Địa lí 9 bài 14

     
*
Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính – viễn thông trong sản xuất và đời sống.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 48 SGK Địa lí 9
Bạn đang xem: Địa lí 9 bài 14

*
Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Địa lí 9


*
Dựa vào hình 14.1, hãy xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Địa lí 9


*
Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên các tuyến đường sắt chính.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Địa lí 9


*
Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần đây?

Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần đây?


*
Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên và xác định các quốc lộ chính.

Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên và xác định các quốc lộ chính.
Xem thêm:

*
Xác định trên hình 14.1, các cảng biển lớn ở nước ta.

Xác định trên hình 14.1, các cảng biển lớn ở nước ta.


*
Bài 4 trang 55 sgk địa lí 9

Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta ?


*
*

*

*
Gửi bài
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép acsantangelo1907.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.


Chuyên mục: Tổng hợp