Điểm chuẩn đại học kiến trúc hà nội 2015

     

(ĐSPL)- ĐH Xây dựng vừa công bố điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường. Theo kia, điểm chuẩn chỉnh những ngành dao động trường đoản cú 21,17 đến 34,5 điểm.

quý khách đã xem: điểm chuẩn chỉnh đại học xây dừng hà nội 2015

(ĐSPL)- ĐH Xây dựng vừa công bố điểm chuẩn vào ngôi trường. Theo đó, điểm chuẩn những ngành xê dịch trường đoản cú 21,17 cho 34,5 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Xây dựng các ngành rõ ràng như sau:

STT

Ngành, siêng ngành đào tạo

Mã ngành, chăm ngành

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

1

Kiến trúc

D580102

400

34,50

2

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

100

24,33

 

Tổng

 

500

 

STT

Ngành, siêng ngành đào tạo

Mã ngành, chuyên ngành

Chỉ tiêu

Điêm trúng tuyến

1

Xây dụng Dân dụng cùng Công nghiệp

D580201(01)

525

30,92

2

1 lệ thông nghệ thuật trong công trình

□580201(02)

75

29,83

3

Xây dụng Cảng - Đuờng thuỷ

0580201(03)

75

26,08 

4

Xây dụng Thuỷ lọi - Thuỷ điện

D58020l(04)

75

26,33

5

Tin học tập xây dụng

D580201(05)

75

28,25 

6

Kỹ thuật xây dụng dự án công trình Giao thông

(Chựim ngành: Xây dựng cầu đường)

D580205

265

29,75

7

Câp thoát nưóc

DI 10104

115

28,58

8

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

D510406

100

27,83

9

Kỹ thuật Công trình biển

D580203

75

26,83

10

Công nghệ chuyên môn Vật liệu xây dụng

D510105

150

27,83

11

Công nghệ thông tin

D480201

30

30,58

12

Máy xây dụng

D520103(01)

75

27,08

13

Cơ giói hoá xây dụng

D520103(02)

40

27,00

14

Kỹ thuật Trăc địa - Bản đô

(Chulặng ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dụng - Địa chính)

D520503

40

26,58

15

Kinh cơ xây dụng

D580301

300

30,17

16

Kinh kia và quản lý đô thị

D580302(01)

75

29,33

17

Kinc tế với làm chủ bất tỉnh sản

D580302(02)

40

28,83

 

Tổng

 

2.130

 

Với tố hợp các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh: (Toán thù nhân thông số 2)

STT

Ngành, chăm ngành đào tạo

Mã ngành, chuyên ngành

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

1

Xây dụng Dân dụng với Công nghiệp

D580201(01)

175

27,17

2

Hệ thống nghệ thuật trang công trình

D580201(02)

25

25,92

3

Xây dụng Cảng - Đuòng thuỷ

D580201(03)

25

21,17

4

Xây dụng Thuỷ lọi - Thuỷ điện

D580201(04)

25

22

5

Tin học tập xây dụng

D580201(05)

25

25,17

6

Kỹ thuật xây dụng công trình xây dựng Giao thông (Chuyên ngành: Xây dụng cầu đường)

D580205

85

25,33

7

Cấp thoát nưóc

DI 10104

35

24,92

8

Kỹ thuật Công trình biển

D580203

25

22,42

9

Công nghệ thông tin

D480201

70

26,42

10

Máy xây dụng

D520103(01)

25

23,17

11

Cơ giói hoá xây dụng

D520103(02)

10

23,92

12

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

(Chuim ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng-Địa chính)

D520503

10

22,75

13

Kinch tế xây dụng

D580301

100

27,50

14

Kinc tế và thống trị đô thị

D580302(01)

25

26,50

15

Kinch tế và cai quản bất động sản

D580302(02)

10

26,08

 

Tổng

 

670

 

Trước đó, ngày 24/8, Sở GD-ĐT đang điều chỉnh thời hạn ĐKXT và thời hạn chào làng tác dụng trúng tuyển so với các dịp xét tuyển tiếp theo như sau:

Đức An (Tổng hợp)

MPYVCNBbpz

*


Chuyên mục: