Giải sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập ôn thời điểm cuối năm phần đại số, sách giáo khoa tân oán 9 tập hai. Nội dung bài giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk tân oán 9 tập 2 bao hàm tổng phù hợp phương pháp, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần đại số gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học tốt môn tân oán lớp 9.

Bạn đang xem: Giải sgk toán 9 tập 2

Lý thuyết

1. Cmùi hương I – Cnạp năng lượng bậc nhị. Cnạp năng lượng bậc ba

2. Chương II – Hàm số bậc nhất

3. Chương III – Hệ hai phương trình số 1 nhị ẩn

4. Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0)). Pmùi hương trình bậc hai một ẩn

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk tân oán 9 tập 2. Các bạn hãy xem thêm kỹ đầu bài bác trước khi giải nhé!

Bài tập Ôn cuối năm phần Đại số

acsantangelo1907.com trình làng cùng với chúng ta không thiếu thốn cách thức giải bài xích tập phần đại số 9 kèm bài giải bỏ ra tiết bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk toán thù 9 tập 2 của những bài tập ôn thời điểm cuối năm phần đại số mang đến các bạn tìm hiểu thêm. Nội dung chi tiết bài xích giải từng bài xích tập chúng ta coi dưới đây:

1. Giải bài bác 1 trang 131 sgk Toán thù 9 tập 2

Xét những mệnh đề sau:

I. (sqrt left( – 4 ight).left( – 25 ight) = sqrt – 4 .sqrt – 25) ;

II. (sqrt left( – 4 ight).left( – 25 ight) = sqrt 100)

III. (sqrt 100 = 10)

IV. (sqrt 100 = pm 10)

Những mệnh đề nào là sai? Hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng trong những câu A, B, C, D dưới đây:

A. Chỉ gồm mệnh đề $I$ sai;

B. Chỉ gồm mệnh đề $II$ sai;

C. Các mệnh đề $I$ cùng $IV$ sai;

D. Không bao gồm mệnh đề làm sao không đúng.

Bài giải:

Chọn C vì:

Mệnh đề $I$ sai vì chưng không có căn uống bậc nhì của số âm.

Mệnh đề $IV$ sai vì (sqrt100 = 10) (căn bậc nhị số học)

Các mệnh đề $II$ cùng $III$ đúng.

2. Giải bài xích 2 trang 131 sgk Toán 9 tập 2

Rút ít gọn các biểu thức:

(M = sqrt 3 – 2sqrt 2 – sqrt 6 + 4sqrt 2 )

(N = sqrt 2 + sqrt 3 + sqrt 2 – sqrt 3 )

Bài giải:

Ta có:

(eqalign sqrt 2 – 1 ight )

Ta có:

(eqalign& N = sqrt 2 + sqrt 3 + sqrt 2 – sqrt 3 cr& Rightarrow N^2 = left( sqrt 2 + sqrt 3 + sqrt 2 – sqrt 3 ight)^2 crvà = 2 + sqrt 3 + 2sqrt left( 2 + sqrt 3 ight)left( 2 – sqrt 3 ight) + 2 – sqrt 3 crvà = 4 + 2sqrt 4 – 3 = 6 cr )

Vì (N > 0) buộc phải (N^2 = 6 ⇒ N = sqrt6).

Vậy (N = sqrt 2 + sqrt 3 + sqrt 2 – sqrt 3 = sqrt 6 ).

3. Giải bài bác 3 trang 132 sgk Toán thù 9 tập 2

Giá trị của biểu thức (2left( sqrt 2 + sqrt 6 ight) over 3sqrt 2 + sqrt 3 ) bằng

(A) (2sqrt 2 over 3); (B) (2sqrt 3 over 3)

(C) $1$; (D)(4 over 3)

Hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng.

Bài giải:

Ta có:

(eqalign& 2left( sqrt 2 + sqrt 6 ight) over 3sqrt 2 + sqrt 3 = 2left( sqrt 2 + sqrt 6 ight).sqrt 2 over (3sqrt 2 + sqrt 3 ) .sqrt 2 crvà = 2left( 2 + 2sqrt 3 ight) over 3.sqrt left( 2 + sqrt 3 ight).2 = 2left( 2 + 2sqrt 3 ight) over 3.sqrt 4 + 2sqrt 3 cr& = 2left( 2 + 2sqrt 3 ight) over 3.sqrt left( sqrt 3 ight)^2 + 2sqrt 3 .1 + 1^2 = 4left( 1 + sqrt 3 ight) over 3.sqrt left( 1 + sqrt 3 ight)^2 cr& = 4left( 1 + sqrt 3 ight) over 3left( 1 + sqrt 3 ight) = 4 over 3 cr )

⇒ Chọn lời giải D.

