Sấm giảng quyển 4

     

Đây là quyển vật dụng bốn, trích từ bỏ phần tuyệt nhất Sấm Giảng Giáo Lý trong Thi Vnạp năng lượng Giáo Lý Toàn Sở. Đức Huỳnh Giáo Chủ vẫn sáng tác quyển nầy vào trong ngày đôi mươi tháng 9 năm Kỷ Mão (1939), dịp Ngài còn ngơi nghỉ Tổ Đình Thánh Địa Hòa Hảo.

Bạn đang xem: Sấm giảng quyển 4

Ngài viết theo lối văn vần, thể thất ngôn trường thiên, loại thuyết lí, nhiều năm 846 câu, khởi đầu bởi câu:

Knhì ngọn đuốc trường đoản cú bi chí thiện

Và hoàn thành do câu:

Mong bá tánh vạn dân giải thoát”.

 

TIÊU ĐỀ:

Trước Khi đi sâu vào văn bản quyển sản phẩm bốn, bọn họ nên tìm hiểu ý nghĩa bốn chữ “Giác Mê Tâm Kệ”(GMTK) mà Đức Thầy dùng làm tiêu đề.

Giác Mê là thức giấc biết sáng suốt, hết mê lầm. Theo Phật học tập thì Giác gồm nhì phần:

–Tỉnh ngộ: thấy ra hầu hết điều quấy ác nhằm trừ xong Điện thoại tư vấn là giác cạnh bên.

-Tự knhì ngộ được chân lý nhằm nương theo Gọi là giác ngộ. Cho yêu cầu Giác là danh từ bỏ chỉ mang lại bậc Phật (giác ngộ) đối với chúng sinh (mê lầm).

Hiểu bình thường, nhị chữ Giác Mê nghĩa là thức tỉnh kẻ còn mê lầm đen tối.

Tâm Kệ là quyển Kệ dạy dỗ hành đưa tu ngay trọng điểm để con kiến tánh thành Phật, cũng tương tự quyển Tâm Kinh của Đức Bổn định Sư Thích Ca với quyển Giác Mê của Đức Phật Thầy Tây An trước kia.

Vậy quyển Giác Mê Tâm Kệ nầy bao gồm ý nghĩa Đức Giáo Chủ khuyên dạy đồ đệ các cách thức sửa đổi trung tâm bọn chúng sanh để trở nên chổ chính giữa Phật. Bởi Phật xuất xắc chúng sanh cũng do trung tâm bản thân làm cho, như Ngài vẫn bảo:

“Cái chữ vai trung phong cơ mà quỉ giỏi ma,

Tiên hay Phật cũng là tại nó.

Tu với tỉnh biết có tác dụng chẳng cạnh tranh,

Nếu yên trung tâm tỏ ngộ đạo mầu”.

 

NỘI DUNG:

Đại ý trong đây Đức Thầy đề cập lại Đức Thích Ca xưa tê vì chưng nghiệm xét bốn nỗi khổ của mỗi chúng sanh, nên lìa quăng quật cung vua, vợ rất đẹp nhỏ ngoan nhằm ra đi tầm Đạo cứu vãn đời. Nay Đức Thầy khuim các giới nhân sinh hãy hướng theo gương ấy mà giác thức giấc tu hành.

Về phương giải pháp tu, Ngài dạy: Trước nhứt hành trả cần lánh xa lối sinh sống đắm say trụy lạc, tức tửu sắc tài khí cùng chiến thắng tam bành lục tặc; lấy tâm thống trị 6 cnạp năng lượng chớ nhằm ô nhiễm 6 è cổ. Đồng thời hãy nghiệm xét Tứ Diệu Đề, trì hành Bát Chánh Đạo, chuyên hành Bát Nhẫn và phá vỡ Ngũ Uẩn để đạt đến lý “dung nhan không”, chân như thật tướng tá.

 

BỐ CỤC:

Quyển “Giác Mê Tâm Kệ” bao gồm bao gồm tía phần chánh cùng các tè đoạn.

I.- Phần nhứt cũng chính là phần knhị đề. Đức Giáo Chủ cho thấy vì lòng tự bi Ngài lâm phàm trên miền Nam nước Việt, sử dụng trí vô cùng mầu giác tỉnh giấc chúng sinh sớm nương về nẻo thiện tại. Phần nầy tự câu 1: “Khai ngọn gàng đuốc trường đoản cú bi chí thiện” cho tới câu 4: “Đặng chỉ ngỏ có tác dụng lành lánh dữ”.

II.- Phần nhì cũng là phần chánh đề. Đức Giáo Chủ vừa khulặng tu vừa knhì triển những pháp tu tự lực cứu cánh (Thiền lành Tông). Nhứt là hành đưa đề nghị đa phần về nội trung tâm, bởi vạn đồ gia dụng vào trần gian, từ bỏ Địa lao tù, Thiên đường giỏi Niết Bàn, Cực Lạc mang lại Phật ma, Thần Thánh đông đảo vì tâm mình tạo nên cả:

“Địa Ngục cũng trên vai trung phong làm quấy,

Về Thiên đường trung tâm ấy sản xuất ra…”

Vậy hành mang mong mỏi an cư khu vực chình họa giới như thế nào tuyệt tiến mang lại địa vị nào thì cũng số đông vì trọng điểm bản thân tạo nên.

Phần nầy trường đoản cú câu 5: “Sách Thánh đạo ghi vào Tam-Tự” tới câu 836: “Luân với chuyển dời qua thay đổi lại.”

III.- Phần ba cũng chính là đoạn kết. Đức Thầy thân yêu dặn bảo phần lớn cách làm Ngài dạy trong quyển “Giác Mê Tâm Kệ” để giúp đỡ đến hành mang đạt mang đến khu vực an cư thanh tịnh. Những gì quí báu của quốc gia Việt Nam sau nầy, còn tàng ẩn trong đỉnh núi công ty Nam (Thất Sơn), ai mong muốn nhận ra đề nghị rứa công bền chí tu hành. Lời khuyên ổn nhủ của Ngài là do lòng từ bi, thả sức cho người đời có khen chê Ngài cũng không màng đề cập, miễn làm sao cho khắp bàng nhân bách tính số đông được giải bay an vui là Ngài thỏa nguyện. Phần ba trường đoản cú câu 837:“Ra kệ nầy nhị chữ bảo an”, cho tới câu 846:“Mong bách tính vạn dân giải thoát”.

 

CHỦ ĐÍCH:

Chủ yếu đuối quyển “Giác Mê Tâm Kệ”, Đức Thầy dạy dỗ môn sinh học Phật tu Phật, chăm về các pháp tu từ lực Tnhân từ Tông, từ bỏ tiệm tu mang đến đốn ngộ đều phải sở hữu rất đầy đủ, Có nghĩa là trường đoản cú “Diệt lục cnạp năng lượng chớ nhiễm lục trần” cho vị trí dành được lý “sắc đẹp không”. Từ địa điểm trì hành Tđọng Diệu Đề, Bát Chánh Đạo mang lại địa điểm “Giữ tấm lòng bất tỉnh như như, và “Vô pháp tướng mới là thiệt tướng”.

Crúc giải tự câu 001 – 208 (Quyển IV)

Tìm nhỏ lành dắt lại Phật đường.

Thương thơm dân hiền hậu giáo đạo Nam-phương thơm,

4. Đặng chỉ ngõ làm cho lành lánh dữ.

 

LƯỢC GIẢI (Từ câu 01 cho câu 04):

Mngơi nghỉ đầu quyển “Giác Mê Tâm Kệ”, Đức Giáo Chủ mang đến biết: Vì lòng từ bi Ngài lâm phàm knhì Đạo cứu vãn dân tại miền Nam nước Việt. Ngài sử dụng trí tuệ khôn xiết mầu viết ra Kệ Giảng, vun rõ con phố Phật Đạo để thức thức giấc các ai gồm căn lành, mau chóng giác ngộ tu hành, cải ác tùng thiện nay.

 

CHÚ THÍCH:

GIÁC MÊ: Giác là thức giấc biết sáng suốt, hết mê lầm. Theo Phật học thì Giác bao gồm nhì phần:

–Tỉnh ngộ : thấy ra phần lớn điều quấy ác nhằm trừ ngừng call là giác ngay cạnh.

-Tự knhị ngộ được chơn lý nhằm nương theo Call là giác ngộ.

Cho đề xuất Giác là danh trường đoản cú nhằm chỉ đến Phật (Giác ngộ) so với chúng sanh (Mê lầm).

Mê là tối tăm lỡ lầm. Nói bình thường, Giác Mê là thức tỉnh kẻ còn mê lầm khuất tất.

TÂM KỆ: Quyển Kệ dạy dỗ hành giả tu ngay lập tức trọng điểm nhằm “con kiến tánh thành Phật”. Nlỗi quyển “Tâm Kinh” của Đức Bổn định Sư Thích Ca và quyển Giác Mê của Đức Phật Thầy Tây An trước kìa.

Vậy, quyển Giác Mê Tâm Kệ nầy, Đức Giáo Chủ khuyến dạy đệ tử về các cách thức sửa thay đổi trung ương chúng sanh nhằm trlàm việc về cùng với trọng tâm Phật. Bởi Phật giỏi chúng sanh cũng hầu hết bởi trọng tâm bản thân tạo nên, nlỗi Ngài vẫn bảo vào quyển nầy (câu: 289-292):

“Cái chữ trung ương nhưng mà quỉ tốt ma,

Tiên giỏi Phật cũng là trên nó.

Tu với tỉnh biết làm cho chẳng nặng nề,

Nếu yên ổn trung khu tỏ ngộ đạo mầu.

KHAI NGỌN ĐUỐC: Mở rộng ánh sáng trí huệ. Ý nói Đức Thầy sử dụng trí huệ viết ra kệ giảng, soi băng thông lối mang lại kẻ tu hành, nhỏng Ngài hay cho biết:“Nay đuốc huệ trường đoản cú bi vẫn rọi”(Khuyến Thiện nay, Q.5).

