Sách giải bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn

     
- Chọn bài xích -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập phổ biến trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập chung trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập bình thường trang 100Giới thiệu biểu trang bị hình quạtLuyện tập về tính diện tíchLuyện tập về tính chất diện tích (tiếp theo)Luyện tập phổ biến trang 106Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích bao phủ và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích bao phủ và ăn diện tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập phổ biến trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối hận. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập thông thường trang 123Luyện tập thông thường trang 124Giới thiệu hình tròn trụ. Giới thiệu hình cầuLuyện tập phổ biến trang 127Luyện tập phổ biến trang 128


Bạn đang xem: Sách giải bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn

Sách giải toán thù 5 Diện tích hình tròn trụ giúp đỡ bạn giải các bài xích tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán thù 5 để giúp các bạn tập luyện tài năng suy đoán hợp lý và hợp xúc tích, ra đời năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào cuộc sống với vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 100 SGK Toán thù 5): Tính diện tích S hình tròn trụ có nửa đường kính r:

a) r = 5cm;

b) r = 0,4dm

c) r = m

Lời giải:

a) diện tích hình trụ là:

5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2)

b) diện tích S hình trụ là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2)

c) diện tích S hình trụ là:

x x 3,14 = 1,1304 (m2)

Bài 2 (trang 100 SGK Toán thù 5): Tính diện tích hình tròn trụ gồm 2 lần bán kính d:

a) d = 12cm;

b) d = 7,2dm

c) d = m

Lời giải:

a) bán kính hình tròn dài:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình tròn là:

6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) bán kính hình tròn dài:

7,2 : 2 = 3,6 (dm)


Diện tích hình tròn trụ là:

3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2)

c) nửa đường kính hình trụ dài:

: 2 = 0,4 (m)

Diện tích hình tròn trụ là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Bài 3 (trang 100 SGK Tân oán 5): Tìm diện tích S một khía cạnh bàn hình tròn trụ gồm bán kính 45cm

Lời giải:

diện tích phương diện bàn kia là:

45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

6358,5cm2= 63,585 dmét vuông

Đáp số: 63,585dm2


*Xem thêm:

Bài giải này còn có có lợi cùng với chúng ta không?

Bnóng vào trong 1 ngôi sao sáng nhằm đánh giá!


Gửi review

Đánh giá chỉ trung bình / 5. Số lượt đánh giá:


Bài trước
- Chọn bài -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập tầm thường trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập phổ biến trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập tầm thường trang 100Giới thiệu biểu vật hình quạtLuyện tập về tính chất diện tíchLuyện tập về tính chất diện tích (tiếp theo)Luyện tập bình thường trang 106Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích bao phủ và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập chung trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập thông thường trang 123Luyện tập thông thường trang 124Giới thiệu hình tròn trụ. Giới thiệu hình cầuLuyện tập tầm thường trang 127Luyện tập tầm thường trang 128

Chuyên mục: Tổng hợp