Điểm chuẩn học viện cảnh sát nhân dân 2017

     
Ngày 29-7, Tổng cục Chính trị acsantangelo1907.com đang công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường ĐH acsantangelo1907.com năm 2017.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện cảnh sát nhân dân 2017

Tổng cục Chính trị acsantangelo1907.com chào làng điểm trúng tuyển chọn mau chóng hơn hệ thống ngôi trường ĐH dân sự, sẽ tạo điều kiện cho các ngôi trường bên ngoài khối hận có đầy đủ lên tiếng với thêm cơ sở nhằm thanh lọc hồ sơ ảo…

1. Học viện Chính trị acsantangelo1907.com

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

C03 Nam phía Bắc

26.0

Trong số 06 thí sinch thuộc mức 26.0 đem 04 thí sinch có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm

D01 Nam phía Bắc

26.0

C03 Nữ phía Bắc

28.25

D01 Nữ phía Bắc

29.0

C03 Nam phía Nam

24.25

Trong số 02 thí sinh thuộc nấc 24.25 mang 01 thí sinch có tổng điểm 03 môn chưa làm cho tròn đạt 23.85 điểm

D01 Nam phía Nam

23.75

C03 Nữ phía Nam

26.0

D01 Nữ phía Nam

25.75

2. Học viện An ninc nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh

27.75

Trong số 08 thí sinc thuộc nút 27.75 đem 03 thí sinh: 02 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn không làm cho tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinch có tổng điểm 03 môn chưa có tác dụng tròn đạt 27.15 cùng môn tân oán đạt 9.4

C03 Nam

ngành Nghiệp vụ An ninh

25.5

Trong số 29 thí sinc thuộc nấc 25.5 rước 04 thí sinh: 03 thí sinch bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn là 25.05; 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm cho tròn 24.95 và môn Vnạp năng lượng đạt 8.25

D01 Nam

ngành Nghiệp vụ An ninh

26.25

A01 Nữ

ngành Nghiệp vụ An ninh

29.5

C03 Nữ

ngành Nghiệp vụ An ninh

28.0

Trong số 03 thí sinch cùng nấc 28.0 lấy 02 thí sinch có tổng điểm 3 môn không làm cho tròn từ bỏ 26.6

D01 Nữ

ngành Nghiệp vụ An ninh

29.0

Trong số 02 thí sinch thuộc nấc 29.0 đem 01 thí sinc gồm tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn đạt 25.5 với điểm giờ Anh đạt 8.2

A01 Nam ngành An toàn thông tin

23.5

D01 Nam ngành An toàn thông tin

19.75

A01 Nữ ngành An toàn thông tin

27.75

D01 Nam ngành Ngôn ngữ Anh

27.25

Trong số 05 thí sinch thuộc nấc 27.25 mang 04 thí sinc gồm tổng điểm 3 môn không làm cho tròn đạt tự 25.16

D01 Nữ ngành Ngôn ngữ Anh

30.5

3.

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài 2: Hàm Số Y=Ax+B Lớp 10 Bài 2: Hàm Số Y = Ax + B

Học viện Chình ảnh gần cạnh nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

28.0

Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 mang 07 thí sinh: 06 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn chưa làm cho tròn trường đoản cú 27.1 điểm; 1 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn chưa có tác dụng tròn 27.05 với môn Tân oán đạt 9.4 điểm.

C03 Nam

25.75

Trong số 44 thí sinc cùng nấc 25.75 rước 19 thí sinh: 17 thí sinch gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 23.15; 02 thí sinch có tổng điểm 03 môn chưa có tác dụng tròn là 22.85 cùng môn văn đạt 7.75 điểm.

D01 Nam

26.25

A01 Nữ

29.5

C03 Nữ

28.25

D01 Nữ

28.75

Trong số 04 thí sinch cùng mức 28.75 lấy 02 thí sinch bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn từ bỏ 27.3

4. Trường Đại học tập An ninch nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.75

Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 03 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn tự 25.75 điểm

C03 Nam

25.0

Trong số 20 thí sinch cùng nấc 25.0 mang 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn là 23.95

D01 Nam

24.75

Trong số 02 thí sinch cùng nút 24.75 đem 01 thí sinc gồm tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn là 24.3

A01 Nữ

28.5

Trong số 02 thí sinc cùng mức 28.5 rước 01 thí sinch bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm cho tròn là 27.1

C03 Nữ

26.25

Trong số 06 thí sinc thuộc nút 26.25 lấy 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn không có tác dụng tròn tự 24.75

D01 Nữ

27.25

5. Trường Đại học CSND

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.25

Trong số 13 thí sinc thuộc nút 26.25 lấy 03 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn không làm cho tròn trường đoản cú 26.2 điểm

C03 Nam

25.5

Trong số 59 thí sinh thuộc nút 25.5 rước 03 thí sinch bao gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn trường đoản cú 24.5

D01 Nam

26.0

Trong số 04 thí sinh thuộc nút 26.0 đem 02 thí sinh: 01 thí sinc có tổng điểm 03 môn không làm tròn là 25.55; 01 thí sinh bao gồm tổng điểm chưa có tác dụng tròn là 24.4 với điểm tiếng Anh 9.8

A01 Nữ

28.75

C03 Nữ

26.5

Trong số 05 thí sinc cùng nút 26.5 đem 03 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn từ 25.4

D01 Nữ

27.25

Trong số 04 thí sinc thuộc nấc 27.25 mang 02 thí sinc bao gồm tổng điểm 3 môn chưa có tác dụng tròn từ bỏ 25.85

6. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A00 Nam phía Bắc

28.25

Trong số 16 thí sinch cùng nấc 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa có tác dụng tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinch có tổng điểm 03 môn chưa làm cho tròn 27.35 điểm và môn Toán thù đạt 9.6

A00 Nữ phía Bắc

30.25

Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 đem 03 thí sinc gồm tổng điểm 03 môn chưa có tác dụng tròn tự 28.35 điểm

A00 Nam phía Nam

27.0

Trong số 18 thí sinh thuộc nút 27.0 mang 05 thí sinh: 03 thí sinc tất cả tổng điểm 03 môn không làm cho tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinc tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm cho tròn 26.0 điểm với môn Tân oán đạt 9.0

A00 Nữ phía Nam

28.5

Trong số 06 thí sinch thuộc nút 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn chưa làm cho tròn 27.4 điểm và môn Toán thù đạt 9.4

7. Trường Đại học tập Kỹ thuật Hậu yêu cầu Công an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam phía Bắc

23.75

D01 Nam phía Bắc

23.25

A01 Nữ phía Bắc

27.5

D01 Nữ phía Bắc

27.5

A01 Nam phía Nam

24.0

Trong số 05 thí sinch cùng mức 24.0 đem 03 thí sinc gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn từ 23.0 điểm


Chuyên mục:
567liveTrang chủ Venus casino