Đốt nóng một hỗn hợp gồm al và 16g fe2o3

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đốt rét một hỗn hợp tất cả Al và 16 gam Fe2O3 (vào điều kiện không có không khí) cho đến lúc bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được hỗn hợp rắn X. Cho X tính năng đầy đủ với V ml hỗn hợp NaOH 1M hiện ra 3,36 lkhông nhiều H2 (sinh hoạt đktc). Giá trị của V là:

A. 150.

Bạn đang xem: Đốt nóng một hỗn hợp gồm al và 16g fe2o3

B. 100.

C. 200.

D. 300.


*

Đáp án là D.

X phản bội ứng với NaOH có mặt H2; bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn phải Al dư.

→ B T ( o ) → B T e n A l O 3 = 0 , 1 n A l = 0 , 1 → B T ( A l ) n N A O H = n N a A l O 2 = 0 , 3 → V = 300Đốt rét một tất cả hổn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (vào ĐK không tồn tại không khí) cho đến khi làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được hỗn hợp rắn X. Cho X tính năng đầy đủ cùng với V ml hỗn hợp NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. l00ml.

B. 150 ml.

C. 200ml.

D. 300 ml


Đốt lạnh một tất cả hổn hợp tất cả Al cùng 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có ko khí) đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được tất cả hổn hợp rắn X. Cho X công dụng đầy đủ với V ml hỗn hợp NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (sinh hoạt đktc). Giá trị của V là

A. 150.

B. 100

C. 200

D. 300


Đốt rét một các thành phần hỗn hợp bao gồm Al với 16 gam Fe2O3 (trong ĐK không có ko khí) cho đến khi làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho X chức năng trọn vẹn với V ml hỗn hợp NaOH 1M có mặt 3,36 lkhông nhiều H2 (nghỉ ngơi đktc). Giá trị của V là

A. 150.

B. 100.

C. 200.

D. 300.


Chọn lời giải D

Phản ứng xảy ra hòa toàn, hỗn hợp rắn X + NaOH thấy thoát ra khí H2 => Nhôm dư sau phản nghịch ứng nhiệt độ nhôm

*

2Aldư + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2­↑

0,1 ← 0,15 (mol)

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

0,1 → 0,2 (mol)

∑ nNaOH = 0,1+ 0,2 = 0,3 (mol) => VNaOH = 0,3/ 1 = 0,3 (lít) = 300 (ml)


Đốt rét một hỗn hợp tất cả Al và 16 gam Fe2O3 (vào ĐK không có không khí) đến lúc phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho X tính năng trọn vẹn với V ml hỗn hợp NaOH 1M có mặt 3,36 lkhông nhiều H2 (sống đktc). Giá trị của V là

A. 300

B. 200.

C. 150.

Xem thêm: Biểu Cảm Về Đêm Trăng Trung Thu, Cảm Nghĩ Về Đêm Trăng Trung Thu

D. 100.


Đốt nóng một các thành phần hỗn hợp bao gồm Al cùng 16 gam Fe2O3 (trong ĐK không có ko khí) đến lúc bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho X chức năng trọn vẹn cùng với V ml hỗn hợp NaOH 1M ra đời 3,36 lkhông nhiều H2 (sinh hoạt đktc). Giá trị của V là

A. 150

B. 100

C. 200

D. 300


Đốt rét một các thành phần hỗn hợp bao gồm Al cùng 16 gam Fe2O3 (vào ĐK không tồn tại ko khí) cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X công dụng hoàn toản cùng với V ml hỗn hợp NaOH 1M hình thành 3,36 lkhông nhiều H2 (ở đktc). Giá trị của V là:

A. 150.

B. 100.

C. 200.

D. 300.


Đốt rét một các thành phần hỗn hợp có Al và 15,2 gam Cr2O3 (trong ĐK không tồn tại ko khí) đến khi làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho X công dụng toàn vẹn cùng với V ml hỗn hợp NaOH 1M có mặt 3,36 lkhông nhiều H2 (làm việc đktc), quý giá của V là

A. 300

B. 100

C. 200

D. 150


Đốt lạnh một hỗn hợp gồm Al cùng 15,2 gam Cr2O3 (vào điều kiện không có không khí) cho đến lúc làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho X tính năng trọn vẹn với V ml hỗn hợp NaOH 1M ra đời 3,36 lít H2 (ở đktc) quý giá của V là:

A. 300 ml

B. 100ml

C. 200ml

D. 150ml


Nung nóng 23,3 gam hỗn hợp có Al với Cr2O3(vào ĐK không tồn tại không khí) cho đến lúc bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được tất cả hổn hợp hóa học rắn X. Chất rắn X phản nghịch ứng hoàn toản với 300 ml hỗn hợp KOH 1M (loãng). Nếu hòa hợp không còn X bởi dung dịch HCl thì nên vừa đủ dung dịch đựng a mol HCl. Giá trị của a là:

A.1,3.

B.1,5.

C.0,9.

D.0,5.Chuyên mục: Tổng hợp