TỪ BI: Xem lại ghi chú tại tr. 40 Tập 1/3.

CHÍ THIỆN: Đến tột chỗ lành, trọn lành.

Sách Thánh tất cả câu:“Đại học bỏ ra đạo, trên minh minh đức, tại tân dân, trên chỉ ư chí thiện”( Đạo của bậc ĐH, cốt làm cho sáng loại đức của mình, rồi tạo nên dân được bắt đầu với đạt đến nơi trọn lành).

PHẬT ĐƯỜNG: Nhà Phật, nghĩa của chữ Đạo Phật (con phố về Phật). Đức Thầy bao gồm câu:“ Đạo là vốn thiệt cái đường”.

Và: “Chốn Phật mặt đường rán trau củ tiết hạnh,

Phải bền lòng new rhình ảnh è cổ ai(Sa Đéc).

GIÁO ĐẠO: Dạy Đạo, knhị truyền Đạo pháp giáo hóa chúng sinh.

NAM PHƯƠNG: Cũng Call là phương Nam. Có nghĩa là hướng Nam, phía trên ám chỉ nước đất nước hình chữ S. Cũng gồm nghĩa cõi Nam Diêm Phù Đề, tức Nam Thiệm Sở Châu, một trong những 4 châu to sinh hoạt cõi Ta bà. Đức Thầy từng mang lại biết:

“Cõi TW vận chuyển phương Nam,

Mở hội Thánh chọn fan trung hiếu”.

(Diệu Pháp Quang Minh)


5. Sách Thánh đạo ghi vào Tam-Tự,

Người new sinh tánh thiện Ttránh dành riêng.

Bởi Khủng lên tập lan truyền lợi danh,

8. Nên phần còn kém che mờ thiện-tánh.

Thiếu giáo-dục thiếu thêm đức-hạnh,

Ta quyết lòng nói lại tánh xưa.

Mặc tình đời gièm-siểm ghét ưa,

12. Rừng kinh-kệ không nhiều tín đồ xuất xắc chữ.

Quá mắc-mỏ vì chưng Phạn-ngữ,

Nên bạn đời cực nhọc tìm tạo ra.

Mõ chuông bày gọi tụng ó la,

16. Chớ hãn hữu kẻ tường thông nghĩa-lý.

 

LƯỢC GIẢI (Từ câu 05 đến câu 16):

-Đoạn nầy, Đức Thầy cho thấy thêm vào sách “Tam Tự Kinh” của Đạo Thánh bao gồm dạy: Nguyên ổn phiên bản của nhỏ người hồi đó đều có tánh hiền đức cả, tánh ấy đồng luôn thể chất với trời Phật. Song bởi một tích tắc bất giác nhưng tạo thành nghiệp luân hồi, làm thân chúng sanh. Lúc mới ra đời, trung khu tánh con tín đồ khôn xiết hồn nhiên cần chưa chắc chắn mê mệt mong mỏi, lần lần béo lên tập lây nhiễm theo xóm hội thông thường quanh rồi đắm mê danh lợi, dung nhan tài, hành động những tin xấu xa phạm tội, khiến cho tánh thiện bị bao phủ vùi.

-Nếu nhỏ người ko được sự khulặng dạy đạo đức nghề nghiệp thì biết đâu để tập luyện trọng tâm xấu quay trở về trung ương tốt. Do đó, Đức Thầy dốc lòng nhắc nhở hầu như tín đồ, hãy nhớ lại tánh thiện (Giác) của chính bản thân mình hồi đó. Và trên con phố thức thức giấc bá gia của Ngài, mặc dù cho người đời có chê bai tốt ưa ghét cũng mặc.

-Xưa tê, Đức Phật thuyết dạy dỗ gớm pháp những nlỗi rừng, nlỗi bể, song thời nay số bạn coi, được liễu ngộ ý nghĩa thì chẳng bao gồm là bao. Bởi những đại môn đồ của Ngài chxay lại toàn bằng văn bản Phạn. Tuy chư Tổ, clỗi Sư gồm thông ngôn ra Hán ngữ hoặc Việt ngữ; tuy nhiên phần đông tín đồ lo tu tụng tán hê hà trên mặt vnạp năng lượng từ, chớ ít tất cả fan thấu suốt được nghĩa lý trong các số đó để thực hành thực tế theo.

 

CHÚ THÍCH:

THÁNH ĐẠO: Đạo của Thánh nhân, tại chỗ này ám chỉ Nho giáo, một nền Đạo vì Đức Khổng Tử san định bao gồm hệ thống, giáo lý kỷ cưng cửng. Sau đó đồ đệ của Ngài cùng Mạnh Tử liên tiếp phổ truyền. Chủ yếu hèn khulặng dạy dỗ fan đời tu tròn “Nhân Đạo”, rèn luyện các đức tánh giỏi rất đẹp, nhằm biến bậc thánh thiện nhân quân tử. Đức Thầy từng khuyên:

“Khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh,

Sách Thánh Hiền dạy dỗ Đạo có tác dụng người

(Kệ Dân, Q.2)

TAM TỰ: là quyển “Tam Tự Kinh” của Mạnh Tử làm nên, sách viết cùng với lối văn uống mỗi câu tía chữ. Khởi đầu bởi đa số câu:“Nrộng đưa ra sơ, tánh bổn thiện tại, tánh tương cận, tập tương viễn, cẩu bất giáo, tánh nãi thiên…”(Con tín đồ từ thusống sơ knhì trung ương tánh vốn hiền khô, tuy vậy vị sanh ra với lớn lên, lần lần tập nhiễm mọi tánh xấu xung quanh, nếu thiếu thốn dạy dỗ tánh thiện tại ấy bị đổi dời theo các thói xấu).

TÁNH THIỆN TRỜI DÀNH: Tánh lành sẵn bao gồm trường đoản cú trước, đồng cùng với phiên bản thể của chư Phật.

TÂP NHIỄM: Nhuộm thân quen. Cũng nhỏng một đồ dùng chi mang nhuộm nhiều ngày vẫn nhubé lấy màu sắc nhuộm ấy.

LỢI DANH: Xem lại ghi chú trên tr.51 Tập 1/3.

GIÁO DỤC: Dạy dỗ rèn luyện.

ĐỨC HẠNH: Xem lại ghi chú tại tr. 111 Tập 2/3.

TÁNH XƯA: Tánh cũ của mọi cá nhân cơ hội ban đầu. Từ vô thỉ từng chúng sanh đều có tánh hiền khô giống hệt cả, tuy vậy vị vọng niệm mê lầm cơ mà cần luân hồi sinh tử. Từ đó, trọng điểm tánh bị chôn vùi dưới lớp vô minh phiền khô óc, nên gọi là che mờ.

Xưa, Ngài Mạnh Tử bao gồm dạy:“Ai tai ! Nhơn hữu kê khuyển xả nhi tắc tri cầu bỏ ra, hữu pchờ trọng tâm nhi, bất tri cầu”(Tmùi hương thay! Người đời mất gần như thiết bị bé dại mọn nhỏng kê, chó…chẳng xứng đáng chi bên cạnh đó biết đi tìm , còn cái trọng điểm là đồ dùng quí giá chỉ mà lại tín đồ đời lại do dự tìm cầu). Cho phải Ngài bảo:“Học vấn đưa ra đạo vô tha, cầu kỳ phóng trọng điểm nhi dĩ hỷ”(Người học hỏi và giao lưu đạo lý chỉ tất cả cái mục đích là tầm lại dòng trọng điểm thất lạc của mình).

Hôm nay, “…quyết đề cập lại tánh xưa”, là Đức Thầy bảo mỗi người hãy cầm search lại Phật tánh (loại chổ chính giữa tánh vốn lành của chính mình Lúc trước) như trong bài bác “Đến Làng Nrộng Nghĩa”:

“Nhàn tkhô giòn kiếm tìm kiếm, tìm khu vực trọng tâm,

Phật cũ thời xưa hãy rán tầm”.

GIÈM SIỂM: Xem lại chú thích tại tr. 179 Tập 1/3.

KINH KỆ: Xem lại chú giải trên tr. 156 Tập 1/3.

PHẠN NGỮ: Tiếng Phạn (tuyệt Phạm), cổ ngữ Ấn độ, sử dụng chnghiền lại bố tạng Kinh của Phật. Có nhì đồ vật Phạn ngữ:

1.- Nam Phạn (Pali). Phật giáo nguyên thỉ (Tiểu thừa) sử dụng máy chữ nầy chép Kinc, truyền về miền Nam Ấn, rồi qua Tích Lan, Xiêm, Miến Điện, Miên.v.v…


2.- Bắc Phạn (Sanscrit), Phật giáo Đại quá thì dùng đồ vật chữ nầy chnghiền kinh truyền mọi miền Bắc Ấn, rồi lịch sự Trung Quốc, Nhựt Bổn định, Cao Ly, Việt Nam…

17. Dòm trước mắt thấy điều hồ-mị,

Nên cồn tình bác-ái dạy răn.

Réo số đông ai lợi dụng làm xằng,

trăng tròn. Cho suy-sụp chơn-nhơn mờ-mịt.

Nào gồm không giống mây Black đậy bịt,

Rồi dắt nhau mang đến nơi dở hơi ntạo.

Lấy tinh-thần hiệp vun ngất mây,

24. Trong bổn-đạo từ thân yêu cầu xử.

Xuống dương tính dạo bước trong lê-trang bị,

Thấy bá-gia gặp thời điểm não-nùng.

Chình ảnh trần-gian nhiều nỗi lao-lung,

28. Việc tu thức giấc không nhiều bạn phát âm lý.

Trong bá tánh ao ước khu vực cao quí,

Phải truy tìm tầm huyền-túng thiếu khu vực cơ.

Từ snóng kinh cho tới thi thơ,

32. Trong chốn ấy những chỗ trọng yếu.

 

LƯỢC GIẢI (Từ câu 17 mang đến câu 32):

-Đức Thầy thấy trong giới tu hành bây giờ bày lắm trò giả dối để tận dụng lòng tín ngưỡng của thiện nay tín yêu cầu Ngài rộng lòng thương xót, lôi kéo bọn họ nhanh chóng chừa vứt đa số điều xằng xiên không ổn chơn lý.