4. Giải bài bác 4 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Nếu (sqrt 2 + sqrt x = 3) thì (x) bằng:

(A) (1); (B) (sqrt7);

(C) (7); (D) (49)

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

Ta có: (sqrt 2 + sqrt x = 3) . Vì hai vế hầu hết dương, ta bình pmùi hương nhì vế

(left( sqrt 2 + sqrt x ight)^2 = 3^2 Leftrightarrow 2 + sqrt x = 9)

(Leftrightarrow sqrt x = 7 Leftrightarrow left( sqrt x ight)^2 = 7^2 Leftrightarrow x = 49)

⇒ Chọn câu trả lời D.

5. Giải bài xích 5 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Chứng minch rằng giá trị của biểu thức sau ko nhờ vào vào biến:

(left( 2 + sqrt x over x + 2sqrt x + 1 – sqrt x – 2 over x – 1 ight).xsqrt x + x – sqrt x – 1 over sqrt x )

Bài giải:

ĐKXĐ: (0 0) cùng (a ≠ 1))

Ta có:

(left( 2 + sqrt x over x + 2sqrt x + 1 – sqrt x – 2 over x – 1 ight).xsqrt x + x – sqrt x – 1 over sqrt x )

(= left< 2 + a over a^2 + 2 ma + 1 – a – 2 over a^2 – 1 ight>.a^3 + a^2 – a – 1 over a)

(= left< left( 2 + a ight)left( a – 1 ight) – left( a – 2 ight)left( a + 1 ight) over left( a + 1 ight)left( a^2 – 1 ight) ight>.left( a + 1 ight)left( a^2 – 1 ight) over a)

( = 2 ma over left( a + 1 ight)left( a^2 – 1 ight).left( a + 1 ight)left( a^2 – 1 ight) over a=2)

Vậy cực hiếm của biểu thức đã cho là $2$ cùng ko nhờ vào vào cực hiếm của trở thành $x$.

6. Giải bài bác 6 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Cho hàm số (y = ax + b) .Tìm (a) cùng (b), biết rằng đồ vật thị của hàm số sẽ mang lại thỏa mãn nhu cầu một trong những ĐK sau:

a) Đi qua nhị điểm (A(1; 3)) và (B(-1; -1)).

b) Song song cùng với mặt đường thẳng (y = x + 5) và đi qua điểm (C(1; 2)).

Bài giải:

Điện thoại tư vấn ((d)) là thứ thị hàm số (y = ax + b)

a) Vì (A(1; 3) in (d)) đề nghị (3 = a + b)

Vì (B(-1; -1) in (d)) phải (-1 = -a + b)

Ta có hệ phương trình: (left{ matrixa + b = 3 hfill cr – a + b = – 1 hfill cr ight.)

Giải hệ phương thơm trình ta được: (a = 2; b = 1)

b) Vì ((d): y = ax + b) tuy nhiên tuy nhiên với mặt đường thẳng ((d’): y = x + 5) phải suy ra:

(a = a’ = 1)

Ta được ((d): y = x + b)

Vì (C (1; 2) in(d): 2 = 1 + b ⇔ b =1)

Vậy (a = 1; b = 1)

7. Giải bài xích 7 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Cho hai tuyến đường thẳng:

(y = (m + 1)x + 5 ) (d1)

(y = 2x + n) (d2)

Với quý giá nào của (m) và (n) thì:

a) ((d_1)) trùng cùng với ((d_2))?

b) ((d_1)) cắt ((d_2))?

c) ((d_1)) song tuy nhiên cùng với ((d_2))?

Bài giải:

a) ((d_1) equiv (d_2)) khi và chỉ khi:

(left{ matrixm + 1 = 2 hfill cr n = 5 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm = 1 hfill cr n = 5 hfill cr ight.)

b) ((d_1)) cắt ((d_2)) (⇔ m + 1 ≠ 2 ⇔ m ≠ 1)

c) ((d_1)parallel (d_2))

(Leftrightarrow left{ matrixm + 1 = 2 hfill cr n e 5 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm = 1 hfill cr n e 5 hfill cr ight.)

8. Giải bài 8 trang 132 sgk Toán thù 9 tập 2

Chứng minh rằng Lúc (k) chuyển đổi, các đường trực tiếp ((k + 1)x – 2y = 1) luôn luôn đi qua một điểm cố định và thắt chặt. Tìm điểm cố định đó.

Bài giải:

♦ Cách 1:

Trong pmùi hương trình màn trình diễn các mặt đường thẳng ((k + 1)x – 2y = 1), ta dấn thấy: lúc (x = 0) thì (y=-frac12) với đa số (k)

Điều này chứng tỏ rằng những đường thẳng gồm phương thơm trình:

((k + 1)x – 2y = 1) luôn luôn luôn trải qua điểm cố định và thắt chặt (I) bao gồm tọa độ (left( 0; – 1 over 2 ight)forall k in R)

♦ Cách 2:

Điện thoại tư vấn (M(x_0;, y_0)) là vấn đề cố định và thắt chặt ở trong đồ vật thị hàm số. Khi đó ta có:

(eginarraylleft( k + 1 ight)x_0 – 2y_0 = 1;;forall ;k in R\Leftrightarrow kx_0 + x_0 – 2y_0 = 1;forall ;k in R\Leftrightarrow kx_0 = 1 – x_0 + 2y_0;;;forall ;k in R\Leftrightarrow left{ eginarraylx_0 = 0\1 – x_0 + 2y_0 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx_0 = 0\y_0 = – frac12endarray ight.\ Rightarrow Mleft( 0; – dfrac12 ight).endarray)

Vậy mặt đường thẳng sẽ mang đến luôn luôn trải qua điểm (Mleft( 0; – dfrac12 ight)) với tất cả (k in R.)

9. Giải bài 9 trang 133 sgk Tân oán 9 tập 2

Giải những hệ pmùi hương trình:

a) (left{ matrix2 mx + 3left ight.)

b) (left{ matrix3sqrt x – 2sqrt y = – 2 hfill cr 2sqrt x + sqrt y = 1 hfill cr ight.)

Bài giải:

a) (left{ matrix y ight ight.)

♦ Trường thích hợp (y ≥ 0), ta có:

(left{ matrix y ight ight.)

( Leftrightarrow left{ matrix2 mx + 3y = 13 hfill cr m9x – 3y = 9 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix11 mx = 22 hfill cr3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left = 13 hfill cr3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix2 mx – 3y = 13 hfill cr3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix2 mx – 3y = 13 hfill cr– 9 mx + 3y = – 9 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix– 7 mx = 4 hfill cr3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

(Leftrightarrowleft{ matrixx = – 4 over 7 hfill cry = – 33 over 7 hfill cr ight. )

Vậy (x = – 4 over 7;y = – 33 over 7) là nghiệm của hệ pmùi hương trình

Vậy pmùi hương trình tất cả 2 cặp nghiệm: ((2; 3)) với (left( – 4 over 7; – 33 over 7 ight))

b) Đặt (X = sqrt x) (cùng với (X ≥ 0)); (Y = sqrt y) (với (Y ≥ 0))

lúc đó:

(left{ matrix3sqrt x – 2sqrt y = – 2 hfill cr2sqrt x + sqrt y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow (2)left{ matrix3 mX – 2Y = – 2 hfill cr2 mX + Y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix3 mX – 2Y = – 2 hfill cr4 mX + 2Y = 2 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix7 mX = 0 hfill cr2X + Y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrixX = 0 hfill crY = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrixsqrt x = 0 hfill crsqrt y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrixx = 0 hfill cry = 1 hfill cr ight. )

Vậy ((0; 1)) là nghiệm của hệ phương trình.

Xem thêm: Trường Đại Học Bách Khoa Cơ Khí Đại Học Bách Khoa Tphcm, Khoa Cơ Khí

10. Giải bài 10 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Giải những hệ phương thơm trình:

a) (left{ matrix2sqrt x – 1 – sqrt y – 1 = 1 hfill cr sqrt x – 1 + sqrt y – 1 = 2 hfill cr ight.)

b) (left{ matrixleft( x – 1 ight)^2 – 2y = 2 hfill cr 3left( x – 1 ight)^2 + 3y = 1 hfill cr ight.)

Bài giải:

a) (left{ matrix2sqrt x – 1 – sqrt y – 1 = 1 hfill cr sqrt x – 1 + sqrt y – 1 = 2 hfill cr ight.)

Đặt (X = sqrt x – 1) (ĐK (X ≥ 0))

(Y = sqrt y – 1) (điều kiện (Y ≥ 0))

Txuất xắc vào phương thơm trình ta được:

(eqalign{và left{ matrix2X – Y = 1 hfill crX + Y = 2 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix3 mX = 3 hfill crX + Y = 2 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixX = 1 hfill crY = 1 hfill cr ight. crvà Leftrightarrow left{ matrixsqrt x – 1 = 1 hfill crsqrt y – 1 = 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx – 1 = 1 hfill cry – 1 = 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left matrixx = 2 hfill cry = 2 hfill cr ight. cr )

Vậy ((2;2)) là nghiện nay của hệ pmùi hương trình.

b) (left{ matrixleft( x – 1 ight)^2 – 2y = 2 hfill cr 3left( x – 1 ight)^2 + 3y = 1 hfill cr ight.)

Đặt (X = (x – 1)^2)(ĐK (X ≥ 0))

( left{ matrixleft( x – 1 ight)^2 – 2y = 2 hfill cr3left( x – 1 ight)^2 + 3y = 1 hfill cr ight.)

( Leftrightarrow left{ matrixX – 2y = 2 hfill cr3 mX + 3y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix– 3 mX + 6y = – 6 hfill cr3 mX + 3y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix9y = – 5 hfill crX – 2y = 2 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrixy = – 5 over 9 hfill crX = 8 over 9 hfill cr ight. )

Ta có (left( x – 1 ight)^2 = X = 8 over 9 Leftrightarrow x – 1 = pm sqrt 8 over 9 = pm 2sqrt 2 over 3)

Với (x – 1 = 2sqrt 2 over 3 Leftrightarrow x = 2sqrt 2 over 3 + 1)

Với (x – 1 = – 2sqrt 2 over 3 Leftrightarrow x = 1 – 1sqrt 2 over 3)

Vậy hệ pmùi hương trình gồm hai nghiệm:

(left( 1 + 2sqrt 2 over 3; – 5 over 9 ight)) với (left( 1 – 2sqrt 2 over 3; – 5 over 9 ight))

11. Giải bài xích 11 trang 133 sgk Tân oán 9 tập 2

Hai kệ sách có (450) cuốn nắn. Nếu đưa (50) cuốn nắn trường đoản cú giá bán đầu tiên sang giá chỉ đồ vật hai thì số sách ngơi nghỉ giá bán lắp thêm hai vẫn bằng (4 over 5) số sách ở giá chỉ đầu tiên. Tính số sách ban đầu trong những giá

Bài giải:

Điện thoại tư vấn (x) (cuốn) là số sách ngơi nghỉ giá chỉ sản phẩm công nghệ nhất; (y) (cuốn) là số sách sống giá thứ nhị thời điểm thuở đầu. Điều kiện( x) cùng (y) ngulặng dương.

Hai giá đựng sách tất cả (450) cuốn đề xuất ta có: (x+y=450).

Nếu chuyển (50) cuốn nắn từ bỏ giá chỉ đầu tiên quý phái giá chỉ thứ hai thì số sách làm việc giá chỉ vật dụng nhì đang bởi (4 over 5) số sách sinh sống giá đầu tiên đề nghị ta có: (y + 50 = 4 over 5left( x – 50 ight))

Ta gồm phương thơm trình: (left{ matrixx + y = 450 hfill cr y + 50 = 4 over 5left( x – 50 ight) hfill cr ight.)

Giải hệ phương thơm trình, ta được (x = 300; y = 150).

Vậy số sách lúc đầu ở giá chỉ thiết bị $I$ là (300) cuốn nắn, nghỉ ngơi giá chỉ sản phẩm $II$ là (150) cuốn

12. Giải bài bác 12 trang 133 sgk Toán thù 9 tập 2

Quãng đường (AB) có một quãng lên dốc nhiều năm (4km) với một quãng down dài (5km). Một fan đi xe đạp điện từ bỏ (A) mang lại (B) hết (40) phút và đi tự (B) về (A) không còn (41) phút ít (tốc độ lên dốc, xuống dốc lúc đi và về nlỗi nhau). Tính gia tốc thời gian lên dốc và thời gian lao dốc.

