ các bạn làm cho nghề gì?

Chụ của khách hàng làm cho nghề gì?

Bà của người sử dụng có tác dụng nghề gì?

Ông của bạn có tác dụng nghề gì?


1. soldier

2. police

3. i dunno

4. retired

5. retired


Quýt ngon một quả phân chia ba, Cam ngon mỗi quả bổ ra làm mười. Mỗi người một miếng phân tách đều, Bổ mười bảy quả, trăm người đủ chia”. Hỏi có bao nhiêu cam, từng nào quýt?( Tân oán IQ )

Đọc tiếp...


Giả sử 17 trái toàn là cam thì số miếng là

17x10=170 (miếng)

Số miếng thửa ra so với thực tế là

170-100=70( miếng)

Khi thay một trái quít bởi 1 trái cam thì số miếng dư ra là

10-3=7( miếng)

Số quả qukhông nhiều là

70:7=10 (quả)

Số trái cam là

17-10=7( quả)

đáp số 10 trái quýt

7 quả cam


viết 4 số tự nhiên liên tiếp hài lòng điề kiền số liên tiếp hơn kém nhau 15 solo vị và tổng 4 số là 2170 . vậy số lớn nhất vào 4 số trên là bao nhiêu

Đọc tiếp...

Được update 9 phút trước


Call 4 số sẽ là a, a + 15, a + 30, a + 45

Tổng 4 số là 4a + 90 = 2170

Suy ra a = 520

Số lớn số 1 là a + 45 = 565

Vậy ...


góp mn bài xích này với

a Tính đường kính hình tròn trụ tất cả chu vi là 18,84centimet.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cắt Hình Ngôi Sao 5 Cánh Chỉ Một Nhát Kéo, Ngôi Sao Năm Cánh

b/ Tính bán kính hình tròn bao gồm chu vi là 25,12cm.

Đọc tiếp...


a) Đường kính của hình tròn trụ là:18,84 : 3,14 = 6 ( centimet )

b) Bán kính của hình tròn trụ là:

25,12 : 3,14 : 2 = 4 ( centimet )

Đ/s: >........

~ Hok Tốt ~


Muốn nắn tra cứu thời gian mà lại tất cả quãng con đường là 240m và gia tốc là 12m/phút rồi thì cần làm cầm cố nào?

Đọc tiếp...

