đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol một amin

A. 3 C. 1 D. 2 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mach hsinh sống X bằng oxi vừa đủ nhận được 0,5 mol hôn bọn họ gam X công dụng với dung dịch HC1 dư thì số mol HCl phản ứng là $A°$ 0,4 $B.0,3$ 10.1 D. 0,2


Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol một amin

*

*

*

$3,$ Câu $13i$ Đế trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đối chọi chức $1'w$ $wcX$ độ đậm đặc 12,4% phải dùng $100m$ dung dịch HC1 1M. X là $A_(c)$ $C_(3)H_(5)N.$ $B_(0)$ $C_(2)H_(7)N$ $left(7^N,$ C. CH;N. $D.C_(3)H_(7)N$ Câu $14$ Trung hoà 8,88 gam một amin bằng axit HCl, tạo nên $17,64$ gam muối hạt. Amin tất cả phương pháp là: A. $H_(2)$ H,NCH,CH,CH2CH,NH2. $B_(0)$ CH3CH,CH,NH2. $2^N^-H2.$ C. $H_(2)$ H2NCH,CH,CH,NH2. $D°$ H,NCH,CH,NH2. Câu $15_(i)$ Cho 0,76 gam các thành phần hỗn hợp X có nhị amin đối chọi chức, gồm số mol băng nhau, phản nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp HCl dư, nhận được $1,49$ gam muối bột. Khối hận lượng của amin tất cả phân tử kân hận nhỏ dại rộng trong 0,76 gam X là A. $0,$ $0,45$ g. $B.0,38$ $g°$ C. $0,58$ $g.$ $D.0,31$ $g,$ Câu $16_(i)$ Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một amin no, mạch hsinh sống X bởi oxi hoàn toản, chiếm được $○$ mol các thành phần hỗn hợp Y có khí cùng hơi. Cho $4,6$ $3^6$ $gam$ X tính năng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản nghịch ứng là $A.0,3$ $B.0,1,$ C. $0_(3)4.$ $D.0.2.$
THPT
Khoa học
Xem lời giải


Xem thêm: Tuyển Tập 20 Đề Thi Toán Học Sinh Giỏi Lớp 5, 10 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 5 (Có Đáp Án)

*

2117 N. D. $411111N.$ Câu $57:$ Đốt cháy trọn vẹn $0.1$ mol một amin $nO,$ mạch hsinh sống X bởi oxi đầy đủ, $th1$ được $0.5$ mol các thành phần hỗn hợp Y gồm khí với tương đối. Cho $4,6$ gam X tác (dư)., số mol HCl bội nghịch ứng là $ba0$ nhiêu? dụng cùng với dung dịch $HC1left(d$ $A$ $0,3$ $B$ $0.1.$ $C.$ $0.2$ D. $0,4$ Câuu $58:$ Cho $9,3$ gam anilin (C,H5NH2) chức năng toàn vẹn cùng với axit HCl..
THPT
Khoa học
Xem lời giải
*Xem thêm: Quy Tắc Phát Âm S Es Chính Xác Nhất Trong Tiếng Anh, Quy Tắc Và Cách Đọc Phát Âm Đuôi “

chất X, tương đối ancol bay ra cho di qua CuO nung nóng được andehit Y. Cho $14$ $1$ 16,2 gam Ag kết tùa. Giá trị của m là: A. 3,3375 gam. B. 6,6750 gam. C. 7,6455 gam. $03$ 8,7450 gam Câu $1$ Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mąch hsinh sống X bảng cxi hoàn toản, chiếm được 0,5 mol bôn đúng theo Y góm Lúc cùng hơi. Cho 4,6 gam X tính năng cùng với dung dịch HCI (dur), số mol HCl phản nghịch ứng là D. 0,2. A. 03. B. 0,1. C. 0,4. Cầu $left(4$ Tbỏ phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin $inleft(A1n ight)$ $11n0|2lin$ (Va à 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân ko hoản toàn X nhận được đipeptit $ya1-n=$ cùng $11$ tripeptit $6y_(-A1_(=ym))$ nhưn thông thu được đipeptit $1 ight)left(1$ Chất X có phương pháp là B. $-$ $-$

Chuyên mục: Tổng hợp