-Nếu bọn họ chẳng sớm ăn năn ăn năn cải thì chơn nrộng có khả năng sẽ bị che vùi u buổi tối, màn vô minh càng ngày thêm dày bịt, bít mờ cả trí huệ, rồi mãi dắt nhau vào tuyến đường sai trái phạm tội. Vậy tự phía trên vào bổn định đạo, người nào cũng cần từ bản thân lo tu thân lập hạnh, thành thạo khối hận niềm tin mang đến cứng táo bạo, nhằm phá tan màn vô minh vọng hoặc, lần bước theo ngọn gàng đèn chơn lý.

-Đức Giáo Chủ xuống nai lưng dạo bước mọi những nơi, nhận ra lê dân vẫn chạm mặt hồi thảm óc, muôn nđần độn sự luật pháp khổ sầu dồn tấp cho tới. Thế cơ mà Việc tu hành thoát khổ, không nhiều gồm bạn thông rành nghĩa lý.

-Do đó, Đức Thầy khuyên bá tánh, ai mong muốn chạm mặt chỗ an lành cao quí, hãy mau phân tích suy tầm phần nhiều lẽ mầu nhiệm vào Sấm Kinc của Ngài sẽ dạy dỗ. Vì trong ấy tất cả hàm đựng qui định cơ mầu lay động của ttách khu đất với yếu ớt pháp tu hành.

 

CHÚ THÍCH:

HỒ MỊ: Dùng mánh khoé trí trá gạt bạn, hoặc ve vãn, phỉnh hót có tác dụng kẻ khác mê man.

BÁC ÁI: Xem lại ghi chú tại tr. 58 Tập 1/3.

CHƠN NHƠN: Cũng gọi là chơn thân, pháp thân tốt crộng không, tánh nó vốn hay trụ, bất biến. Người triệu chứng ngộ được chơn lý call là chơn nrộng, bậc thánh A-la- hán. Cho nên, crộng nrộng ngược lại tánh phàm nai lưng. Đức Thầy từng dạy:

“Lấy crộng nrộng dẹp tánh phàm nai lưng,

Mới có thể mong muốn về Cực Lạc(GMTK, Q.4).

NÃO NÙNG: Buồn thảm, xót xa đau khổ.

LAO LUNG: Cái chuồng hay loại lồng nhằm nhốt trúc. Đây chỉ cho việc kềm hãm, trói buộc, khổ cực, mất tự do.

TRUY TẦM: Theo dõi nhằm tìm hiểu.

HUYỀN BÍ: Sự nhiệm mầu bí mật, sâu kín đáo.


33. Tạo có tác dụng đưa ra những trung cùng với hiếu !

Ấy là fan bổn-phận đề nghị trau.

Khulặng dương-è chớ nệ cần-lao,

36. Cũng rán sửa rán trau nền Đạo.

Tu đầu tóc không cần phải cạo,

Miễn mang đến rồi loại đạo có tác dụng fan.

Kể từ bỏ ni lỡ khóc lỡ cười,

40. Vì buồn phiền thấy đời biến chuyển.

Các chư Phật trường đoản cú phía trên lựa tuyển,

Coi ai là đức-hạnh hiền-tự.

Lời sách xưa cận thủy tri ngư,

44. Cận sơn lãnh trần-gian tri điểu.

Trong sấm-giảng trường hợp ai không hiểu,

Tầm kệ này Ta chỉ nẻo con đường.

Quyết dạy trần cần nói lời thường,

48. Cho sanh chúng đời nay dễ biết.

 

LƯỢC GIẢI (Từ câu 33 cho tới câu 48):

-Sanh trong è, bé người đã có được xác thân là dựa vào tiên tổ phụ huynh, tất cả nơi ăn vùng ở là dựa vào giang sơn quê nhà. Cho buộc phải, Việc trung hiếu là vấn đề rất đặc trưng, là cốt tử của đạo làm cho người. Vậy nhiệm vụ của từng cá nhân là đề nghị lo đền rồng đáp đến tròn vẹn:“Hiếu trung lòng chớ vội vàng quên, Sống lo trọn Đạo thác lên Tiên Đài” (Khuyến Thiện nay, Q.5). Còn kẻ tu hành chẳng cần không tự tin sự khó khăn buồn bã, dịp nào thì cũng yêu cầu chăm trau sửa hợp qui tắc của Đạo new ước ao kết quả.

-Đức Thầy dạy: Việc tu khỏi cần phải trang diện hình tướng mạo phía bên ngoài ( nlỗi người xuất gia: cạo đầu khoác áo cà sa, bá hấp thụ tốt nhân tình đề chuỗi hột…) miễn làm sao thực hiện mang lại được chiếc Đạo làm fan. Ngài Đạo Tkhô giòn Hòa Thượng nói:“Dục tu Tiên đạo, tiên tu Nhân đạo; Nhân đạo bất tu, Tiên đạo viễn hĩ” (Muốn nắn tu đạo Tiên Phật, trước cần tu Đạo làm cho người; nếu như Đạo bạn không tu thì Đạo Tiên Phật còn xa lắm vậy).

-Đức Thầy còn mang lại biết: Từ trên đây khắp bá gia vẫn lỡ cười cợt lỡ khóc, vì chưng cuộc rứa ban đầu đưa xây biến hóa, nhằm lập lại đời mới:“Hoàn cầu trái đất đưa xây, Gớm tởm cho chúng phơi thây muôn ngàn”(bài xích Viếng Làng Mỹ Hội Đông). Và,“Phải đưa xây trái đất một thai, Đặng lừa thanh lọc con Tiên cháu Phật”(bài bác Sa Đéc).

-Kể trường đoản cú ni chư Phật sẽ dạo mọi trần gian nhằm vừa dạy khuyên đạo đức, vừa lừa lọc cứu độ phần nhiều kẻ hiền lành lương đức hạnh. Người xưa từng bảo: Kẻ sinh sống chỗ nào thì từng biết tánh tình, công việc và nghề nghiệp của bé tín đồ nơi đó rồi theo thứ tự tập truyền nhiễm theo; vậy ai muốn thoát ly chình ảnh khổ để trngơi nghỉ về với Phật Thánh thì cần gần gụi những bậc thiện tại trí thức cùng sinh sống theo hạnh nghiệp của Phật Thánh.

-Muốn nắn nuốm, bá tánh nên trở lại nẻo Đạo, buộc phải thường xuyên gọi Kinch Giảng. Nếu ai xem các quyển Snóng Giảng trước (Q. 1, 2, 3) mà không biết được nghĩa lý, hãy tìm phát âm quyển “Giác Mê Tâm Kệ” nầy. Vì trong phía trên, Đức Giáo Chủ chỉ dạy dỗ rõ những nẻo đường tu hành. Bởi mong mỏi rộng độ yêu cầu Ngài dùng lời văn thường (bình dân giản dị), sẽ giúp đỡ sanh chúng lúc xem mang đến gần như gọi biết dễ dãi.

 

CHÚ THÍCH:

CẦN LAO: Siêng năng nặng nề nhọc.

LỜI SÁCH XƯA CẬN THỦY TRI NGƯ, CẬN SƠN LÃNH TRẦN GIAN TRI ĐIỂU: Sách Quảng Hiền Vnạp năng lượng tất cả câu:“Cận thủy tri ngư tánh, cận tô thức điểu âm” (Gần nước biết tánh cá, gần rừng núi biết tánh chim). Ý nói bạn sinh hoạt giới làm sao thì yên cầu bài toán của giới kia. Ví nhỏng hành nghề ngư nghiệp thì biết tánh cá, còn thợ săn uống thì thấu hiểu giờ chlặng kêu và vị trí ăn uống ngủ của loại chim . Việc đạo đức nghề nghiệp cũng thế, có kiếm tìm cầu tu học, và tất cả gần cận thầy chúng ta tu hành mới muốn xâm nhập giáo lý.

SẤM GIẢNG:Xem lại ghi chú tại tr.70-71, Tập 1/3.


49. Trời dông gió trệu mùa trẹo ngày tiết,

Nắng cùng mưa cũng không giống xưa rồi.

Khuyên dương-gian vứt những bài toán tồi,

52. Đặng suy tính đến tròn phận-sự.

Thấy trần gian hãy còn lưỡng-lự,

Muốn tu ngoài ra hỡi chần-đợi.

Việc thế-gian nlỗi thể cuộc cờ,

56. Thắng cùng với tân hận một nhị nước tướng.

Nào Ai tất cả gạt dân nói bướng,

Mà dương-trần liệu lượng chánh tà.

Ta mến thương hồ hết kẻ thiệt-thà,

60. Nghe cơ-giảng thiết-tha lo-liệu.

Học đạo-lý nhỏng đờn trúng điệu,

Hoà bản rồi thì cứ đọng làm theo.

Lũ Tam-Bành trong bụng còn đeo,

64. Đoàn Lục-tặc ta mau sớm làm thịt.

 

LƯỢC GIẢI (Từ câu 49 đến câu 64):

Đoạn giảng trên Đức Thầy cho biết thời nay giông gió, nắng và nóng mưa, không hề đúng theo mùa ngày tiết nlỗi xưa nữa, chính là cơ lay động cõi đời Hạ ngươn đang đến ngày tận khử. Thế buộc phải Ngài khuim bá tánh hãy nhanh chóng lo cải sửa đều chuyện xấu xa lầm lỗi với cư xử đến tròn nghĩa vụ có tác dụng tín đồ.

-Ngài nhận ra dân bọn chúng còn không biết hai nẻo con đường đời, đạo; bao gồm lắm kẻ vẫn muốn tu, tuy vậy mãi ni lần mai lựa, e một ngày kia “Đến tội rồi new hối hận muộn màng”(Khuyến Thiện nay, Q.5). Xét ra, cuộc chũm quá mỏng manh, không khác gì bàn cờ tướng tá, chỉ còn một vài ba nước chiếu nữa là biết ăn thua.

-Vì lòng tự bi, Đức Thầy new truyền dạy giáo pháp, chớ làm sao bao gồm dối gạt một ai, cầm nhưng mà bá gia còn mãi nghi nan tà chánh. Kẻ như thế nào tánh tình crộng thật, khi nghe đến cho cơ giảng lập tức biết băn khoăn lo lắng tu hành thì Đức Phật, Đức Thầy hay gia ân cứu vãn độ.

-Kẻ học đờn, Khi rõ thông nhịp điệu, chuyên nghiệp, rồi y cứ theo đó rèn tập cho đến khi thành công xuất sắc. Người tu học tập đạo lý cũng vậy, trước cần đọc rành “Tôn chỉ” và pháp giới của Đạo mình, rồi hành trì đúng theo đó, vớ được viên thành đạo quả. Nhứt là bắt buộc diệt trừ những tà dục, pthánh thiện não (tam bành) địa điểm lòng và điều phục sáu nhỏ giặc (lục tặc), đừng nhằm nó ô nhiễm và độc hại sáu nai lưng. Đức Thầy từng dạy:

“Làm cho chúng phục tùng chơn lý,

Trong sắc đẹp thân giám thị lục cnạp năng lượng.

Đừng cho việc đó tính lăng quằng,

Ngoài thì chấp thủ nhưng ngăn uống lục trần”.

(Cho Ông Cò Tàu Hảo)

 

CHÚ THÍCH

TRỜI GIÔNG GIÓ SÁI MÙA SÁI TIẾT: Theo âm lịch thì hàng năm gồm bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Và tám tiết: lập Xuân, Xuân phân, lập Hạ, Hạ chí, lập Thu, Thu phân, lập Đông, Đông chí. Ngoài tám máu bự ấy còn có rất nhiều tiết nhỏ…

Từ xưa, sự mưa gió mọi ăn thích hợp theo tiết trời, ko sai; nhưng lại ngày nay sự nắng nóng mưa không hề đúng y như trước nữa. Giảng Mười Một Hồi, Ngài Huệ Lựu cũng bảo:

“Xuân hồi thì Hạ mới lai,

Thu qua Đông lại làm sao không đúng đâu là.

Bây giờ khác thể vậy cơ mà,

Bốn mùa tám tiết thay đổi đà chẳng thông.

Thuở nay Đông chót xuống Đông

Bây tiếng Xuân chót Đông hầu lạ núm !”

LƯỠNG LỰ: Lo hai tuyến đường, lần chần, chần chừ, không ra quyết định đường như thế nào.

CHẦN CHỜ: Dần dừ dây dưa, giải đãi không nhiệt huyết cương quyết. Ví dụ: Cứ đọng chần chờ mãi, không làm phứt mang đến rồi. Đức Thầy hằng thúc giục:

“Thi tả chình họa bồng lai trên cầm,

Nếu do dự e trễ kỳ thi”.

(Xuân Hạ Tác Cuồng Thơ)

LO LIỆU: Tính trước, sắp xếp việc có tác dụng đâu đấy đều tuy nhiên toàn. Đức Thầy từng bảo:

‘Sớm chiều từ liệu rèn trọng tâm trí,

Đạo đức nhiệm sâu lão khuyến mời”.

(Tỏ Câu Huyền Bí)

HỌC ĐẠO LÝ NHƯ ĐỜN TRÚNG ĐIỆU: Câu nầy ý dạy tín đồ học Đạo tương tự như kẻ học tập đờn. khi hiểu rõ sâu xa Tôn chỉ và Giáo pháp của Thầy, Tổ sẽ dạy dỗ thì cđọng y theo đó mà thực hành cho đến Khi thành đạt mục tiêu.

TAM BÀNH: Ba món phiền hậu óc (Tsay đắm, Sân, Si) như tía vị hung thần, bao gồm có: Bành Cư ngơi nghỉ đầu, Bành Chất nghỉ ngơi bụng, Bành Kiểu sống tay chơn, tuyệt xúi người làm cho quấy (bao gồm khu vực giải là Bành Cư, Bành Căn uống cùng Bành Dục).

LỤC TẶC: Sáu con giặc, có nghĩa là sáu căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ssinh hoạt dĩ gọi nó là nhỏ giặc; bởi nó xuất xắc xúi giục bé fan đắm lan truyền theo sắc đẹp, giờ đồng hồ giỏi, hương thơm thơm, vị ngon, thân vui lòng và ý dục. Cổ Đức từng nói:“Tùng mê chí mê, giai nrộng lục tặc”(Từ mê đời nầy mang đến đời sau cũng còn mê, phần lớn vì chưng sáu thương hiệu giặc ấy mà lại ra).

Người tu hành tất cả điều phục được sáu căn uống (lục tặc) không hề ô nhiễm sáu nai lưng, tức đắc được lục thông cùng từ bỏ tại giải bay (Nhân cnạp năng lượng nai lưng tkhô giòn tịnh nhi đắc lục thông thị hiện mang dã).


65. Mài gươm trí mang lại tinch đến khiết,

Dứt vai trung phong trần tìm chữ sắc đẹp ko.

Đức Di-Đà Phật-Tổ ngóng chờ,

68. Chờ dân-bọn chúng tra cứu vị trí khử khổ.

Theo Phật-Giáo từ kim chí cổ,

Gốc ông cha ta cũng tu-hành.

Mà ngày nay cứ mãi không nhường nhịn,

72. Danh cùng với lợi, của chi phí, quyền tước.

Thấy trần-cố gắng ai cũng ước,

Đời sao ko cho tới phứt đến rồi.

Nay khổ lao cạnh tranh đứng khôn ngồi,

76. Lúc đói cơm trắng bi ai lòng ngơ ngẩn.

Làm ác đức nhiều điều quanh lẩn quẩn,

Nhỏng con gà cồ nạp năng lượng không sạch cối xay.

Thấy người hiền lành nói đắng nói cay,

80. Sau mới biết thân ai lao khổ.

 

LƯỢC GIẢI (Từ câu 65 cho tới câu 80):

-Sự tu trước nhứt đề xuất trau giồi trí huệ mang đến tinh minc, nhằm cần sử dụng nó tiêu diệt những vọng vai trung phong độc hại è tục, và tánh minh bạch chấp nhất phiên bản xẻ. Nghĩa là không nên chấp có chấp ko hoặc chấp hay chấp đoạn new có được lý chơn không và kiến diện Chơn Như thiệt tướng mạo. Đức Thầy còn cho thấy Đức A Di Đà cùng Đức Phật Tổ, cơ hội nào thì cũng mong đợi dân chúng biết kiếm tìm con phố thoát khổ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Thịt Lươn Đúng Cách Lọc Thịt Lươn Đúng Cách, Cách Lọc Thịt Lươn Cực Nhanh

-Từ xưa, qua những triều đại: Đinh, Lê, Lý, Trần…

Ông phụ thân ta vẫn sùng ngưỡng với phụng hành theo Phật giáo, cũng đã có tương đối nhiều vị tu hành bệnh trái. Ngày ni, con con cháu lại ko noi chí Tổ tiên, mãi lo giành giựt lợi danh, quyền tước, gây ra chướng nghiệp, rồi bắt buộc chịu luân hồi sanh tử.

-Thông bịnh của tín đồ đời, hễ bao gồm chạm mặt tai nạn khổ sầu, thì người nào cũng mong muốn mang đến đời mau tới; vày hiện thời ko chịu nổi cùng với cảnh lầm than bần hàn.

-Còn hầu hết kẻ hành động tàn khốc, sớm muộn gì bọn họ cũng gặt lấy trái âu sầu. Cũng như con con gà nạp năng lượng gạo tầm thường quanh cối xay, chẳng bao lâu yêu cầu liền kề lại địa điểm cũ. Lại nữa, kẻ ko ưa đạo đức, thường dùng đầy đủ lời đắng cay châm biếm tín đồ tu, bọn họ bao gồm nào ngờ, sau nầy buộc phải vương vãi với khổ quả:“ Đừng si nói đắng nói cay, Cay đắng sau nầy gian khổ sầu bi”(Sấm Giảng, Q.1).

 

CHÚ THÍCH:

MÀI GƯƠM TRÍ: Trau giồi trí huệ. Có vô số phương pháp mài luyện như:“Tùng Văn Tư Tu”, hoặc hành trì tam học: Giới, Định, Huệ ( chuyên nghiệp khối ý thức mang lại cứng mạnh bạo, vẹt phá vô minch phiền óc ) nhằm trí huệ hiện tại bày.

Sngơi nghỉ dĩ ví trí huệ nlỗi lưỡi gươm (kiếm) là do nó gồm đủ diệu năng, chặt đứt cội phiền khô não (tham mê, sảnh, si) cùng giết thịt trừ Thập Tam Ma (thất tình lục dục). Đức Thầy đã nói: “Thập Tam ma diệt bằng trí kiếm”(Khuyến Thiện tại, Q.5). Hoặc là:“Kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp”(Hiếu Nghĩa Vi Tiên).

TINH KHIẾT: Trong sạch, hữu hiệu.

TÂM TRẦN: Lòng dơ bẩn bẩn. Ý nói lòng còn ô nhiễm chứa chấp vấn đề trần tục, nhơ xấu nlỗi danh, lợi, tình,v.v…

SẮC KHÔNG: Sắc là tướng tất cả, thể của chính nó là không; vì thế, dung nhan chẳng không giống gì không, sắc đẹp chính là không; vả lại, từ mẫu không hiển thị các chình họa vật dụng hữu vi (hoán vị sắc) đề xuất ko chẳng khác gì sắc, ko cũng chính là sắc đẹp. Trong “Tâm Kinh”, Phật nói: “ Sắc bất dị ko, ko bất dị sắc”; nhan sắc tức thị ko, không tức thị sắc”.(Hoạn nhan sắc chẳng khác crộng không, chơn không chẳng không giống hoán vị sắc; hoạn dung nhan có nghĩa là chơn không, chơn không Tức là hoạn sắc). Nghĩa là nói không tính các hoán vị sắc không tồn tại dòng crộng không, kế bên cái chơn ko cũng không có những thiến nhan sắc. Hiểu lý nầy, ta đã tránh được sự thiên chấp (vốn là chiếc nơi bắt đầu của phiền hậu não) tuy nhiên nhì giờ đồng hồ nhan sắc cùng không trong ngữ điệu vẫn tồn tại.

