Giải sách toán lớp 5

     
*Bạn đang xem: Giải sách toán lớp 5

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5

Cmùi hương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán thù tương quan cho tỉ lệ. bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: Khái niệm phân số • Ôn tập: Tính chất cơ bạn dạng của phân số • Ôn tập: So sánh nhì phân số • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • Luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phnghiền cộng với phxay trừ nhị phân số • Ôn tập: Phép nhân cùng phxay phân chia nhị phân số • Hỗn số • Hỗn số (tiếp theo) • Luyện tập trang 14 • Luyện tập chung trang 15 phần 1 • Luyện tập phổ biến trang 15 phần 2 • Luyện tập phổ biến trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung về giải toán • Luyện tập trang 19 • Ôn tập cùng bổ sung cập nhật về giải tân oán (tiếp theo) • Luyện tập trang 21 • Luyện tập tầm thường trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm • Ôn tập: Bảng đơn vị đo cân nặng • Luyện tập trang 24 • Đề-ca-m2. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-m2. Bảng đơn vị đo diện tích • Luyện tập trang 28 • Héc-ta • Luyện tập trang 30 • Luyện tập tầm thường trang 31 phần 1 • Luyện tập tầm thường trang 3một phần 2 • Luyện tập phổ biến trang 32

Chương thơm 2: Số thập phân. Các phnghiền tính với số thập phân


• Khái niệm số thập phân • Khái niệm số thập phân (tiếp theo) • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • Luyện tập trang 38 • Số thập phân bằng nhau • So sánh nhì số thập phân • Luyện tập trang 43 • Luyện tập chung trang 43 • Viết các số đo độ dài bên dưới dạng số thập phân • Luyện tập trang 45 • Viết các số đo cân nặng bên dưới dạng số thập phân • Viết những số đo diện tích S dưới dạng số thập phân • Luyện tập thông thường trang 47 • Luyện tập thông thường trang 48 phần 1 • Luyện tập tầm thường trang 48 phần 2
II - Các phxay tính cùng với số thập phân
• 1. Phxay cộng • 2. Phxay trừ • 3. Phnghiền nhân • 4. Phxay phân chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • Diện tích hình tam giác • Luyện tập trang 88 • Luyện tập thông thường trang 89 - Phần 1 • Luyện tập phổ biến trang 89 - Phần 2 • Hình thang • Diện tích hình thang • Luyện tập trang 94 • Luyện tập thông thường trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình trụ • Luyện tập trang 99 • Diện tích hình trụ • Luyện tập trang 100 • Luyện tập bình thường trang 100 • Giới thiệu biểu vật hình quạt • Luyện tập về tính chất diện tích S • Luyện tập về tính chất diện tích (tiếp theo) • Luyện tập bình thường trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập pmùi hương • Diện tích bao phủ và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • Luyện tập trang 110 • Diện tích bao bọc và diện tích toàn phần của hình lập pmùi hương • Luyện tập trang 112 • Luyện tập bình thường trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét kân hận. Đề-xi-mét khối hận • Mét khối hận • Luyện tập trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • Luyện tập bình thường trang 123 • Luyện tập chung trang 124 • Giới thiệu hình tròn. Giới thiệu hình cầu • Luyện tập bình thường trang 127 • Luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời hạn. Tân oán chuyển động đều
Xem thêm: Mẹo Giúp Chuyển Dạ Nhanh - Mách Mẹ Cách Chọn Tư Thế Giúp Chuyển Dạ Dễ Dàng

• Bảng đơn vị chức năng đo thời gian • Cộng số đo thời gian • Trừ số đo thời gian • Luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn cùng với một trong những • Chia số đo thời hạn mang lại một trong những • Luyện tập trang 137 • Luyện tập bình thường trang 137
• Vận tốc • Luyện tập trang 139 • Quãng đường • Luyện tập trang 141 • Thời gian • Luyện tập trang 143 • Luyện tập chung trang 144 phần 1 • Luyện tập thông thường trang 144 phần 2 • Luyện tập chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng • Ôn tập về đo độ nhiều năm với đo cân nặng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích S • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phnghiền cộng • Phép trừ • Luyện tập trang 160 • Phnghiền nhân • Luyện tập trang 162 • Phnghiền chia • Luyện tập trang 164 • Luyện tập trang 165 • Ôn tập về những phép tính cùng với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chất chu vi, diện tích một số trong những hình • Luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một trong những hình • Luyện tập trang 169 • Luyện tập chung trang 169
• Một số dạng toán đang học • Luyện tập trang 171 phần 1 • Luyện tập trang 171 phần 2 • Luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu đồ vật • Luyện tập tầm thường trang 175 • Luyện tập phổ biến trang 176 phần 1 • Luyện tập tầm thường trang 176 phần 2 • Luyện tập bình thường trang 177 • Luyện tập bình thường trang 178 • Luyện tập bình thường trang 179
Mục lục Giải bài tập SGK Tân oán lớp 5 theo chương •Chương thơm 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán thù liên quan mang lại tỉ trọng. bảng đơn vị chức năng đo diện tích S •Cmùi hương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân •Cmùi hương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời hạn. Tân oán chuyển động phần đa •Chương 5: Ôn tập

Chuyên mục: Tổng hợp