Đường cơ sở việt nam

     
*

Vấn đề chung
Đưa quyết nghị của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tiễn
Bình luận - Phê phán

Chương thơm II, Điều 8, Luật Biển Việt Nam1 nêu rõ: “Đường các đại lý dùng để tính chiều rộng lớn hải phận toàn quốc là mặt đường cơ sở thẳng đã có nhà nước công bố. Chính phủ khẳng định cùng ra mắt đường các đại lý sinh sống hầu hết Quanh Vùng chưa tồn tại con đường đại lý Lúc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn”.

TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM CHUẨN ĐƯỜNG CƠ SỞ DÙNG ĐỂ

TÍNH CHIỀU RỘNG LÃNH HẢI CỦA LỤC ĐỊA VIỆT NAM


Điểm

Vị trí và địa lý

Tọa độ N

Kinc độ E

0

Nằm trên ranh con giới phía Tây Nam của vùng nước lịch sử dân tộc của nước Cộng hòa XHcông nhân Việt Nam với Cộng hòa quần chúng. # Cam-pu-chia.

Bạn đang xem: Đường cơ sở việt nam

A1

Tại Hòn Nhạn, quần đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang.

9015’0

103027’0

A2

Tại Hòn Đá Lẻ nghỉ ngơi Đông Nam Hòn Khoai phong, thức giấc Minh Hải.

8022’8

104052’4

A3

Tại Hòn Tài Lớn, Côn Đảo, Đặc quần thể Vũng Tàu - Côn Đảo.

8037’8

106037’5

A4

Tại Hòn Bông Lang, Côn Đảo.

8038’9

106040’3

A5

Tại Hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo.

8039’7

106042’1

A6

Tại Hòn Hải (Nhóm đảo Prúc Quý), tỉnh Thuận Hải.

Xem thêm: Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Học Đại Học Trực Tuyến: Được Gì Và Mất Gì

9058’0

109005’0

A7

Tại Hòn Đôi, thức giấc Thuận Hải.

12039’0

109028’0

A8

Tại mũi Đại Lãnh, thức giấc Prúc Khánh.

12053’8

109027’2

A9

Tại Hòn Ông Căn uống, tỉnh Prúc Khánh.

13054’0

109021’0

A10

Tại hòn đảo Lý Sơn, tỉnh giấc Nghĩa Bình.

15023’1

109009’0

A11

Tại hòn đảo Cồn Cỏ, tỉnh giấc Bình Trị Thiên.

17010’0

107020’6


Việc Luật Biển nước ta quy địnhĐường cơ sở dùng làm tính chiều rộng lớn lãnh hải VN là thống độc nhất vô nhị, trọn vẹn phù hợp với Công ước Liên thích hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cùng tập cửa hàng nước ngoài.

MINH ĐỨC thực hiện

1 - Luật Biển toàn quốc được Quốc hội nước Cộng hòa XHcông nhân toàn nước khóa XIII, kỳ họp đồ vật 3 trải qua ngày 21 mon 6 thời điểm năm 2012.


Chuyên mục: Tổng hợp