Đường sức điện cho biết

     

Bài tất cả đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm đồ vật lý 11 bài xích 3: Điện ngôi trường và cường độ năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện (P2). Học sinh rèn luyện bằng phương pháp lựa chọn câu trả lời của bản thân vào từng câu hỏi. Dưới cùng của bài bác trắc nghiệm, có phần coi hiệu quả để tìm hiểu bài xích làm của bản thân mình. Kéo xuống bên dưới nhằm bước đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Ba điện tích q như nhau nhau được đặt gồm định tại bố đỉnh của một tam giác đều sở hữu cạnh a. Độ lớn cường dộ năng lượng điện trường tại trọng tâm của dường tròn ngoại tiếp tạm bợ giác kia là

A. $E=9.10^9fracQa^2$B. $E=27.10^9fracQa^2$C. $E=81.10^9fracQa^2$D. E=0

Câu 2: Cho hai diện tích điểm nằm tại vị trí nhị điểm A, B và bao gồm cùng độ Khủng, thuộc dấu. Cường độ năng lượng điện trường trên một điểm nằm trên đường trung trực của AB (không phải trung điểm của của AB) thì gồm phương

A. vuông góc với con đường trung trực của ABB. trùng với đường trung trực của ABC. trùng cùng với mặt đường nối của ABD. chế tác với mặt đường nối AB một góc $45^circ$

Câu 3: Các hình vẽ 3.1 biểu diễn véctơ cường độ điện ngôi trường trên điểm M vào điện trường của điện tích Q. Chỉ ra các hình mẫu vẽ sai:

*

A. I cùng IIB. III cùng IVC. II cùng IVD. I với IV

Câu 4: Tóm lại như thế nào sau đấy là sai?

A. Đường mức độ điện trường là hầu hết đường tất cả hướngB. Đường mức độ điện rời khỏi trường đoản cú điện tích dương cùng xong là điện tích âmC. Đường mức độ năng lượng điện của năng lượng điện ngôi trường tĩnh năng lượng điện là đường khxay kínD. Qua mỗi điểm vào năng lượng điện trường chỉ bao gồm một đường mức độ điện

Câu 5: Một năng lượng điện điểm $q = -2,5.10^-7$C đặt ở điểm M vào điện trường, chịu đựng tính năng của lực điện ngôi trường tất cả độ béo $6,2.10^-2$N. Cường độ điện ngôi trường tại M là:

A. $2,4.10^5 V/mB. $-2,4.10^5V/mC. $15.10^-9$V/mD. $-15.10^-9$V/m

Câu 6: Quả cầu kim loại nửa đường kính r mang điện tích Q đặt xa lánh trong chân ko, Cường độ năng lượng điện ngôi trường tại nơi đặt điện tích điểm q, biện pháp trọng điểm quả cầu tiệt khoảng d là

A. $E=fracQ(d-r)^2$B. $E=fracd^2$C. $E=fracQd^2$D. $E=frack(d-r)^2$

Câu 7: Điện tích điểm $q1=10^-6$C để ở điểm A ; $q2=-2,25.10^-6$C đặt ở điểm B vào bầu không khí cách nhau 18cm. Điểm M trên đường thẳng qua A,B mà tất cả năng lượng điện trường tại M bởi 0 thỏa mãn ;

A. M nằm không tính B với giải pháp B 24cmB. M ở quanh đó A cùng biện pháp A 18cmC. M ở kế bên AB và bí quyết B 12cmD. M nằm ngoại trừ A với biện pháp A 36cm

Câu 8: Phát biểu làm sao sau đấy là không đúng?

A. Điện phổ mang đến ta biết sự phân bố những con đường mức độ vào năng lượng điện trường.B. Tất cả những đường mức độ rất nhiều xuât phân phát tự diện tích dương và xong xuôi làm việc điện tích âm.C. Cũng có Lúc đường mức độ điện không bắt đầu từ năng lượng điện dương nhưng mà bắt đầu từ khôn xiết.D. Các mặt đường mức độ của năng lượng điện trường rất nhiều là các đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên và biện pháp phần đa nhau.

Bạn đang xem: Đường sức điện cho biết

Câu 9: Theo phép tắc vẽ con đường mức độ của diện ngôi trường, điều nào sau đó là không nên ?

A. Tại một điểm bất kỳ trong điện ngôi trường nói thông thường hoàn toàn có thể vẽ được một đường mức độ qua điểm đó,B. Các đường sức bắt đầu từ điện tích âm cùng tận cùng trên năng lượng điện dương.C. Các con đường mức độ điện trường không cắt nhau.D. Nơi óc gồm cường độ năng lượng điện ngôi trường lớn hơn vậy thì vẽ những đường sức cùng với mật độ dày dặn hơn.

