Đề thi toán cao cấp 1 có lời giải

     
... NAMHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: TOÁN CAO CẤP A1 Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu ... suy rộng3PHẦN BDÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ CNTT THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM ... ký ngày /04/2006 PHẦN ADÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM...


Bạn đang xem: Đề thi toán cao cấp 1 có lời giải

*

*

*Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 153 Sgk Toán 10 : Bài 1 Trang 153 Sgk Đại Số 10

... A = 3. Tính tích Giải. 1. Vì A là ma trận vuông cấp 2 nên để tích AX và XA xác định thì X cũng làma trận cấp 2. Giả sử X = ; a, b, c, d ∈ R, khi đó2Bài tập toán cao cấp Bùi Thành Trung ... (1+x) Giải: Ta dạng vô định 1 và (1+x) = e Ở số mũ của lũy thừa ta vừa thu được dạng vô định 0/0. Áp dụng quy tắcLôpitan ta thu được = = = = = 2Ví dụ 6. Tính (tanx) Giải: Ta dạng ... riêng cấp cao: Các đạo hàm riêng f’x, f’y là các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm số f(x,y), cáchàm số này cũng là các hàm hai biến. Xét các đạo hàm riêng của chúng (f’x)’x ,36Bài tập toán cao...
*

*

... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 ( DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một ... D:001yxyx. 6 .Giải phương trình vi phân 23xy y x e   . 7. Giải phương trình vi phân cosxy y x e  . 8. Giải phương trình vi phân 37 12xy y y xe    . 9. Giải phương ... Giải phương trình vi phân sau: 22 3y y y x    . 1 Häc viÖn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ...

Chuyên mục: