Giải phương trình lượng giác lớp 11

*
Câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải thắc mắc 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm một quý giá của x làm sao để cho 2sinx – 1 = 0....

Bạn đang xem: Giải phương trình lượng giác lớp 11


*
Câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Có giá trị làm sao của x thỏa mãn nhu cầu phương thơm trình sinx = -2 không?...


*
Câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:...


*
Câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:...

Xem thêm: Giải Chi Tiết Đề Thi Đại Học Môn Lý 2012 Môn Lý (Hay), Bài Giải Chi Tiết Đề Thi Môn Vật Lý Đh 2012


*
Câu hỏi 5 trang 24 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 24 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Giải các phương thơm trình sau:...

Xem thêm: Lời Bài Hát Thương Mấy Cũng Là Người Dưng, Lời Bài Hát (Lyric) Thương Mấy Cũng Là Người Dưng


*
Câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Giải thắc mắc 6 trang 26 SGK Đại số với Giải tích 11. Giải các pmùi hương trình sau:...


*
Bài 1 trang 28 sgk giải tích 11

Giải bài 1 trang 28 SGK Đại số với Giải tích 11. Giải các pmùi hương trình sau:


*
Bài 2 trang 28 sgk giải tích 11

Giải bài bác 2 trang 28 SGK Đại số với Giải tích 11. Với những cực hiếm nào của x thì cực hiếm của những hàm số y = sin3x với y = sin x bằng nhau?


*
Bài 3 trang 28 sgk giải tích 11

Giải bài bác 3 trang 28 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Giải các phương trình sau:


*
Bài 4 trang 29 sgk giải tích 11

Giải bài 4 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải pmùi hương trình


*
Bài 5 trang 29 sgk giải tích 11

Giải bài bác 5 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương thơm trình sau:


*
Bài 6 trang 29 sgk giải tích 11

Giải bài xích 6 trang 29 SGK Đại số với Giải tích 11. Với đều cực hiếm làm sao của x


*
Bài 7 trang 29 sgk giải tích 11

Giải bài bác 7 trang 29 SGK Đại số với Giải tích 11. Giải những phương trình sau:


Chuyên mục: Tổng hợp