Giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 2

     
*
Getting started - Unit 2 trang 13 SGK Tiếng Anh 9

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn quần áo những người này đang mang. Quyết định mỗi người từ đâu cho.)
Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 2

Listen and read - Unit 2 trang 13 SGK Tiếng Anh 9

For centuries, poets, writers and musicians have sầu mentioned the ao dẻo in poems, novels và songs. The ao dơi is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and wo over loose pants


*
Speak - Unit 2 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 9

Match the phrases to lớn the pictures.(Nối hầu như nhiều trường đoản cú với những bức tranh)


*
Listen - Unit 2 trang 16 SGK Tiếng Anh 9

You will hear a public announcement about a lost little girl called Mary. Listen và kiểm tra (v) the letter of the correct picture lớn show what Mary is wearing.


*
Read - Unit 2 trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 9

The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it.


*
Write - Unit 2 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 9

Read the topic và Outline A. Then read the passage. (Hãy đọc chủ đề và dàn bài bác A. Sau kia hiểu bài xích.)
Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Chibi Đơn Giản Nhất, Vẽ Đơn Giản

*
Language Focus - Unit 2 trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 9

1. Work with a partner. Read the dialogue. 2.Work with a partner. 3.Work with a partner. Ask and answer questions about each of the activities in the box


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài bác
*

Đăng ký kết nhằm dìm giải mã giỏi với tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaitốt.com gửi những thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật tốt cũng giống như tài liệu miễn giá tiền.


Chuyên mục: Tổng hợp