điện áp hiệu dụng là gì

 - 

Bài viết trình bày phương thức giải theo nhì giải pháp, biện pháp truyền thống cuội nguồn với biện pháp thực hiện laptop fx500ES khiến cho bạn làm bài bác tập trắc nghiệm nkhô nóng hơn. Đối cùng với dạng bài bác tập này độc giả để ý tên thường gọi của những đại lượng với bí quyết tính của các đại lượng đó.


QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐIỆN ÁP. HIỆU DỤNG

Pmùi hương pháp giải: Dùng những công thức:

Công thức tính U:

- Biết UL, UC, UR : (U^2=U_R^2+(U_L-U_C)^2Rightarrow U=sqrtU_R^2+(U_L-U_C)^2)) =>

- Biết u=U0 cos(ωt+φu) hay :(u=Usqrt2cos(omega t+varphi _u)) với (U=fracUosqrt2)

Công thức tính I: 

- Biết (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) :Hay (i=Isqrt2cos(omega t+varphi _i)) . cùng với :(I=fracIosqrt2)

Biết U cùng Z hoặc UR cùng R hoặc UL cùng L hoặc UC cùng C: (I=fracUZ=fracU_RR=fracU_LZ_L=fracU_CZ_C)

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: điện áp hiệu dụng là gì

Điện áp đặt vào nhì đầu một quãng mạch R, L, C ko phân nhánh. Điện áp hai đầu R là 80V, hai đầu L là 120V, hai phiên bản tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch là:

A. 260V B. 140V C. 100V D. 20V

 Giải:Điện áp sống nhị đầu đoạn mạch: (U=sqrtU_R^2+(U_L-U_C)^2=sqrt80^2+(120-60)^2=100V)(V).

Đáp án C.

lấy một ví dụ 2: Điện áp luân chuyển chiều đặt vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C ko phân nhánh. Điện áp hiệu dụng nhì đầu mạch là 100V, hai đầu cuộn cảm thuần L là 120V, nhì phiên bản tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng nhì đầu R là:

A. 260V B. 140V C. 80V D. 20V

Giải 1 :. (U=sqrtU_R^2+(U_L-U_C)^2)Rightarrow U_R^2=U^2-(U_L-U_C)^2Rightarrow U_R=sqrtU^2-(U_L-U_C)^2))

Thế số:Nhập máy: (sqrt100^2-(120-60)^2=80V)


Đáp án C.

Giải 2 : Sử dụng SOLVE của Máy tính Fx 570ES ( COMP: MODE 1 )  SHIFT MODE 1  : Math

Chú ý: Nhập biến X là phím: ALPHA ) : screen mở ra X

Nhập vết = là phím : ALPHA CALC :màn hình hiển thị lộ diện =

Chức năng SOLVE là phím: SHIFT CALC và tiếp đến dấn phím =

hiển thị kết quả X=

*

lấy một ví dụ 3. Điện áp đặt vào nhì đầu một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 200V, nhì đầu L là 240V, hai bạn dạng tụ C là 120V. Điện áp hiệu dụng nhì đầu R là:

A. 200V B. 120V C. 160V D. 80V

Giải :. Điện áp nghỉ ngơi nhị đầu R : Ta có: (U^2=U_R^2+(U_L-U_C)^2Rightarrow U_R^2=U^2-(U_L-U_C)^2)

 (Rightarrow U_R=sqrtU^2-(U_L-U_C)^2)) cố gắng số: (Rightarrow U_R=sqrtU^2-(U_L-U_C)^2)=sqrt200^2-(240-120)^2=160V)

Đáp án C.

lấy ví dụ 4: Cho mạch nlỗi hình mẫu vẽ , năng lượng điện trsinh hoạt R, cuộn dây thuần cảm L với tụ C mắc tiếp nối . Các vôn kế gồm điện trsinh sống không nhỏ , V1 Chỉ UR=5(V), V2 chỉ UL=9(V), V chỉ U=13(V). Hãy tìm kiếm số chỉ V3 biết rằng mạch tất cả tính dung kháng?


