Giải bài tập toán lớp 8 sgk

Giải bài bác tập trang 100 bài bác 2 Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán thù lớp 8 - tập 2. Câu 5: Người ta sơn đậm đa số cạnh song tuy vậy và cân nhau của một hình hộp chữ nhật nhỏng ở hình 29a. hãy triển khai điều này so với hình 29b cùng 29c...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 8 sgk


Bài 5 trang 100 sgk toán thù lớp 8 - tập 2

Người ta đánh đậm đa số cạnh tuy nhiên tuy vậy cùng bằng nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật nlỗi sống hình 29a. hãy thực hiện điều ấy so với hình 29b cùng 29c.

*

Hướng dẫn :

Những cạnh tuy vậy tuy nhiên và đều nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

Bài 6 trang 100 sgk tân oán lớp 8 - tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là một hình lập phương thơm (h30). Quan sát hình và mang lại biết :

a) Những cạnh nào tuy vậy song cùng với cạnh C1C?

b) Những cạnh làm sao song song cùng với canh A1D1

*

Hướng dẫn:

Những cạnh tuy vậy song cùng với cạnh CCmột là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh tuy nhiên tuy nhiên cùng với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

Bài 7 trang 100 sgk tân oán lớp 8 - tập 2

Một cnạp năng lượng chống lâu năm 4,5m, rộng 3,7m với cao 3,0m. fan ta mong quét vôi xà nhà cùng bốn tường ngăn. biết rằng tổng diện tích S những cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích yêu cầu quét vôi

Hướng dẫn:

Diện tích xà nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)

Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)

Diện tích rất cần được quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Crúc ý: Để tính diện tích của 4 tường ngăn (diện tích xung quanh) ta sử dụng công thức

2(a + b). c cùng với a là chiều lâu năm, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Xem thêm: Hợp Âm Cô Giáo Về Bản - Lời Giới Thiệu Bài Hát Cô Giáo Về Bản

Bài 8 trang 100 sgk tân oán lớp 8 - tập 2

Hình 31 vẽ một chống ngơi nghỉ. Quan ngay cạnh hình với giải thích bởi sao:

a) Đường trực tiếp b song tuy nhiên với mp (P)?

b) Đường trực tiếp p tuy vậy tuy vậy với sàn nhà?

*

Hướng dẫn:

a) Ta gồm a ⊂ (P) ;

b // (P)

mặt khác b không ở trong mp (P)

=> b// (P)

Ta gồm p ko nằm trong sàn bên và đường trực tiếp p tuy vậy tuy nhiên cùng với con đường trực tiếp q trong sàn bên đề nghị p tuy nhiên tuy nhiên cùng với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 sgk tân oán lớp 8 - tập 2

Hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) bao gồm cạnh AB song tuy nhiên với phương diện phẳng (EFGH).

Xem thêm: Tiết 20_Hh9_ Đường Kính Và Dây Của Đường Tròn : Toán 9 Blueprint

Hãy nói thương hiệu những cạnh khác tuy nhiên tuy nhiên với khía cạnh phẳng (EFGH)

Cạnh CD tuy nhiên tuy vậy cùng với hầu như phương diện phẳng nào?

Đường trực tiếp AH ko tuy nhiên song với mặt phẳng (EFGH), hãy chỉ ra khía cạnh phẳng tuy nhiên tuy vậy với con đường trực tiếp kia.


Chuyên mục: Tổng hợp