Thi violympic 3

     
Mời những em học sinh lớp 2 tmê mẩn gia giải Đề thi Violympic Toán thù giờ đồng hồ Anh lớp 2 để cùng tập luyện cùng thử mức độ cùng với Cuộc thi giải Toán giờ đồng hồ Anh qua mạng. Thông qua việc giải đề những em sẽ tiến hành rèn luyện và nâng cao kỹ năng hiểu đọc tiếng Anh cũng như khả năng giải đề thi Violympic Toán thù giờ Anh. Chúc các em học tốt!Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2015 - 2016Hướng dẫn thi Violympic Tân oán Tiếng Anh đạt điểm cao

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 2

Exam number 1: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.


Bạn đang xem: Thi violympic 3

Answer:(1) = ........; (2) = ........; (3) = ........; (4) = ........; (6) = .........; (8) = ......; (10) = .........; (11) = .......; (13) = ........; (16) = .........Exam number 2: Cóc rubi tài baQuestion 1:In this picture, who is the tallest?a. zebrab. giraffec. elephantd. lionQuestion 2:Fill the picture suitable in?
a. Hình ab. Hình bc. Hình cd. Hình dQuestion 3:a/ 59b/ 58c/ 60d/ 61Question 4:a/ 54b/ 57c/ 67d/ 64Question 5:If Mai buys one táo và one orange then Mai have sầu to lớn pay ......$a/ 15b/ 17c/ 16d/ 14Question 6:In this figure, how many triangles are there?a/ 9b/ 7c/ 12d/ 8Question 7:a/ 44b/ 43c/ 37d/ 34Question 8:a/ 100b/ 75c/ 80d/ 98Question 9:How many minutes did the tiệc nhỏ last?
Chia sẻ bởi: Học tập
*
Lớp 2
Hỏi đáp về sách Toán thù lớp 2 bộ Chân ttách sáng tạo
*
9 thắc mắc thường gặp môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022
Giáo án Tiếng Việt 2 sách Kết nối trí thức cùng với cuộc sống thường ngày 138 Giáo án môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2021 - 2022


Xem thêm:

các bài tập luyện học htrần môn Tiếng Việt lớp 2 17.149 Tài liệu học tập hè môn Tiếng Việt lớp 2
Bộ đề ôn tập môn Toán thù lớp 2 (Có đáp án)
*
102.180 15 đề ôn tập môn Toán thù lớp 2 trên nhà
Sở bài bác tập ôn htrằn cấp Tiểu học tập
*
1.711 Tài liệu ôn hè từ bỏ lớp 1 tới trường 5
Tập làm văn uống lớp 2: Tả anh trai yêu quý của em (Dàn ý + 16 mẫu) 97 Bài văn uống tả anh trai lớp 2 tốt nhất
Sở đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp một năm 2020 - 2021 sách Cánh diều 2.560 3 đề thi kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt (Có bảng ma trận theo Thông bốn 27)
Bản quyền © 2021 acsantangelo1907.com. Giữ toàn quyền.Không được xào nấu hoặc thực hiện hoặc tạo lại ngẫu nhiên ngôn từ làm sao thuộc acsantangelo1907.com

Chuyên mục: Tổng hợp