Giải bài tập địa lí 10 bài 32

     
*
Câu 1 trang 87 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 87 sách bài bác tập Địa lí 10, Dựa vào kiến thức vào bài và các hình 32.3, 32.4 SGK, hãy ngừng bảng sau:
Bạn đang xem: Giải bài tập địa lí 10 bài 32

*
Câu 2 trang 88 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 88 sách bài bác tập Địa lí 10, Trong cơ cấu thực hiện tích điện năm năm ngoái, thế giới đã bổ sung cập nhật mối cung cấp tích điện là


*
Câu 3 trang 88 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 88 sách bài xích tập Địa lí 10, Các nguồn năng lượng được con người tiêu dùng nhiều độc nhất hiện giờ là


*
Câu 4 trang 88 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 88 sách bài xích tập Địa lí 10, Trong tổ chức cơ cấu sử dụng tích điện của trái đất, năm năm ngoái đối với năm 2002, những nguồn tích điện có tỉ trọng tăng là


*
Câu 5 trang 89 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 89 sách bài bác tập Địa lí 10, Dựa vào hình 32.3 (tr.123 SGK), rất có thể thấy khoanh vùng tất cả trữ lượng khí đốt lớn nhất nhân loại là
Xem thêm:

*
Câu 6 trang 89 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 89 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào hình 32.4 (tr.123 SGK), hoàn toàn có thể thấy tổ quốc có sản lượng năng lượng điện lớn số 1 bên trên trái đất là


*
Câu 7 trang 89 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 89 sách bài bác tập Địa lí 10, Điện được sản từ hầu như nguồn nào? Trong thời điểm này ngơi nghỉ VN điện được sản xuất từ mối cung cấp như thế nào là công ty yếu?


*
*

*
Gửi bài
*

Đăng ký để thừa nhận giải mã giỏi và tài liệu miễn phí

Cho phxay acsantangelo1907.com gửi những thông báo mang lại chúng ta nhằm nhận ra các giải thuật giỏi cũng tương tự tư liệu miễn giá tiền.


Chuyên mục: