Đường đẳng nhiệt là gì

     

Đường biểu diễn sự phát triển thành thiên của áp suất theo thể tích Lúc ánh sáng không đổi gọi là mặt đường đẳng nhiệt độ.

Đáp án bắt buộc chọn là: d
Bạn đang xem: Đường đẳng nhiệt là gì

*
*
*
*
*
*
*
*

Phát biểu nào dưới đây là không đúng Lúc nói về các bước đẳng nhiệt của một lượng khí xác định?


*Xem thêm: I Strongly Disapproved Of Your Behavior; However, I Will Help You This Time

Một lượng khí xác minh sống áp suất (3 matm) hoàn toàn có thể tích là (10) lít. Thể tích của kăn năn khí Khi nén đẳng nhiệt độ đến áp suất (6 matm)?


Kân hận lượng riêng rẽ của oxi nghỉ ngơi ĐK tiêu chuẩn chỉnh là (1,43kg/m^3). Kăn năn lượng oxi nghỉ ngơi vào bình bí mật thể tích (6) lít, áp suất (150atm) nhiệt độ (0^0C) là:


Thể tich với áp suất của một lượng khí khẳng định có giá trị là bao nhiêu? Biết trường hợp áp suất tăng thêm (5.10^5Pa) thì thể tích khí chuyển đổi (5l), ví như áp suất tạo thêm (2.10^5Pa) thì thể tích của kân hận khí biến đổi (3l). Biết quá trình biến đổi tinh thần bao gồm nhiệt độ ko đổi


Dùng một bơm tay nhằm bơm không gian vào quả nhẵn thể tích 2 lít bao gồm áp suất bên trong là 1atm. Áp suất bên phía trong quả trơn là bao nhiêu sau 60 lần bơm, biết các lần bơm được 50cm3 không khí vào trái trơn. Coi quy trình bơm nhiệt độ là ko đổi


Một kăn năn khí khi đặt ở ĐK nhiệt độ không thay đổi thì tất cả sự biến thiên của thể tích theo áp suất nhỏng hình vẽ. khi áp suất có mức giá trị 1 kN/mét vuông thì thể tích của kăn năn khí bằng:


Chuyên mục: Tổng hợp