Khi ngộ được lý “dung nhan không”, Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đang nói:

“Tòng vô hiện lên, hữu vô thông,

Hữu hữu vô vô vớ kính đồng.

Phiền khô não người tình đề ngulặng bất nhị,

Chân như vọng niệm tổng giai ko.

Thân nlỗi huyễn cảnh, nghiệp như ảnh,

Tâm nhược tkhô giòn phong, tính nhược bồng.

Hựu vấn tử sinh ma dữ Phật,

Chúng tinh củng Bắc thủy triều Đông”.

-Nhỏng ráng, sắc hóa học cùng chân ko cũng chỉ với và một trọng tâm thể như sóng với nước. Vậy câu “tìm chữ sắc đẹp không” là nói thấu đạt loại “phiên bản thể chơn hoàn toàn như thiệt tướng” của mình. Đức Thầy từng dạy:“Hãy tìm kiếm dòng ko bắt đầu có”(Kệ Dân, Q.2) Và:“Sắc ko, không sắc đẹp chớ lìa xa”(Tỉnh Quý Khách Trần Gian).

PHẬT GIÁO: Xem lại chú giải trên tr. 57 Tập 2/3.

QUANH QUẨN: Luẩn lẩn quất, vòng xung quanh rồi quay trở lại nơi cũ.

GÀ CỒ ĂN BẨN CỐI XAY: Con con gà ăn uống tầm thường xung quanh dòng cối xay lúa (xay tay), liền kề vòng cũng gặp lại mối đầu. Ý nói kẻ có tác dụng ác, sau trước gì cũng trở thành quả dữ trả lại (ác lai ác báo).


81. Nhớ thunghỉ ngơi trước oai-linch Phật-Tổ,

Phép thần-thông trừ bạn bè Ma-Vương.

Chốn rừng tòng ngồi Chịu đựng nắng và nóng sương,

84. Tìm đạo-lý hiến mang lại trần-cố gắng.

Hiệu Lão-Sĩ thành lập và hoạt động thật-tế,

Đem lời tiến thưởng dạy-dỗ dương-trần.

Khulặng chúng-sinh tối ngày chuyên-phải,

88. Tìm nguồn-nơi bắt đầu diệt-trừ Tứ đọng Khổ.

Bịnh với Tử tự klặng chí cổ,

Sanh cùng với Già hai chữ hoài-hoài.

Đức Thích-Ca xưa nghỉ ngơi lầu đài,

92. Nghiệm Tứ-Khổ nên Ngài trung bình Đạo.

 

LƯỢC GIẢI (Từ câu 81 đến câu 92):

-Lúc Đức Thích Ca ngồi tsay đắm thiền đức trên cội Bồ Đề, Ma Vương sợ Ngài đắc Đạo rồi không thể ai theo bọn bọn chúng, cần đem binch ma, khí giới và thiếu nữ sắc mang lại phá sợ hãi Phật; mà lại bị Phật dùng phnghiền thần thông đối trị với thu phục, khiến cho bọn chúng lo lắng, không dám đến phá nữa. Bởi lòng tự bi rộng lớn, nên lúc còn là Thái tử, Ngài đành lìa quăng quật cung xoàn, vợ đẹp nhất, băng bản thân vào rừng sâu, núi tuyết nhằm đưa ra crộng lý nhiệm mầu, cứu vớt độ bọn chúng sinh.

-Nay Đức Giáo Chủ PGHH thành lập và hoạt động, cũng lấy đạo giáo thật tế ấy dạy dỗ quần sinh. Bắt đầu từ pháp “Tđọng Diệu Đề, Bát Chánh Đạo” cho chúng sinh như thế nào biết giác ngộ tu hành, tối ngày chịu khó hầu tiêu diệt các vọng trung khu pthánh thiện óc. Chính vọng trung ương là bắt đầu của xác thân, có xác thân đề nghị new tất cả 4 khổ: sanh, già, dịch, tử.

-Thêm nữa, từng bọn chúng sanh từ vô minh vọng niệm, chế tạo nghiệp sanh tử luân hồi. lúc thần thức nhập lệ bào thai của tín đồ chị em là bắt đầu Chịu khổ cho tới cơ hội chào đời. Kế đó là cái khổ của sự già, rồi trải qua bao cơn mắc bệnh hoành hành, đau cùng, tiếp nối là chiếc khổ về sự chết ra mắt. Nhưng chết đi chưa phải là không còn Hơn nữa sinh quay trở lại, cđọng núm rồi thường xuyên luân phiên vần, chịu đựng khổ tồn tại. Xưa cơ Thái Tử Sĩ Đạt Ta, cũng nhờ vào nghiệm xét bốn nỗi khổ ấy mà lại Ngài xuống tóc trung bình Đạo giải thoát.

 

CHÚ THÍCH:

OAI LINH: Oai là tầm dáng tôn nghiêm; linc là phần diệu của tinh thần. Nói bình thường, chữ “oai linh” bạn ta thường xuyên dùng để làm tôn xưng các đấng cao thâm, gồm rất đầy đủ đức tướng với thần thông linc diệu.

PHÉP THẦN THÔNG: Phnghiền linch diệu vô ngại, ko đưa ra liệu lường ngnạp năng lượng trsinh hoạt nổi. Nhà tu Phật lúc khử không bẩn pnhân hậu não, lục căn tkhô cứng tịnh thì bệnh được sáu pháp thần thông (Nhân cnạp năng lượng trần thanh tịnh nhi đắc lục thông thị hiện nay đưa dã). Ở trên đây chỉ dịp Đức Thích Ca tịnh tọa dưới nơi bắt đầu Bồ đề, lũ Ma vương đến quấy nhiễu, Ngài dùng phép thần thông hàng phục chúng nó.

Đức Thầy nói mang lại biết:

“Đạo sát đắc Ma vương vãi theo khuấy,

Dùng thần thông nghị lực dẹp tan(K.Thiện nay, Q.5)

MA VƯƠNG:Xem lại chú thích trên tr. 56, Tập 1/3.

RỪNG TÒNG: Do chữ “tòng lâm”. Cũng hotline là rừng thông. Đây chỉ khu rừng rậm “Ưu Lâu Tần Loa”, phía Nam núi Tượng đầu, ngay sát kè sông “Ni Liên thiền”, địa điểm Thái tử Sĩ Đạt Ta tu khổ hạnh (Khổ Hạnh Lâm).

LÃO SĨ: Lão là bậc già lão, Sĩ là công ty tu hành triệu chứng đạo. Tiếng tôn kính bậc tu hành cao tuổi và không thiếu hạnh đức. Đây là một trong những trong vô số nhiều tên tuổi của Đức Thầy:“Lánh cố kỉnh chẳng bày danh Lão sĩ”(bài bác Cho Ô. Tđắm say Tá Ngà).

THẬT TẾ: Cũng viết là chơn tế, crộng thật tế, tức chỉ dòng crộng lý thực thể, cái lý về tối rất trọn vẹn, pmùi hương diệu tuyệt đích. Thật tế cũng điện thoại tư vấn là “Chơn hoàn toàn như là thiệt tướng”. Cổ Đức từng bảo:

“Thật tế lý địa, bất tbọn họ nhứt trần;

Vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp”.

(Về dòng tánh tkhô giòn tịnh thì ko bám dấp một mảy trần; dẫu vậy phần hạnh tướng mạo tu hành thì chẳng quăng quật một pháp lành nào cả).

TÌM NGUỒN CỘI DIỆT TRỪ TỨ KHỔ: Tứ đọng khổ là tứ điều khổ lớn: Sanh, Già, Bịnh, Chết. Đó là định luật: Hễ gồm sinh ra xác thân, vớ bắt buộc bao gồm già, bịnh, chết; không một chúng sanh nào ra khỏi.

Xưa, Đức Phật hay dạy:“Nầy những Tỳ Kheo ! các ngươi đừng thắc mắc về vụ việc thế giới nầy là hữu thuộc xuất xắc khôn xiết, hữu hạn giỏi vô hạn. Dù thế giới nầy hữu hạn, hữu thuộc xuất xắc vô hạn, cực kì, điều mà chúng ta cần nhấn xét dòng thật bao gồm trong đời là khổ sầu vị “sanh, lão, bịnh, tử”.

Ngày ni, Đức Giáo Chủ khuyên:“Tìm nguồn gốc hủy diệt tđọng khổ”. Xét ra xác thân là cội khổ (khổ đề) mà lại hột như thể (mối cung cấp cội) của nó là vọng vai trung phong phiền lành não (tập đề).

Thusinh sống Đức Phật còn trụ cầm, tất cả tứ vị Tỳ Kheo thuộc sẽ tu học tập. Một hôm họ ngồi lại bàn bạc về các sự khổ:

Tỳ Kheo trang bị nhứt nói:

– Tôi nghĩ về vào đời chỉ có sự sợ hãi là khổ rộng hết, vị mẫu trung khu ấy khởi lên thì quan trọng như thế nào yên ổn lòng được.

Ý kiến của vị sản phẩm nhì:

– Tôi suy nghĩ trong đời chỉ bao gồm sự đói khát là khổ hơn cả, vị đói thì đề nghị lo chế tác tác cho tất cả cơm trắng ăn áo mang, đâu yên ổn chổ chính giữa hành đạo được.

Tỳ Kheo vật dụng cha trình bày:

– Theo tôi thì sự nóng giận là khổ hơn hết, vị chiếc vai trung phong ấy khởi lên làm mất không còn trí óc, bất luận kẻ thân bạn sơ các bị mình làm cho thiệt sợ, gây nên tội khổ rất nhiều.