Bài giải:

Gọi (x) (km/h) với vận tốc của xe đạp điện cơ hội lên dốc cùng (y) (km/h) là tốc độ xe đạp thời điểm down. Điều kiện (x > 0, y > 0)

Người đi xe đạp từ (A) cho (B) hết (40) phút ít yêu cầu ta có: (4 over x + 5 over y = 40 over 60)

Người kia đi từ (B) về (A) không còn (41) phút nên ta có: (5 over x + 4 over y = 41 over 60)

Ta bao gồm pmùi hương trình: (left{ matrix4 over x + 5 over y = 40 over 60 hfill cr 5 over x + 4 over y = 41 over 60 hfill cr ight.)

Giải hệ phương thơm trình, ta được (x =12; y = 15)

Vậy tốc độ xe đạp điện thời điểm lên dốc là (12) km/h với down là (15) km/h

13. Giải bài 13 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Xác định hệ số (a) của hàm (y = ax^2), biết rằng thiết bị thị của chính nó đi qua điểm (A(-2; 1)). Vẽ đồ vật thị của hàm số đó.

Bài giải:

Hotline ((P)) là thiết bị thị hàm số (y = ax^2)

Vì (A(-2;1) in(P)): (y = ax^2) nên: (1 = a(-2)^2 ⇔ 4a = 1 ⇔ a = 1 over 4)

Vậy ta gồm hàm số (y = 1 over 4x^2)

Vẽ vật dụng thị hàm số (y = 1 over 4x^2)

– Tập xác minh (D =R)

– Bảng giá chỉ trị:

$x$-2-1012
(y = 1 over 4x^2)1(1 over 4)0(1 over 4)1

– Vẽ trang bị thị:

*

14. Giải bài xích 14 trang 133 sgk Tân oán 9 tập 2

call (fx_f1, m fx_f2) là hai nghiệm của phương thơm trình (f3fx^f2- m fax m - m fb m = m f0). Tổng (fx_f1 + m fx_f2) bằng:

(A). ( – a over 3); (B). (a over 3)

(C). (b over 3); (D). (- b over 3)

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

Vì (x_1) cùng (x_2) là nhì nghiệm của phương thơm trình bậc nhì một ẩn

(3x^2 – ax + b = 0 Rightarrow S = x_1 + x_2 = a over 3)

⇒ Chọn câu trả lời B.

15. Giải bài xích 15 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Hai phương thơm trình (x^2 + ax + 1 = 0)và (x^2 – m x m – m a m = m 0) bao gồm một nghiệm thực phổ biến khi (a) bằng:

$(A). 0 ; (B). 1 ; (C). 2 ; (D). 3$

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

Giả sử (x_0) là nghiệm chung của hai phương thơm trình, thì (x_0) bắt buộc là nghiệm của hệ:

(left{ matrixx_0^2 + ax_0 + 1 = 0(1) hfill cr x_0^2 – x_0 – a = 0(2) hfill cr ight.)

Lấy (1) trừ mang đến (2), ta được:

(left( a + 1 ight)left( x + 1 ight) = 0 Leftrightarrow left{ matrixa + 1 = 0 hfill crx + 1 = 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixa = – 1 hfill crx = – 1 hfill cr ight.)

– Thay (a = -1) vào (2), ta được: (x_0^2 – x_0 + 1 = 0)

Giải phương trình ta được pmùi hương trình vô nghiệm

Vậy nhiều loại trường hòa hợp (a = -1)

– Txuất xắc (x_0 = -1) vào (2), ta gồm (a =2)

Khi kia hai phương trình đã cho có nghiệm tầm thường (x_0 = -1)

⇒ Chọn đáp án C.

