Giải tiếng anh qua mạng lớp 3

     

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án đi cùng. Mời quý thầy cô và các em học sinh tải về đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 để tham khảo và ôn luyện. Chúc các em đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi Violympic sắp tới.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh qua mạng lớp 3

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần


Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: 5 x 8 + 95 ... 700 - 548Câu 2: Calculate: 123 + 222 = ...

Xem thêm:

Câu 3: The number just after 659 is ...Câu 4: The number 795, the digit ... is in the ones place.Câu 5: A polyline ABCD"s length is 543cm. The total length of AB and BC is 227cm. The length of CD is ...cmCâu 6: Find X such that 5 x 9 + 13 Câu 7: Find the sum of the greatest and the smallest of these numbers
Câu 8: How many squares are there in this figure?

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: In 892, which digit is in the tens place?a) 1 b) 2 c) 8 d) 9Câu 2: Compute 783 - 107 + 15 = ...a) 692 b) 691 c) 681 d) 682Câu 3: Which of the following numbers is the smallest?a) 435 b) 457 c) 547 d) 534Câu 4: Which of the following numbers has digit 9 in the hundred place?a) 946 b) 219 c) 395 d) 359Câu 5: How many distinct 3 - digit numbers that can be formed by using 3 digit 3, 4, 5 are there?a) 6 b) 4 c) 8 d) 3Câu 6: How many triangles are there in this figure?
a) 6 b) 7 c) 8 d) 9Câu 7: How many numbers from 10 to 99 have sum of their digits equal to 9?a) 10 b) 20 c) 18 d) 9Câu 8: 223 + ... = 338. The correct number to fill in the blank is?a) 163 b) 166 c) 165 d) 164Câu 9: Choose the greatest numbera) 148 b) 481 c) 814 d) 841Câu 10: Write consecutive numbers from 1 to 15 to form one number, then this number has ... digitsa) 27 b) 30 c) 15 d) 21

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần9 Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trốngCâu 1: Câu 5: 316 Câu 6: 9 Câu 7: 719 Câu 8: 14Bài 3: Cóc vàng tài baCâu 1: d Câu 2: b Câu 3: a Câu 4: a Câu 5: aCâu 6: c Câu 7: d Câu 8: c Câu 9: d Câu 10: d
Chia sẻ bởi: Học tập
*
Lớp 3
Bài tập ôn hè môn Tiếng Việt lớp 3
*
227 Tài liệu học hè môn Tiếng Việt lớp 3
130 bài Toán có lời văn ôn hè lớp 3 2.948 Tài liệu ôn hè môn Toán lớp 3
Bộ bài tập ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 898 Tài liệu học hè lớp 2 lên lớp 3
Bản quyền © 2021 acsantangelo1907.com. Giữ toàn quyền.Không được sao chép hoặc sử dụng hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc acsantangelo1907.com

Chuyên mục: Tổng hợp