Được update 9 phút trước


3, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 7, 5, 8, 8, 11, 9, 12, 12, 18, 12, 17, 10, 15, 13, 16, 18, 20, 21, 17, đôi mươi, 15, 19, 16, 22, 21, 17, 21, 26, 16, 27, trăng tròn, 25, 27, 25, 23, 26, 25, 24, 18, 24, 27, 26, 24, 23, 25, 21, 23, 33, 24, 27, 27, 35, 31, 29, 31, 37, 34, 29, 36, 34, 30, 35, 33, 32, 33, 35, 37, 44, 36, 42, 34, 32, 42, 36, 39, 36, 41, 44, 45, 41, 42, 40, 43, 49, 46, 35, 38, 36, 38, 40, 50, 47, 46, 52, 41, 45, 41, 51, 50, 52, 49, 56, 51, 50, 58, 60, 56, 59, 56, 60, 59, 56, 51, 47, 49, 49, 49, 51, 54, 56, 49, 48, 54, 54, 53, 48, 48, 59, 47, 49, 51, 46, 53, 43, 48, 60, 54, 57, 59, 71, 71, 65, 63, 72, 68, 54, 60, 61, 65, 74, 64, 68, 55, 67, 68, 65, 65, 61, 63, 74, 69, 66, 73, 77, 66, 59, 64, 73, 66, 66, 84, 75, 78, 65, 68, 73, 72, 74, 73, 75, 82, 71, 88, 79, 81, 75, 83, 80, 80, 69, 89, 81, 77, 80, 86, 87, 79, 75, 87, 91, 76, 75, 88, 91, 84, 89, 100, 92, 79, 92, 93, 107, 93, 95, 105, 91, 89, 88, 91, 88, 80, 90, 99, 93, 92, 94, 90, 93, 90, 100, 94, 99, 98, 94, 103, 106, 100, 92, 92, 97, 110, 107, 115, 118, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 10, 10, 12, 8, 10, 9, 10, 10, 13, 17, 18, 17, 14, 14, 16, 17, 18, 24, 18, 29, 23, trăng tròn, 19, 24, 24, 28, 22, 25, 24, 30, 24, 25, 30, 32, 28, 27, 31, 27, 28, 22, 33, 32, 34, 24, 23, 28, 29, 31, 35, 32, 26, 30, 32, 36, 45, 45, 41, 35, 43, 45, 50, 37, 47, 47, 42, 43, 47, 49, 58, 46, 48, 54, 51, 58, 56, 52, 53, 49, 55, 54, 54, 51, 48, 57, 58, 54, 60, 48, 47, 51, 57, 56, 67, 58, 58, 59, 63, 61, 56, 62, 63, 59, 62, 69, 55, 63, 60, 69, 68, 77, 61, 76, 55, 67, 68, 73, 70, 55, 70, 70, 67, 60, 73, 65, 73, 62, 77, 65, 74, 79, 63, 70, 67, 67, 76, 68, 76, 69, 79, 81, 67, 70, 74, 75, 73, 77, 68, 74, 74, 76, 71, 91, 76, 75, 67, 73, 81, 73, 68, 74, 75, 73, 81, 69, 78, 78, 77, 80, 85, 69, 85, 86, 80, 72, 92, 81, 87, 86, 85, 87, 83, 80, 82, 86, 89, 94, 86, 87, 95, 83, 83, 80, 92, 91, 87, 79, 100, 85, 89, 98, 86, 101, 92, 93, 75, 81, 95, 90, 99, 86, 106, 98, 105, 92, 96, 91, 102, 88, 96, 100, 93, 85, 99, 99, 99, 90, 97, 106, 97, 100, 106, 95, 93, 95, 88, 89, 93, 97, 97, 96, 88, 98, 83, 101, 103, 3, 2, 4, 5, 5, 9, 9, 9, 5, 10, 10, 10, 7, 12, 12, 13, 16, 15, 12, 16, 12, 15, 15, 15, 16, 18, 20, trăng tròn, trăng tròn, đôi mươi, 20, 20, 24, 16, trăng tròn, 23, 20, 27, 24, 30, 25, 33, 28, 33, 31, 32, 32, 28, 26, 26, 22, trăng tròn, 23, 25, 19, đôi mươi, 25, 27, 25, 28, 30, 29, 27, 32, 27, 33, 28, 31, 36, 36, 29, 25, 29, 26, 30, 30, 36, 30, 37, 36, 32, 31, 29, 35, 33, 33, 32, 32, 32, 27, 27, 36, 32, 36, 36, 37, 42, 41, 42, 45, 44, 42, 38, 35, 44, 42, 48, 47, 54, 51, 54, 49, 56, 48, 54, 50, 50, 41, 46, 56, 45, 40, 47, 52, 48, 38, 52, 46, 47, 44, 57, 49, 51, 41, 56, 51, 61, 56, 56, 56, 54, 49, 54, 54, 52, 70, 56, 60, 60, 63, 63, 64, 68, 74, 66, 69, 64, 76, 58, 74, 73, 72, 80, 81, 70, 82, 78, 84, 89, 81, 80, 82, 81, 78, 81, 84, 80, 88, 82, 87, 82, 85, 67, 94, 84, 89, 79, 96, 85, 89, 90, 90, 95, 98, 100, 97, 102, 102, 96, 97, 111, 103, 108, 115, 104, 111, 106, 110, 114, 113, 101, 106, 99, 104, 110, 94, 97, 98, 109, 110, 111, 105, 113, 96, 107, 107, 111, 105, 118, 106, 116, 1đôi mươi, 121, 123, 126, 119, 125, 118, 119, 122, 128, 124, 137, 132, 124, 123, 128, 129, 137, 117, 132, 3, 2, 4, 5, 8, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 8, 8, 7, 9, 10, 9, 12, 11, 10, 11, 14, 16, 17, 16, trăng tròn, 18, 21, 17, 19, 23, 23, 22, 23, 23, 27, 22, 28, 22, 30, 24, 29, 28, 30, 26, 31, 26, 28, 29, 24, 28, 25, 26, 24, 23, 26, 28, 34, 26, 29, 29, 37, 25, 35, 28, 31, 35, 39, 36, 37, 42, 35, 37, 44, 41, 38, 39, 39, 41, 36, 40, 37, 36, 41, 42, 45, 44, 47, 40, 39, 40, 47, 44, 33, 32, 36, 33, 41, 42, 47, 42, 42, 38, 45, 49, 43, 38, 40, 40, 50, 40, 45, 47, 42, 50, 43, 41, 49, 52, 51, 54, 48, 51, 52, 54, 52, 53, 53, 50, 52, 58, 58, 49, 57, 57, 57, 57, 65, 56, 56, 55, 66, 59, 54, 65, 60, 57, 60, 64, 62, 60, 59, 70, 68, 61, 69, 65, 57, 65, 67, 62, 64, 57, 64, 65, 69, 69, 61, 70, 69, 71, 74, 75, 70, 76, 69, 77, 70, 79, 74, 71, 75, 81, 77, 71, 62, 76, 75, 79, 81, 84, 85, 89, 86, 95, 66, 80, 86, 79, 95, 88, 96, 101, 85, 89, 84, 93, 89, 93, 94, 107, 83, 103, 89, 97, 92, 97, 96, 94, 102, 95, 98, 96, 99, 89, 103, 109, 112, 102, 102, 99, 119, 115, 99, 105, 110, 109, 100, 104, 100, 117, 116, 92, 110, 105, 127, 102, 108, 112, 116, 110, 3, 3, 5, 6, 8, 3, 6, 6, 7, 6, 7, 10, 8, 6, 6, 9, 8, 7, 8, 8, 9, 8, 11, 6, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 11, 10, 12, 15, 13, 12, 11, 16, 11, 13, 14, 19, 17, trăng tròn, 22, 24, 25, 15, 20, 24, 19, 29, 23, 29, 27, 26, 18, 27, 27, 32, 34, 33, 35, 36, 28, 32, 26, 31, 34, 36, 32, 33, 29, 42, 42, 36, 42, 42, 39, 51, 45, 47, 43, 51, 47, 47, 48, 50, 47, 44, 47, 53, 54, 52, 58, 57, 56, 49, 53, 49, 53, 52, 54, 51, 57, 55, 50, 56, 62, 48, 62, 59, 64, 58, 57, 55, 56, 69, 59, 66, 66, 68, 54, 66, 67, 69, 63, 51, 59, 61, 61, 72, 61, 67, 65, 65, 66, 69, 67, 65, 72, 68, 71, 73, 71, 78, 84, 82, 67, 74, 90, 72, 84, 82, 89, 74, 80, 78, 87, 87, 86, 91, 88, 89, 90, 82, 79, 79, 84, 90, 97, 88, 95, 87, 89, 86, 102, 93, 94, 100, 94, 89, 82, 88, 93, 93, 107, 94, 112, 103, 106, 106, 102, 106, 103, 105, 105, 104, 96, 106, 101, 102, 94, 100, 105, 94, 99, 105, 116, 96, 115, 115, 110, 109, 95, 107, 109, 102, 103, 102, 115, 109, 99, 104, 110, 98, 97, 110, 116, 116, 96, 113, 113, 119, 110, 111, 104, 113, 108, 116, 100, 123, 109, 123, 121, 121, 111, 1trăng tròn, 114, 121, 3, 2, 4, 3, 7, 5, 8, 7, 9, 12, 9, 12, 13, 13, 19, 14, 13, 17, 15, 19, 15, 17, 16, 19, 21, 17, 19, 23, trăng tròn, 25, 25, 21, 25, 23, 25, 26, 22, đôi mươi, 24, 22, 30, 25, 27, 32, 30, 26, 27, 29, 27, 29, 29, 30, 30, 33, 35, 31, 38, 37, 44, 39, 39, 43, 54, 42, 38, 34, 40, 31, 39, 41, 33, 37, 41, 43, 50, 45, 48, 49, 45, 50, 53, 53, 55, 45, 44, 49, 45, 47, 42, 54, 44, 52, 54, 55, 54, 59, 55, 57, 56, 58, 62, 57, 62, 61, 61, 62, 58, 50, 54, 56, 48, 53, 58, 61, 59, 57, 61, 64, 58, 65, 69, 72, 65, 67, 66, 71, 61, 71, 64, 69, 68, 75, 74, 69, 67, 62, 66, 68, 72, 64, 70, 72, 66, 68, 71, 58, 65, 70, 67, 69, 69, 68, 64, 66, 69, 69, 72, 79, 65, 73, 75, 64, 74, 76, 71, 77, 81, 84, 77, 77, 90, 83, 84, 93, 88, 75, 89, 78, 76, 77, 67, 71, 68, 72, 75, 82, 84, 89, 92, 84, 87, 89, 90, 87, 87, 89, 96, 86, 80, 89, 95, 82, 84, 92, 91, 90, 107, 98, 99, 94, 91, 91, 82, 87, 91, 104, 100, 88, 94, 93, 87, 90, 90, 90, 102, 88, 95, 75, 87, 97, 92, 104, 106, 96, 99, 104, 119, 107, 114, 99, 115, 109, 114, 121, 116, 110, 107, 110, 110, 108, 104


Chuyên mục: Tổng hợp