Giải các bài toán khó lớp 5

     

Bài 1.

Bạn đang xem: Giải các bài toán khó lớp 5

Tính tổng thể những chữ số cần thiết để viết những ngày bên trên tờ định kỳ treo tường của năm 2015. Cho biết năm 2015 có 7 tháng tất cả 31 ngày, 4 tháng gồm 30 ngày và tháng 2 bao gồm 28 ngày.


Bài 2. Cho dãy số: 14, 16, 18, … , 94, 96, 98.

a) Tính tổng vốn của dãy số trên.

b) Tìm số có mức giá trị lớn hơn trung bình cùng của hàng số là 8? Cho biết Số chính là số thiết bị bao nhiêu của hàng số bên trên.

Bài 3. Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10, … , 2018, 20đôi mươi.

a) Hãy tra cứu số chữ số của dãy.

b) Hãy tra cứu chữ số vật dụng 2015 của dãy.

Xem thêm: Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Miền Trung Cấp Kỹ Thuật Miền Trung

Bài 4. Tính tổng sau bằng phương pháp hòa hợp lí:

S = 1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + 4 x 5 + . .. + 98 x 99.

Bài 5. Tính tổng sau bằng phương pháp đúng theo lí:

S = 1 x 2 x 3 + 2 x 3 x 4 + 3x 4 x 5 + 4 x 5 x 6 + … + 97 x 98 x 99

Bài 6. Tìm số tự nhiên nhỏ xíu tốt nhất. Biết rằng số đó chia mang lại 3 được số dư là một, chia đến 4 được số dư là 2, phân tách mang lại 5 được số dư là 3 cùng chia mang lại 6 được số dư là 4.

Bài 7. Trên bàn bao gồm 3 tờ giấy phệ. Xé từng tờ thành 4 mảnh. Lấy một số trong những mảnh, xé từng mảnh thành 4 mhình ảnh nhỏ. Sau đó lại lấy một số mảnh bất kỳ với lại xé mỗi mảnh thành 4 mảnh nhỏ dại rộng. Cứ đọng thường xuyên điều đó. Hỏi hoàn toàn có thể sau một vài đợt xé làm sao đó trên bàn có 2015 mhình họa giấy lớn nhỏ tuổi được không?

Bài 8. Có 5 vỏ hộp đựng bi xanh và bi đỏ được khắc ghi trang bị từ là một trong những, 2, 3, 4 ,5. Hộp 1 tất cả 29 viên bi, hộp 2 tất cả 31 viên bi, hộp 3 có. 32 viên bi, hộp 4 tất cả 35 viên bi, hộp 5 bao gồm 37 viên. Lấy thốt nhiên ra một vỏ hộp với nhận ra rằng nghỉ ngơi tứ hộp sót lại có số viên bi xanh nhiều vội 3 lần số viên bi đỏ. Hỏi hộp được kéo ra là vỏ hộp số mấy?

Bài 9. Một tín đồ phân phối năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại trái với con số là 65kg; 71kg; 58kg; 72kg với 93kg. Sau Lúc cung cấp một giỏ cam thì số xoài còn sót lại vội vàng cha lần số cam còn lại. Hãy cho thấy giỏ như thế nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?

Bài 10. Có 6 bạn thi giải toán, mọi cá nhân yêu cầu làm cho 6 bài bác. Mỗi bài bác đúng được 2 điểm, mỗi bài không đúng bị trừ 1 điều, nếu số điểm bị trừ nhiều hơn thế số điếm đã đạt được thì học sinh đó coi như bị 0 điểm. Có thể chắc chắn rằng tối thiểu gồm hai bạn trẻ tất cả số điểm đều nhau được không? Giải mê say tại sao?

Bài 11. Một lớp học, trường hợp xếp 3 học viên ngồi vào một trong những bộ bàn ghế thì còn thừa 4 em. Nếu xếp 5 học sinh ngồi vào một cái bàn ghế thì quá 4 cái bàn ghế. Hỏi lớp học đó bao gồm từng nào chiếc bàn ghế, từng nào học sinh? 

Bài 12. Đầu năm học, gia sư ý định thu xếp chỗ ngồi cho các em. Cô định xếp từng bàn 3 em, mà lại như thế thì tất cả 4 em không tồn tại nơi ngồi; còn trường hợp xếp 4 em ngồi 1 bàn thì còn trống 1 bàn. Hỏi trong lớp bao gồm bao nhiêu bộ bàn với số học sinh trong lớp đó là bao nhiêu?

Bài 13. Ba bạn Mai, Hương với Lan mặc cha mẫu áo white color, rubi, xanh với thiết lập bố nơ cũng màu trắng, vàng, xanh. Biết rằng:

a) Chỉ gồm chúng ta Mai là tất cả màu sắc áo và màu sắc nơ giống nhau.

b) Màu áo cùng màu nơ của Hương phần lớn không phải là màu trắng.

c) Lan thiết lập nơ greed color.

Hãy xác định xem chúng ta như thế nào khoác áo màu sắc gì cùng mua nơ color gì?

Bài 14. Có một thùng đựng 12 lít dầu hoả. Chỉ dùng một can nhiều loại 8 lít cùng một can nhiều loại 5 lít, em làm cầm làm sao nhằm phân tách được số dầu kia thành 2 phần bằng nhau?

Bài 15. Rùa với Thỏ chạy thi trên một quãng đường trực tiếp. Vì 1 bước của Thỏ bằng 8 bước của Rùa nên Thỏ tin rằng nó vẫn win. Thỏ mang đến Rùa chạy trước. lúc Rùa chạy được 17 bước của Thỏ và chỉ với giải pháp đích 80 bước của Rùa thì Thỏ bắt đầu chạy. Nhưng Thỏ vẫn khinh suất, cứ đọng Rùa chạy 3 bước thì thì Thỏ mới chạy 1 bước (1 bước của Thỏ vẫn bằng 8 bước của Rùa). Hỏi ai mang lại đích trước?


Chuyên mục: Tổng hợp