Tỳ Kheo thứ tứ nói:

– Riêng tôi, ko đưa ra khổ bằng sự dâm dục, thiết yếu nó là hột tương đương sinh tử, suốt đời con người đem thân làm cho tôi số đông mang lại nó, đi mang đến vị trí lỗi thân mất nết, mờ đục cả trí huệ. Trong dịp tư vị Tỳ Kheo đã tranh biện, ai cũng cho phần thừa nhận xét của chính mình là đúng, may đâu Đức Phật vừa đi tới, bốn tín đồ đồng lễ Phật và nhờ Ngài phân giải.

Phật ôn tồn bảo:

– Các ngươi luận hầu như đề nghị cả, song chỉ biết được tình đầu của sự việc khổ, chớ không thấy tận xuất phát của chính nó. Gốc khổ là vì xác thân, trên bao gồm thân nầy new gồm lòng tsay mê dục, nóng giận, đói khát với hãi sợ…Nếu thân nầy chẳng gồm, đem đâu mà lại bao gồm tư sự khổ cơ. Cho phải muôn sự phiền, ndại dột sự khổ mọi dồn chứa vào xác thân. Song ngulặng nhân chánh là do vọng trọng điểm, vì chưng gồm vọng vai trung phong phiền khô não mới sanh ra xác thân nhằm rồi chịu đựng khổ. Vậy các ngươi mong muốn không còn khổ đề nghị khử ngay vọng tâm phiền não.

Nghe Phật giảng xong, bốn Tỳ Kheo siêu phấn kích, đồng lễ bái Phật.

Để khẳng định lý trên, Kinh xưa có những câu kệ:

“…Tội tùng trung ương sanh, tùng trung khu diệt,

Tâm diệt nhược thời tội khử vong

Tội vong, trung tâm khử lưỡng câu không”.

Tạm dịch:

“Tội khổ vốn bởi trung khu phân phát khởi,

Tâm chẳng sinh, tội chẳng phải sanh

Tội, trung khu không một niệm sanh

Crộng ko thị hiện nay đạo lành đạt thông.”

HOÀI HOÀI: Luôn luôn luôn, trường thọ ko giới hạn. Ý nói hết kiếp nầy lịch sự kiếp khác: “Tử sinh già bịnh đáo đầu tử sanh”.

ĐỨC THÍCH CA: Xem chú thích tại tr.113, Tập 2/3.

 

CHÁNH VĂN

93. Lo tu tỉnh giấc mặc ai khinh-ngạo,

Diệt Lục-Căn uống chớ truyền nhiễm Lục-Trần.

Chữ Sắc-Thinch chớ có hầu ngay gần,

96. Hương với Vị xác è bắt buộc lánh.

Chữ Xúc-Pháp treo gương Hiền Thánh,

Tránh Sáu Đường cũng đặng về Thần.

Từ xưa ni dạy dỗ chỉ những lần,

100. Mà lê-đồ vật không lo chẳng liệu.

 

LƯỢC GIẢI (từ bỏ câu 93 tới câu 100):

-Bổn phận fan tu cđọng lo trau củ thân sửa tánh, dầu mang lại ai có nhạo chê bỉ báng cũng mang, nhứt là yêu cầu cai quản sáu căn uống, chớ đến độc hại sáu è cổ. Mắt so với những sắc đẹp giỏi những Color khác, chẳng nhằm trung ương cảm truyền nhiễm. Tai nghe những giờ đờn hát, âm thanh hao trầm bổng, mọi tiếng mặt đường mật vuốt ve, lòng ko nhằm yêu thích. Mũi ngửi các mùi hương thơm vơi không mếm mộ. Lưỡi nếm phần đông vị ngon, vật mập chẳng thèm khát. Thân so với các đồ vật trơn tru nhẵn trơn bóng cũng chớ cảm truyền nhiễm. Ý đối vạn pháp hữu hình hay vô hình dung phần đông giữ chổ chính giữa trong sáng, không thể vướng mắc một pháp như thế nào.

-Người hành đạo hãy noi gương phần nhiều bậc Hiền Thánh. Tuy còn buộc phải dùng chút xíu đồ chất, nhằm nuôi thân hành đạo mà lại chổ chính giữa không hề độc hại, vướng mắc sáu nai lưng. Ấy là sáu căn được thanh khô tịnh với đặng bệnh quả Phật Thần, bằng nhỏng những phiền lành óc vi tế chưa trừ sạch sẽ cũng được về bực Tiên Thần. Đức Thầy còn mang đến biết: xưa nay, Ngài đang có khá nhiều lần dùng Kinh pháp chỉ dạy dỗ chúng sinh, tuy nhiên ít bao gồm bạn lo liệu tu thân lập hạnh.

 

CHÚ THÍCH:

LỤC CĂN: Sáu căn vào thân con tín đồ là: Nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý (Mắt, tai, mũi, lưỡi, xác thân với trung khu ý).

LỤC TRẦN: Sáu chình ảnh nai lưng, tức là: Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Trong sáu nai lưng nầy, từng món chia làm hai loại:

–Sắc Trần: Sắc có năng lực có tác dụng độc hại thân trọng điểm, nên gọi là nhan sắc è, bao gồm gồm nhị thứ:

1/- Hiển sắc: Sắc tô vẻ ra những màu: quà, đỏ, xanh, trắng…Không gồm sắc đẹp hóa học, mà lại nương theo đồ gia dụng cơ mà chỉ ra.

2/- Đối sắc: Sắc bao gồm chất, như sắc đẹp người với những vật: cứng, mượt, thô, ướt…có thể xem thấy, nạm thế được.

–Thinch Trần: Các máy tiếng có năng lực khiến cho thân trung tâm yêu mếm, ô nhiễm. Tiếng tất cả nhị thứ:

1/- Tiếng chình ảnh trực: những giờ trực thuộc về vô tình, như: snóng sét, gió, nước, đờn sáo…

2/-Tiếng tắt thở khúc: các sản phẩm giờ trực thuộc về thơ mộng như: nói, kêu, ca hát…

–Hương Trần: Các mùi hương thơm, tcúp bao gồm năng lực khiến cho thân trung tâm ô nhiễm. Mùi hương gồm hai thứ:

1/- Mùi thúi, như: xác bị tiêu diệt, cây mục, phân người và trúc.

2/- Mùi thơm, tất cả tía loại: hoa hương thơm, tchúng ta hương thơm với trung tâm hương thơm.

–Vị Trần: Những đồ dùng có năng lực có tác dụng cho những người ưa lây lan. Vị cũng có hai thứ:

1/- Vị không phải thức ăn, đề xuất tín đồ ta không thích thú, cơ mà có thể làm dung dịch được.

2/- Vị hay được dùng siêu thị nhà hàng đặng với tín đồ ta vô cùng yêu quý, nhỏng ngũ vị: mặn, ngọt, chua, cay, đắng.

–Xúc Trần: Những thứ tất cả năng lực làm cho thú vị thất tình, nhiễm ô chân tánh. Xúc bao gồm bao gồm 2 thứ:

1/- Xúc khổ: khiến cho gian khổ, nóng, rét mướt, đói, chết, bi lụy, khổ.

2/- Xúc lạc: khiến cho thân trung ương vui, Chịu, bắt buộc yêu quý va va.

–Pháp Trần: Các pháp bao gồm năng lượng khiến cho trung khu trí độc hại. Pháp cũng có hai thứ:

1/- Sắc pháp: gồm tất cả vạn vật thiên nhiên với nhân tạo.

2/- Tâm pháp: gồm tất cả thiện nay pháp và ác pháp.

HIỀN: Bhadra (Phạn ngữ, Scr.), bao gồm nghĩa fan tu học các điều lành, có tài đức phđộ ẩm hạnh xuất sắc đẹp. Bậc hiền là chỉ cho các vị sẽ tu tập, đoạn trừ những pthánh thiện não, mê hoặc. Đức Thầy có câu:“Lẫn tục chớ mê triệu chứng bậc Hiền”(Luận Việc Tu Hành) .

THÁNH: Arya (Phạn ngữ, Scr.), phiên âm là A-ly-domain authority xuất xắc A-lê-du, dịch là Thánh nhơn, tất cả nghĩa crộng thật, chánh trực và tkhô nóng tịnh. Thánh nrộng bao gồm nhị bực: Thánh trần thế và Thánh xuất thế gian. (Thánh trần thế là bậc trọn lành , nối tiếp đạo lý, thấu rõ câu hỏi trời khu đất cùng tính cách muôn đồ vật. Kinc Dịch tất cả nói:“ Đức của Thánh nhơn sánh thuộc ttránh đất, sánh bằng nhựt nguyệt, hiểu rõ khí hậu, kiết hung”.- Còn Thánh xuất Thế gian là chỉ…mang lại bậc tu hành sẽ hội chứng quả Phật.) Đây chỉ cho bực Thánh xuất trần gian, Tức là hạng tu đắc đạo, tất cả đầy đủ trí huệ với những pháp thần thông ngừng khổ não luân hồi; từ những bậc bệnh trái A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát cho đến Phật Nlỗi Lai hồ hết là bậc Thánh.

Các Kinh điển cũng hay Hotline các bực Tu Đà Hườn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, mang lại A La Hán là Thánh (Tứ Thánh Thinc Văn). Người ta cũng cần sử dụng tiếng Thánh nhằm tôn xưng Phật như: Thánh ngôn, Thánh triết. Thánh còn là danh từ nhằm đối với phàm. Đức Thầy từng bảo:“Cư trằn bất lây truyền là fan Thánh”(Luận Việc Tu Hành).

THẦN: Bậc không giống chưa dừng lại ở đó tục, lượng xét ko thuộc tột, linch diệu, oai nghiêm mãnh, tiếp liền, không xẩy ra chướng ngại. Là bực bách tính thường kính trọng kính dựa vào. Cho nên tín đồ ta cũng chỉ Thần là : đấng Phạm Thiên, Đế Thích và Đức Phật. Vậy, Thần gồm tứ bực: Phật Thần, Tiên Thần, Thánh Thần cùng A Tu La Thần (Quỉ thần); nhưng chữ Thần ở đó là chỉ cho bậc Phật Thần tuyệt Tiên Thần. Đức Thầy bao gồm viết:“Cha là Phật, Thánh, Tiên, Thần phước dư” (bài Cảm Tác).