16. Giải bài 16 trang 133 sgk Tân oán 9 tập 2

Giải những pmùi hương trình:

a) (2x^3 – m x^2 + m 3x m + m 6 m = m 0) ;

b) (xleft( x m + m 1 ight)left( x m + m 4 ight)left( x m + m 5 ight) m = m 12)

Bài giải:

a) Ta có:

( eqalignvà 2x^3 – x^2 + 3x + 6 = 0 \& Leftrightarrow 2 mx^3 + 2 mx^2 – 3 mx^2 – 3 mx + 6 mx + 6 = 0 \và Leftrightarrow 2 mx^2left( x + 1 ight) – 3 mxleft( x + 1 ight) + 6left( x + 1 ight) = 0 \& Leftrightarrow left( x + 1 ight)left( 2 mx^2 – 3 mx + 6 ight) = 0 \và Leftrightarrow left< matrixx + 1 = 0 hfill \2 mx^2 – 3 mx + 6 = 0 hfill cr ight. cr )

Giải phương trình (x + 1 = 0) ta được (x = -1)

Giải phương thơm trình (2x^2 – 3x m + m 6 m = m 0)

Vậy pmùi hương trình có 1 nghiệm (x = -1).

(Delta = left( – 3 ight)^2 – 4.2.6 = 9 – 48 & xleft( x + 1 ight)left( x + 4 ight)left( x + 5 ight) = 12 cr& Leftrightarrow left< xleft( x + 5 ight) ight>left< left( x + 1 ight)left( x + 4 ight) ight> = 12 cr& Leftrightarrow left( x^2 + 5 mx ight)left( x^2 + 5 mx + 4 ight) = 12 cr )

Đặt (x^2 + m 5x m + m 2 m = m y) ta có: (left( y m - m 2 ight)left( y m + m 2 ight) m = m 12 m Leftrightarrow m y^2 = m 16 m Leftrightarrow m y m = m pm m 4)

– Với (y = 4), giải (x^2 + m 5x m + m 2 m = m 4) ta được:

(x_1,2 = – 5 pm sqrt 33 over 2)

Với (y = -4), giải (x^2 + m 5x m + m 2 m = m – 4) ta được

(x_3 = m – 2; m x_4 = m – 3)

Vậy tập nghiệm (S = left – 2; – 3; – 5 pm sqrt 33 over 2 ight\)

17. Giải bài bác 17 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Một lớp học gồm (40) học viên được xếp ngồi số đông nhau bên trên các ghế dài. Nếu ta ít hơn (2) ghế băng thì mỗi ghế còn lại bắt buộc xếp thêm (1) học sinh. Tính số ghế dài ban sơ.

Bài giải:

gọi (x) (chiếc) là số ghế băng ban đầu. Điều kiện: (x) nguim dương. Lúc đó số học viên chia các trên mỗi ghế dài là (40 over x) (học tập sinh)

Nếu bớt đi (2) ghế băng thì số ghế băng còn lại là ((x – 2)) cái. Lúc kia mỗi ghế có (left( 40 over x + 1 ight)) học sinh ngồi.

Ta tất cả pmùi hương trình:

(left( x – 2 ight)left( 40 over x + 1 ight) = 40 Leftrightarrow x^2 – 2 mx = 80 = 0)

Giải phương thơm trình ta được: (x_1 = 10) (thỏa mãn); (x_2 = -8) (loại)

Vậy số băng lúc đầu là (10) cái.

Xem thêm: Cách Dùng Would You Like - Giỏi Ngay Cấu Trúc Would You Like Trong 5 Phút

18. Giải bài xích 18 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng (10cm). Hai cạnh góc vuông tất cả độ dài ra hơn kém nhẹm nhau (2cm). Tính độ lâu năm các cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.

Bài giải:

điện thoại tư vấn (x) ((cm)) và (y) ((cm)) thứu tự là độ dài nhì cạnh góc vuông của tam giác vuông. Giả sử (x > y). Điều kiện: (x > 0; y > 0)

Hai cạnh góc vuông bao gồm độ dài thêm hơn kém nhau (2cm) bắt buộc ta có: (x-y=2)

Cạnh huyền của một tam giác vuông bởi (10cm) buộc phải ta có: (x^2 + y^2 = 10^2 )

Ta bao gồm hệ phương thơm trình:

(left{ matrixx – y = 2 hfill crx^2 + y^2 = 10^2 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx – y = 2 hfill crx^2 + y^2 = 100 hfill cr ight.)

Giải hệ phương trình, ta được: (x = 8; y = 6)

Vậy hai cạnh góc vuông tất cả độ lâu năm là (8) ((cm)) cùng (6) ((cm))

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xích tốt thuộc giải bài xích tập sgk toán thù lớp 9 với giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk toán 9 tập 2!


Chuyên mục: Tổng hợp