A. 12(V) B. 21(V) C. 15 (V) D. 51(V)

*

Giải:áp dụng cách làm bao quát của mạch

Nối tiếp R, L, C ta có: (U^2=U_R^2+(U_L-U_C)^2)

Hay : (U^2-U_R^2=(U_L-U_C)^2) ;Hay cụ số ta có: (13^2-15^2=(U_L-U_C)^2)

Tương đương:((U_L-U_C)^2=144 ightarrow U_L-U_C=pm 12) . Vì mạch bao gồm tính dung chống đề xuất (U_C> U_L)

Hay vào biểu thức bên trên ta lấy nghiệm ((U_L-U_C)^2=-12 ightarrow U_C=U_L+12=9+12=21(V))

UC chính là số chỉ vôn kế V3.

lấy ví dụ như 5: Cho một quãng mạch RLC không phân nhánh, cuộn dây thuần cảm, độ trường đoản cú cảm của cuộn dây hoàn toàn có thể biến hóa được. lúc thay đổi quý hiếm của L thì thấy làm việc thời điểm năng lượng điện áp hiệu dụng giữa nhì đầu điện trsống cực lớn thì năng lượng điện áp này gấp bốn năng lượng điện áp hiệu dụng giữa nhị đầu cuộn dây. Lúc điện áp hiệu dụng giữa nhị đầu cuộn dây cực lớn thì năng lượng điện áp này so với năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trsinh hoạt lúc đó gấp:

A. 4,25 lần. B. 2,5 lần. C. 4 lần. D. 4(sqrt2) lần.


Giải:+ lúc URmax (mạch có cùng hưởng), ta có: UL = UC cùng URmax = U = 4UL => R = 4ZC (1)

+ khi ULmax ta có: ULmax = (fracU_R^2+U_C^2U_C) (2)

Từ (1) suy ra UR = 4UC (3)

Từ (2) và (3) suy ra ULmax = 4,25 UR

ĐÁPhường ÁN A 

ví dụ như 6: Cho đoạn mạch nhỏng mẫu vẽ, L thuần cảm,(u_AB=200cos(100pi t+fracpi 2))(V) cùng (i=I_0cos(100pi t+fracpi 4))(A).

Tìm số chỉ các vôn kế V1 và V2.

*

A. 200V B. 100V C. 200V với 100V D. 100V và 200V

Giải: Độ lệch sóng của uAB so với i:

*
Đáp án B.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Hình Bình Hành, Diện Tích Hình Bình Hành

lấy một ví dụ 7:  Đặt một điện áp luân chuyển chiều vào nhị đầu đọan mạch L,R,C mắc nối liền theo thiết bị trường đoản cú kia . Điện áp nhì đầu những đọan mạch chứa L,R cùng R,C theo thứ tự bao gồm biểu thức (u_L,R=150cos(100pi t+fracpi 3)V) ;(u_L,C=50sqrt6cos(100pi t-fracpi 12)V) .Cho R= 25Ω. Cường độ loại năng lượng điện trong mạch có mức giá trị hiệu dụng bằng:


A 3,0A B. 3(sqrt2)A C. 2(sqrt2)/2 A D. 3,3A

Giải:Vẽ giản đồ vật véc tơ nlỗi mẫu vẽ ta có: 

*

*

Chọn A

ví dụ như 9: Cho mạch điện AB tất cả hiệu năng lượng điện chũm ko đổi gồm bao gồm biến đổi trsinh hoạt R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối liền. Gọi U1, U2 ,U3 theo thứ tự là hiệu năng lượng điện nạm hiệu dụng bên trên R, L cùng C. Biết khi U1 = 100V, U2 = 200V, U3 = 100 V. Điều chỉnh R nhằm U1 = 80V, lúc ấy U2 có mức giá trị

A. 233,2V. B. 100(sqrt2)V. C. 50(sqrt2) V. D. 50V.

Giải 1:

*

Chọn A

GIẢI 2:

Điện áp 2 đầu mạch: (U=sqrtU_1^2+(U_2-U_3)^2=100sqrt2V)

Nhận thấy (U_2=2U_1) đề xuất ta luôn có:(U_L=2U_C) (chú ý R vẫn nắm đổi)

Ta luôn luôn có:(U=sqrtU_R^2+(U_L-U_C)^2=100sqrt2V) . lúc (U_R=80V) thì (U=sqrtU_R^2+(U_L-fracU_L2)^2=100sqrt2V)

Ttuyệt số: (sqrt80^2+(U_L-fracU_L2)^2=100sqrt2VRightarrow U_L=U_2=233,2V)


CHỌN A

lấy một ví dụ 10: Một đoạn mạch AB tất cả nhị đoạn mạch AM và MB mắc tiếp liền. Đoạn mạch AM có năng lượng điện trsinh hoạt thuần R mắc nối liền cùng với tụ năng lượng điện C có điện dung đổi khác được, đoạn mạch MB là cuộn dây thuần cảm bao gồm độ tự cảm L. Tgiỏi đổi C để điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM đạt cực lớn thì thấy các điện áp hiệu dụng giữa nhị đầu năng lượng điện trngơi nghỉ và cuộn dây lần lượt là UR = 100(sqrt2)V, UL = 100V. Lúc kia điện áp hiệu dụng giữa nhị đầu tụ điện là: A. UC = 100(sqrt3) V B. UC = 100 (sqrt2) V C. UC = 200 V D. UC = 100V 