 

CHÁNH VĂN

101. Nhãn thấy sắc đẹp thường xuyên xuất xắc bận-bịu,

Tai ưa nghe phần đa điệu âm thinh.

Mắt với tai gần như chọn đẹp nhất xinc,

104. Còn lỗ mũi ưa hương thơm êm nhẹ.

Đồ tươi mát nó ưa nó chịu,

Chốn xạ hương thơm tốt lết lại ngay gần.

Lưỡi ưa ngon là cthị xã ân-nên,

108. Đồ ngọt Khủng nó ưa nó mến.

Thân tđắm say vui mắt ao ước tiền vàng cho,

Đặng chi tiêu cho phỉ tấm tình.

Ý thì ưa sửa nhan sắc soi hình,

112. Với chức vụ mang đến cao mang lại quí.

Sáu mặt đường ấy ở trong tâm ý,

Ta nhanh chóng xong nó mang đến rồi.

Nếu thức giấc trọng tâm như thế nào có mấy hồi,

116. Mượn trí-đạo đuổi thoát ra khỏi xác.

Dứt được nó ấy là giải bay,

118. Thì xác trằn mới khỏi đọa-đày.

 

LƯỢC GIẢI (Từ câu 101 mang lại câu 118):

-Đoạn giảng bên trên Đức Thầy biểu đạt sáu căn uống ô nhiễm và độc hại sáu trần và phương giải pháp hủy diệt.

Trước nhứt là cặp đôi mắt của nhỏ fan hễ thấy các vẻ đẹp măng búp yêu kiều, son phấn lơi lả thì mong ước bịn rịn. Tai lại ham mê nghe hồ hết lời đường mật véo von, gần như giọng đờn, sáo, hát ca trầm bổng. Mắt cùng tai vốn là nhì cnạp năng lượng bén nhạy cảm nhứt, khiến lòng người đắm nhiễm sắc đẹp định kỳ, giờ tốt. Đến nhỏng lỗ mũi thì ưa ngửi những trang bị mùi hương xông, xạ ướp, phần nhiều hương thơm dầu mỡ chảy xệ tđộ ẩm dầm khiến cho bé fan lạm la mê mệt mãi, nặng nề nhưng tách rứt được.

-Phần cái lưỡi hay cảm nhiễm các những món ngón đồ vật mập, mùi vị hăng nồng. Còn thân thì dịp nào cũng ham mê sinh sống cảnh phú quý vui tươi, tiền tài lụa là, mong muốn nghỉ giường cao nệm nóng và va va đông đảo đồ gia dụng trơn tru bóng mịn màng.

-Đến dòng ý thì ko đồ gia dụng bỏ ra nhưng nó chẳng ưa thích: nào trau dạng sửa hình, bác bỏ diện góc cửa trang phục, làm sao chức tước, bạc vàng, oai phong danh lẫy lừng. Nên biết, sáu cửa ngõ của lục cnạp năng lượng, tiếp truyền nhiễm lục nai lưng vừa nhắc trên, là vì sự không nên khiến của vọng trọng điểm riêng biệt. Bởi loại ý phân minh tđắm say chấp đó, là chủ thể của các căn uống, buộc phải Đức Thầy dạy chúng ta hãy sớm trừ tức thì nó.

-Nếu bọn chúng sanh như thế nào thức tỉnh giấc tu hành, biết cần sử dụng trí huệ giám thị và tinh chỉnh lục căn uống, đừng đến ô nhiễm và độc hại lục nai lưng, tức hành giả đặng từ trên giải thoát, thân vai trung phong không còn bị đọa đày trong luân hồi khổ nàn.

 

CHÚ THÍCH:

BẬN BỊU: Vướng víu về tình cảm cùng với vẻ đẹp, lòng mong rứt quăng quật mà lại nặng nề xa cách được.

XẠ HƯƠNG: Chất xạ lấy khu vực nhún mình (rốn) của vài ba loại trúc rừng, như: hươu hoặc chồn, mùi hương khôn cùng thơm, quí, dùng có tác dụng thuốc trị bịnh. Ví dụ: Hương thơm xạ ướp. Đây chỉ những mùi hương thơm của hương thơm trầm.

SÁU ĐƯỜNG ẤY Ở TRONG TÂM Ý: Sáu đường ấy là sáu ngõ (cửa) của lục căn tiếp xúc cùng với lục trằn vừa giải bên trên. Trong trọng tâm ý, là vì: đôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm cửa cùng dưới quyền tinh chỉnh của trung tâm ý. Tâm ý vốn làm việc bên trong, ví như ông gia chủ, còn năm cnạp năng lượng kia, ví nlỗi năm cửa bên phía ngoài, hễ trung ương ý vọng thì năm trằn cảnh: sắc, thinch, hương, vị, xúc, theo năm cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà lại vào trong nhà. Ấy gọi là sáu căn uống ô nhiễm sáu trằn. Nhược bằng trọng điểm ý chơn thì năm căn ko tiếp xúc năm è, tức lục căn uống thanh khô tịnh mà lại thành đạo giải bay.

Xưa, Đức Tam Tổ gồm nói:

“Dục thủ nhứt quá, Vật ố lục è,

Lục trằn bất ố, Hườn đồng chánh giác”.

(Muốn nắn triệu chứng đặng bực nhứt quá, thời đừng đắm nhiễm sáu trần, ví như sáu è cổ không truyền nhiễm đắm thì đồng với bực chánh giác).

Trong Kinc Tạp A Hàm có chép:

Thusinh hoạt thời xưa, ngay sát bên một bờ ao, cỏ mọc sum sê, tất cả một nhỏ rùa, ẩn núp khu vực này đã nhiều năm. Hằng ngày nó trườn ra khỏi hang, đi tìm kiếm nạp năng lượng.

Hôm nọ, gồm bé Giả Can (một nhiều loại cùng với chồn và chó sói) đi bên cạnh. Trong cơ hội đói bụng, sẽ rảo bước kiếm mồi, nó tự dưng thấy con rùa bên bờ nước, lòng vui miệng vô hạn, có lẽ rằng sẽ tiến hành một bữa tiệc ngon miệng. Nó chạy nkhô cứng lại, toan bắt rùa nhưng ăn uống. khi thấy bé Giả Can chạy tới, chú rùa biết sắp lâm nguy, không tài nào trườn trốn kịp, nên thủ nỗ lực trước. Nó nằm lặng thu bản thân vào trong vỏ cứng, chẳng nhằm hnghỉ ngơi 1 phần làm sao.

Giả Can, hết lật bé rùa qua bên nầy, rồi lật rùa qua bên đó, ý chừng tìm địa điểm có giết thịt nhưng mà cắn. Nó cắn dòng vỏ thì vỏ rùa cứng thừa cạp ko được. Nó đành nhằm yên ổn, ngồi đó chờ cho khi nào rùa ló tình đầu ra mà gặm, dẫu vậy rùa rất khôn ngoan, càng rúc đầu, đuôi và tứ chân vào trong vỏ hơn trước.

Đợi mãi rùa ko ló đầu, ló chân ra, phần căng thẳng mệt mỏi, phần bụng đói, bức bách, Giả Can liệu ngơi nghỉ kia mãi cũng bất lợi, phải quăng quật rùa đi tìm mồi không giống.

Nhờ đó, rùa được khỏi chết.

Lúc nhắc kết thúc câu truyện trên, Đức Phật khuyên những Tỳ Kheo:

“Các ngươi cần biết: Thiên Ma Ba Tuần, thường rình rập mặt những ngươi, nó ước ao đến mắt các ngươi nhiễm nhan sắc, tai các ngươi say đắm nghe giờ đồng hồ, mũi những ngươi ưa ngửi hương thơm, lưỡi các ngươi ưng ý nếm vị, thân các ngươi ý muốn rửa xát phần nhiều chất trơn tru trơn. Ý những ngươi luôn luôn vọng tưởng. Nghĩa là nó ao ước các ngươi lây nhiễm trước lục trằn. Thế đề nghị các ngươi hàng ngày hãy giữ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý luôn luôn luôn vào giới mức sử dụng thì ác Ma ba Tuần không làm cho bỏ ra được. Cũng nhỏng con Giả Can tê, ko làm những gì sợ hãi được rùa”.

Nếu mọi cá nhân tu hành đầy đủ giữ lại mình được như chú rùa, không nhằm lục căn uống duim lây truyền theo lục trằn thì lo gì Đạo quả chẳng viên thành.

Tấm gương của chú ấy rùa thiệt là 1 trong bài học kinh nghiệm quí giá bán, xứng danh cho người sau ghi ghi nhớ.

TỈNH TÂM: Xem ghi chú trên các tr. 77, 149, 259, Tập 1/3.

TRÍ ĐẠO: Trí tối ưu thần kì, đắc nhập chơn lý (Đạo). Cũng Hotline là chơn trí, bao gồm diệu năng đoạn trừ vọng trung khu phiền não, tạo nên sáu căn uống tkhô cứng tịnh, không thể ô nhiễm sáu è.

GIẢI THOÁT: Giải vày chữ Moksha (Phạn ngữ, Scr.), phiên âm là Mộc-đề xuất xắc Mộc-xoa, dịch là Giải, nghĩa lìa khỏi sự trói buộc của hoặc nghiệp pnhân hậu não; Thoát là ra bên ngoài tam giới: dục giới, sắc giới, vô nhan sắc giới. Vậy, giải bay là dỡ msống sự trói buộc của nghiệp luân hồi sanh tử, chứng đắc từ bỏ quả thánh A La Hán lên Dulặng Giác, Bồ Tát với Phật. Cho yêu cầu chữ Giải thoát đồng nghĩa tương quan với chữ Niết bàn (bất sanh bất diệt). Đức Thầy từng dạy:“Hãy tìm tuyến phố giải thoát cho chính mình bằng cách lạc đạo an xấu xả thân tu tỉnh”(Bát Chánh: Chánh Tư Duy, SGTVTB 2004 tr. 195-196).