Câu 10: Cường độ năng lượng điện ngôi trường của điện tích điểm Q tại một điểm biện pháp nó một khoảng r trong điện môi đồng chất gồm hằng số điện môi ɛ tất cả độ mập là :

A. $E=kfracvarepsilon r$B. $E=kfracr^2$C. $E=varepsilon kfracQr^2$D. $E=kfracvarepsilon r^2$

Câu 11: Một phân tử bụi trọng lượng 10-4g có năng lượng điện q nằm cân đối vào năng lượng điện ngôi trường đều phải có vecto lớn độ mạnh điện ngôi trường E→bao gồm Pmùi hương thẳng đứng, chiều từ bỏ trên xuống (E = 1600 V/m). Lấy g = 10m/s2. Điện tích của hạt bụi là

A. $-1,6.10^-6$CB. $-6,25.10^-7$C*C. $1,6.10^-6$CD. $6,25.10^-7$C

Câu 12: Tìm tuyên bố không nên. Veckhổng lồ cường độ điện trường F→tại một điểm

A. thuộc Pmùi hương, thuộc chiều với lực năng lượng điện F→chức năng lên năng lượng điện test q dương để ở điểm đóB. thuộc Pmùi hương, trái hướng với lực năng lượng điện F→chức năng lên năng lượng điện điểm q âm để tại điểm đóC. chiều nhiều năm biểu diễn độ to của cường độ điện ngôi trường theo một tỉ xích như thế nào đóD. cùng Phương, cùng chiều với lực năng lượng điện F→chức năng lên năng lượng điện điểm q để ở điểm này.

Câu 13: Khái niệm nảo tiếp sau đây cho thấy thêm độ dạn dĩ yếu ớt của năng lượng điện trường trên một điểm? .

A. Điện tích.B. Điện ngôi trường.C. Cường độ năng lượng điện trường.D. Đường sức điện trường

Câu 14: Hai điểm tích lũy $q1 = 2.10^-8$C ; $q2 = 10^-8$C đặt tại hai điểm A,B vào không khí biện pháp nhau 12cm. Cường độ năng lượng điện ngôi trường trên điểm M bao gồm AM = 8centimet ; BM = 4cm là

A. 28125 V/mB. 21785 V/mC. 56250 V/mD. 17920 V/m

Câu 15: Hai điện tích điểm $q1=9.10^-8$C ; $q2=-9.10^-8$C để ở nhị điểm A,B trong không khí biện pháp nhau 25centimet. Cường độ năng lượng điện trường tại điểm M gồm AM=15cm ; BM=20centimet là

A. 36000 V/mB. 413,04 V/mC. 20250 V/mD. 56250 V/m

Câu 16: Vecto lớn cường độ điện trường I vị một năng lượng điện điểm Q >0 gây nên thì

A. luôn hướng tới Q,B. luôn hướng xa Q,C. tại mỗi điểm xác minh vào năng lượng điện trường độ mập E: nhờ vào thời gian theohàm hàng đầu.D. trên tất cả các điểm vào diện trường dộ Khủng E là giống hệt.

Xem thêm:

Câu 17: Có hai điện tích điểm không biết độ bự cùng dấu. đặt giải pháp nhau một đoạn nạo đó. Điện trường bởi 0 ờ một điểm năm bên trên đoạn nỗi thân chúng. Có thể tóm lại nhị điện tích này

A. cùng dương.B. đồng âm.C. cùng dấu.D. trái dấu.

Câu 18: Một năng lượng điện điểm q đặt vào một môi trường xung quanh đồng tính, vô hạn cùng có hằng số năng lượng điện môi bằng 2,5. Tại điểm M giải pháp q một đoạn 0.4 m, vectơ cường độ điện trường có độ bự bằng $9.10^5$V/m và hướng tới phía điện tích q. Giá trị của điện tích là

A. q= -40uCB. q= 40uCC. q= 0,4uCD. q= -0,4uC

Câu 19: Tìm phát biểu không nên về năng lượng điện trường

A. Điện trường tồn trên bao quanh điện tíchB. Điện ngôi trường chức năng lực điện lên các điện tích khác đặt vào nóC. Điện ngôi trường của điện tích Q ở các điểm càng xa Q càng yếuD. Xung quanh một hệ hai năng lượng điện điểm đặt ngay gần nhau chỉ tất cả điện trường bởi một năng lượng điện tạo ra.

Câu 20: Phát biểu như thế nào dưới đây về đặc điểm của những con đường sức năng lượng điện là không đúng?

A. Tại một điểm vào năng lượng điện ngôi trường ta có thể vẽ được một mặt đường sức trải qua và có một mà lại thôi.B. Các mặt đường mức độ là những con đường cong không kín.C. Các mặt đường mức độ ko bao giờ cắt nhau.D. Các mặt đường sức điện luôn bắt đầu từ năng lượng điện dương và hoàn thành sinh hoạt điện tích âm.

Câu 21: Độ mập độ mạnh diện trường trên một điểm tạo vày một năng lượng điện điểm ko phú thuộc

A. độ bự năng lượng điện thử.B. độ bự năng lượng điện kia.C. khoảng cách trường đoản cú điểm xét mang đến năng lượng điện kia.D. hằng số điện môi của của môi trường.

Câu 22: Nếu khoảng cách xuất phát điểm từ một điểm M cho một điện tích điểm Q tăng thêm gấp rất nhiều lần thì cường độ điện ngôi trường do điện tích Q kia gây ra tại M sẽ


Chuyên mục: Tổng hợp