Giải:

*

Chọn C

TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Điện áp đặt vào hai đầu một quãng mạch R, L, C ko phân nhánh. Điện áp hiệu dụng nhì đầu mạch là 100V, hai đầu R là 80V , nhị bản tụ C là 60V. Mạch năng lượng điện tất cả tính cảm chống.Tính năng lượng điện áp hiệu dụng nhì đầu L:

A. 200V B. 20V C. 80V D. 120V

Câu 2. Cho đọan mạch RLC mắc tiếp liền, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp chuyển phiên chiều, fan ta đo được những năng lượng điện áp hiệu dụng ở cả hai đầu R, L, C lần lượt là UR = 30V; UL = 80V;


UC = 40V Điện áp hiệu dụng UAB ở 2 đầu đoạn mạch là :

A. 30V B. 40V C. 50V D. 150V.

Câu 3: Cho một quãng mạch luân chuyển chiều nối liền có năng lượng điện trsống R, cuộn dây thuần cảm L cùng tụ C , đặt vào nhì đầu đoạn mạch năng lượng điện áp (u=50sqrt2cos(100pi t)V), lúc kia ZL= 2ZC với năng lượng điện áp hiệu dụng nhì đầu năng lượng điện trsinh sống là UR = 30V . Điện áp hiệu dụng nhì đầu cuộn dây là:

A. 30V B. 80V C. 60V D. 40V

Câu 4: Cho mạch điện như mẫu vẽ cùng với UAB = 300(V), UNB = 140(V), loại năng lượng điện i trễ pha đối với uAB một góc φ (cosφ = 0,8), cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá trị:

*

A. 100(V) B. 200(V)

C. 320(V) D. 400(V)

Câu 5: Chọn câu đúng. Cho mạch điện chuyển phiên chiều nlỗi hình mẫu vẽ (Hình 5). Người ta đo được các điện áp

UAM = 16V, UMN = 20V, UNB = 8V. Điện áp thân nhì đầu đoạn mạch AB là:

*

A. 44V B. 20V C. 28V D. 16V


Câu 6: Chọn câu đúng. Cho mach năng lượng điện xoay chiều như mẫu vẽ (Hình 6). Người ta đo được những năng lượng điện áp UAN =UAB = 20V; UMB = 12V.

Xem thêm: Tài Liệu Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Có Đáp Án Chi Tiết)

Điện áp UAM, UMN, UNB thứu tự là:

*

A. UAM = 12V; UMN = 32V; UNB =16V

B. UAM = 12V; UMN = 16V; UNB =32V

C. UAM = 16V; UMN = 24V; UNB =12V

D. UAM = 16V; UMN = 12V; UNB =24V

Câu 7:  Đoạn mạch chuyển phiên chiều có điện trsinh hoạt, cuộn dây thuần cảm cùng tụ điện mắc thông suốt. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp tất cả dạng u = 200(sqrt2) cos (100πt)(V). Măc các Vôn kế theo thứ tự vào những nguyên tắc bên trên theo vật dụng tự V1 ,V2 , V3 . Biết V1 và V3 chỉ 200Vvới chiếc điện ngay tắp lự qua mạch thuộc pha so với  năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch trên :

1/ Số chỉ của V2 là :

A/ 400V B/ 400(sqrt2)V C/ 200(sqrt2)V D/ 200V

2/ Biểu thức u2 là :

A/ 400cos(100πt + (fracpi 4))V. B/400 cos(100πt - (fracpi 4))V. 

C/400 cos(100πt)V. D/200(sqrt2)cos(100πt +(fracpi 2))V


3/ Biểu thức u3 là :

A/ 200 cos (100πt - (fracpi 2))V. B/ 200(sqrt2)cos (100πt - (fracpi 2) )V.

C/ 200 cos(100πt )V. D/ 200(sqrt2)cos (100πt + (fracpi 2) )V

Câu 8: Cho đoạn mạch điện có năng lượng điện trsinh hoạt thuần R , cảm thuần L ,tụ điện C tiếp nối , đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp hiệu dụng 100(sqrt2)V , Vôn kế nhiệt đo năng lượng điện áp những đoạn: 2 đầu R là 100V ; 2 Đầu tụ C là 60V thì số chỉ vôn kế Lúc mắc giữa 2 đầu cuộn cảm thuần L là

A. 40V B. 120V C. 160V D. 80V

Câu 9: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC thông liền một năng lượng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng bên trên các thành phần R, L, và C gần như cân nhau và bởi 20V . Khi tụ bị nối tắt thì địện áp hiệu dụng nhị đầu điện trsống bằng:


Chuyên mục: Tổng hợp