ĐỌA ĐÀY: Cũng viết là đày đọa. Có nghĩa bắt thao tác nặng trĩu nhọc và đối đãi tự khắc khổ. Đây ý nói sự thèm khát yên cầu của lục căn uống, tạo cho thân trọng tâm bé bạn, đề xuất gian truân đau buồn.

 

CHÁNH VĂN

119. Cả giờ kêu đa số kẻ trí tài,

Hãy lặng ngắt bình tĩnh suy-suy nghĩ.

121. Tiên xử kỷ hậu lai xử bỉ,

Bắt lỗi người đề nghị xét lỗi mình.

Vậy bắt đầu là đề xuất bực công-bình,

124. Nẻo chánh-trực chí bạn quân-tử.

Người biết Đạo đề nghị gìn ngữ điệu,

Nói với ai chớ tất cả sai lời.

Trọng mẹ phụ thân kính nể Phật-Trời,

128. Đừng nhiều tiếng nghinh-ngang có lỗi.

Tánh ngay thật ta không dời đổi,

Dầu chảy xương nát giết thịt chẳng màng.

Ta Khùng Điên nói đại nói càn,

132. Chẳng tất cả sợ ai rầy ai mắng.

 

LƯỢC GIẢI (Từ câu 119 tới câu 132):

-Đức Giáo Chủ kêu gọi trong giới trí tài nên yên ổn trung ương Để ý đến lời giáo huấn của Ngài cùng trước khi đứng ra xử chũm, mỗi người cần phải tu thân xử kỷ. Lời dạy trong phía trên đồng cùng với thuyết “Chánh trung ương, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” của Đức Khổng Tử. Phận làm tín đồ trước nhất đề nghị lo tu trị bản thân, rồi đã sửa dạy dỗ bạn không giống. Được ráng, mới đúng cùng với lẽ công bằng ngay chánh và xứng đáng là bậc thánh thiện nhân quân tử.

-Kẻ tu học Đạo pháp cơ hội nào cũng cẩn thận lời nói, Khi muốn thốt ra điều gì, cần suy xét chín chắn, trường hợp thấy đúng cùng với lẽ cần với có ích mang đến đạo đức nghề nghiệp bắt đầu nói. Bằng không, thà nín thinc càng tốt; và phải chừa hẳn hồ hết giờ xảo ngôn thất tín. Đối cùng với bố mẹ cần có hiếu hạnh, mọi khi thưa hỏi điều đưa ra, bắt buộc cần sử dụng lời lẽ dịu dàng lễ phép. Đầy lòng thành kính Phật Trời với các bậc Thần Thánh, không nên nói ngang tàng vô lễ nhưng mà vương có nghiệp tội:“khi nói có tác dụng ít Chịu đựng suy lường, Mãi tội ác buộc phải rằng nghiệp ác”(Khuyến Thiện nay, Q.5).

-Với lòng thẳng ngay trung chánh, ta đã cùng đang rèn tập nên bảo trọng nó, cho đến Khi thành công mục tiêu. Dù phải tranh đấu cùng với bao thách thức, khó khăn hay bao gồm thiệt hại cho thân mạng, ta cũng đưa ra quyết định ko thay đổi. Bởi lòng vượt tmùi hương đời bắt buộc Đức Thầy ko e dè, nói trực tiếp cùng với số người còn không nên trái, dầu ai có quở chưởi mắng cũng cam.

 

CHÚ THÍCH:

TRÍ TÀI: Cũng Call là tài trí, gồm nghĩa năng lực với trí thức. Đây chỉ cho những người có rứa trí biện thông, tức kẻ có tri thức, tài ba trong đời, tuy thế trí độ còn thường xuyên tình, chưa thấu được crộng lý của Đạo xuất thế gian.

TIÊN XỬ KỶ HẬU LAI XỬ BỈ: Do câu thành ngữ người xưa hay sử dụng “Tiên xử kỷ nhi hậu xử bỉ”. Có nghĩa trước cần từ xét xử phê phán vấn đề của ta, rồi sau mới xét xử bình phán vấn đề của bạn. Kinh Phật Giáo cũng đều có câu:“Chánh kỷ dĩ giáo nhân đưa thuận, Thích kỷ dĩ giáo nhân giả nghịch”(Giữ bản thân tức thì chánh rồi dạy bạn là vấn đề thuận lý; còn tự băng hà, buông lung mà đứng ra dạy dỗ bạn là vấn đề nghịch lý). Đức Thầy cảnh thức giấc những người dân chần chờ xử kỷ:

“Sợ nhiều kẻ dạ ảm đạm đổi chí,

Quên số đông câu chánh kỷ hóa nhơn(Thiên Lý Ca).

CÔNG BÌNH: Công bằng ngay thẳng, ko thiên vị một ai. Ca dao gồm câu:“Theo vào luân lý giáo khoa, Công bởi là đạo bạn ta làm việc đời”. Đức Thầy ni cũng bảo:

Trên vua minh chánh nuốm cân,


 PHẢI GÌN NGÔN NGỮ: Tự bản thân thổ lộ là ngôn, đáp lại kẻ khác là ngữ. Giải chung, ngữ điệu là giải pháp nói năng ứng xử bằng khẩu ca, hoặc viết ra trên vnạp năng lượng từ. Câu “…đề xuất gìn ngôn ngữ”, ý dạy dỗ tín đồ tu buộc phải cẩn trọng, giữ gìn lời nói cho đúng chuẩn, không bạ đâu nói đó. Bởi khẩu ca khôn xiết đặc trưng nên Cổ Đức từng bảo:“Nhứt ngôn khả dĩ hưng bang, nhứt ngôn khả dĩ tán bang”(Một lời nói mà lại khiến cho thịnh trị giang sơn, cũng một lời nói mà lại khiến cho nước mất đơn vị tan).Và Kinh thi cũng có câu:“Bạch Khuê đưa ra điếm, thượng khả ma giả; tứ ngôn chi điếm, bất khả vi giả”(Ngọc Bạch Khuê tất cả vít tì, hoàn toàn có thể mài được; lời nói bao gồm vkhông nhiều tì, không biết làm thế nào ?). Kinch Phật cũng dạy:“Lập thân bỏ ra yếu, ngôn hạnh thị tiên”(Cốt yếu hèn của sự việc lập thân, tiếng nói là đứng đầu).

Thusinh sống xưa, tại dòng ao nọ, nhằm năm đại hạn, nước khô hết. Các loại thủy tộc như: tôm, cá, cua…số đông chết, chỉ từ con rùa sinh tồn vào cảnh khô khan ! Một hôm, bao gồm nhị chụ cò mang lại kiếm mồi, rùa lấy tình cảnh khốn khổ của mình ra than thở:

– Nếu ttách hạn hán mãi như thế nầy kiên cố tôi đề nghị chết thiêu hoặc bị người ta bắt mất. Vậy nhì anh tất cả phương thức làm sao cứu giúp tôi với !

Ngẫm nghĩ giây thọ, một chú cò bảo:

– Cách phía trên non mười dặm, bao gồm ao sen vừa sâu rộng vừa có rất nhiều thức ăn uống. Bây giờ hai đứa tôi tha một cành lá, từng đứa cắn một đầu; còn anh thì cắm khúc thân, lưu giữ đừng hả mồm ra có khả năng sẽ bị rớt chết. Cò dặn đi dặn lại song tía lượt, rồi hai chú xuất xứ. Rùa rước làm cho vui thích, vày chuyến nầy bản thân đang sống cuộc sống nhàn hạ.

Bay được một đỗi, cho buôn bản bên nọ, tất cả lũ trẻ em đã chơi nhận ra ngay tức khắc la lớn lên:

– Anh em ơi ! Ra coi nè cổ ! Hai nhỏ cò tha một nhỏ rùa, ngộ vượt ! Đám ttốt chạy ra phát hiện ra la ầm lên. Có đứa nói đùa:

– Ê ! coi tề ! Giống hệt nhì thằng mỏng tanh dắt anh thầy mù !

Rùa nghe nói dằn lòng ko được, định bụng đã mắng bọn tthấp một chập mang lại hả giận, mà lại vừa hả miệng ra thì rùa bị rơi xuống khu đất (Plỗi theo Kinh Tạp Tỷ Dụ).

Xưa, Đức Phật thường xuyên dạy:“Tại đời biết từng nào người bởi không duy trì đem mồm, nói không phải cơ hội nên thường xuyên mang họa. Nầy những đệ tử ! Họa trường đoản cú miệng phân phát ra, vậy các ngươi hãy lưu lại mang miệng”.

Đức Lão Tử cũng bảo: “Bên vào ngăn uống chừng khẩu ca, bên phía ngoài đóng góp chặt cửa ngõ miệng thì suốt đời ko lầm lỗi”(Tắc kỳ đoài, bế kỳ môn, chung thân bất cần).

Ngày nay Đức Thầy hằng khuyên dạy dỗ tín đồ dùng, trước khi ý muốn nói điều chi cần phải cẩn trọng, lựa lời:

“Lựa lời tiếng nữ tính trong trắng,

khi thốt ra đoan chánh nhân hậu từ”.

(Khuyến Thiện tại, Q.5)

KÍNH NỂ: Kính trọng nể do. Đây ý dạy bạn tu Khi nói năng phải ghi nhận kính trọng nể vì Trời Phật và Tổ tiên Cha bà mẹ.

NGAY THẲNG: Ngay nlắp, trực tiếp thớm, thật thà, chánh xứng đáng. Ví dụ: Tánh tình ngay thật, ăn sinh hoạt tức thì thẳng:“Ngay thẳng hiếu trung trang hiền thảo”(Thiên Lý Ca).

 

CHÁNH VĂN


Chuyên mục: Thế giới Game