Toán học 5

     

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 gồm 10 đề thi, có cả bảng ma trận đề thi, hướng dẫn chấm và đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Toán học 5

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập, luyện giải đề rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn. Bên cạnh môn Toán, các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Lịch sử - Địa lý, Khoa học lớp 5. Vậy mời thầy cô và các em tham khảo 10 đề thi kì 2 môn Toán trong bài viết dưới đây của acsantangelo1907.com:


Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 - Đề 1 Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Số thập phân, các phép tính với số thập phân, tỉ số phần trăm Số câu 3   1 1         4 1
Câu số 1;2;3   4 8            
Số điểm 1,5   0,5 2         2 2
2 Diện tích, thể tích một số hình đã học Số câu       1   1       2
Câu số       5   6        
Số điểm       2   1       3
3 Giải toán về chuyển động đều Số câu           2   1   3
Câu số           7;9   10    
Số điểm           2   1   3
Tổng số câu 1,5   1 4   3   1 4 6
Số điểm 1,5 4,5 3 1 10

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021

PHÒNG GD & ĐT.............

Trường Tiểu học..............

BÀI KIỂM TRA CUỐI HK2 NĂM 2020 – 2021Môn Toán - Lớp 5(Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề)


Khoanh vào câu trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 3):

Câu 1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 9 trong số: 217,95 là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*

Câu 2: (0,5 điểm) Hỗn số

*
được chuyển thành số thập phân là: (M1)

A. 39,100B. 3,9C. 3,09

Câu 3: (0,5 điểm) 45% của 180 là: (M1)

A. 81 B. 18 C. 1,8

Câu 4: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ vào ô trống: (M2)

Dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

☐ 7,9 ; 7,59 ; 7,509 ; 7,0059

☐ 7,059 ; 7,59 ; 7,9 ; 7,509

Câu 5: (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (M2)

Một hình lập phương có cạnh 2,4m.

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: .............m2

Thể tích của hình lập phương đó là: .............m3.

Xem thêm: Lời Bài Hát Con Đường Đến Trường (Phạm Đăng Khương), Lời Bài Hát Con Đường Đến Trường

Câu 6: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (M 3)

Một hình tròn có đường kính 8cm. Diện tích của hình tròn đó là ..........cm2.

Câu 7: (1 điểm) Viết số và đơn vị thích hợp vào chỗ chấm: (M3)

Hai thành phố A và B cách nhau 148,75 km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 42,5 km/giờ. Thời gian ô tô đi từ A đến B là: ......................

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M2)


a. 605,24 + 217,3

c. 19,5 x 5,9


b. 46,8 - 9,35

d. 307,05 : 8,9


Câu 9: (1 điểm) Viết số và đơn vị thích hợp vào chỗ chấm: (M3)

Một xe máy đi quãng đường dài 96,75km mất 2 giờ 15 phút. Vận tốc của xe máy đó là: ………………………

Câu 10: (1 điểm) Giải bài toán sau: (M4)

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7giờ 30phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng sông AB.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021

Câu 1: A (0,5 điểm)

Câu 2: C (0,5 điểm)

Câu 3: A (0,5 điểm)

Câu 4: Điền Đ vào ô trống trước dãy số:

7,9 ; 7,59 ; 7,509 ; 7,0059. (0,5 điểm)

Câu 5: Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: 34,56m2 (1 điểm)

Thể tích của hình lập phương đó là: 13,824m3 (1 điểm)

Câu 6: 50,24 cm2 (1 điểm)

Câu 7: 3 giờ 30 phút (hoặc 3,5 giờ) (1 điểm)

Câu 8: (2 điểm)

(Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)


a) 822,54 ;

c) 115,05 ;


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021

PHÒNG GD & ĐT.............

Trường Tiểu học..............

 BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM 2020 – 2021Môn Toán - Lớp 5(Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho các câu 1, 2 ,3, 4, 5:

Câu 1: Trong số thập phân 67,183 chữ số 8 thuộc hàng nào?

A. Hàng chụcB. Hàng phần mườiC. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn

Câu 2: Số 0,45 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

A. 45% B. 4,5% C. 450% D. 0,45%

Câu 3: Diện tích hình tròn có đường kính bằng 20cm là:

A. 31,4 cm2B. 62,8 cm2C. 314 cm2D. 125,6 cm2

Câu 4: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh nữ. Vậy tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh của lớp đó là:

A. 250% B. 40%C. 66,7%D. 150%

Câu 5: Diện tích thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 20 m; 15 m, chiều cao là 10m là:

A. 350 m2B. 175C. 3000 m2D. 175 m2

Câu 6: Một xe máy đi quãng đường 90 km mất 2 giờ 30 phút. Vận tốc xe máy đó là:

A. 36 km/giờB. 40 km/giờ C. 45 km/giờD.225 km/giờ

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 giờ 45 phút = ............... giờ b) 8 tấn 5 kg = ......................kgc) 9m2 5dm2 = .................... m2 d) 25m3 24dm3 = ....................m3

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 658,3 + 96,75 b) 28,7 - 12,35 c) 14,8 x 6,5 d) 12,88 : 5,6

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 9: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 6 m và chiều cao 4 m. Người ta muốn sơn trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng, biết rằng diện tích các ô cửa là 10,5 m2. Hãy tính diện tích cần sơn. (2 điểm)

Câu 10: Khi nhân một số với 3,5, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5. Tìm tích đúng? (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)


Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C A C B D A
0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm 1 điểm

Câu 7: ( 1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,25 điểm

a) 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ b) 8 tấn 5 kg = 8005 kgc) 9m25dm2 = 9,05 m2 d) 25m3 24dm3 = 25,024 m3


Chuyên mục: