Đề thi tiếng anh a2

     

Đề thi mẫu mã Tiếng Anh bởi A2 Châu Âu

Đề thi chủng loại Tiếng Anh bởi A2 Châu Âu gồm tía bài bác thi không thiếu về những năng lực Nghe, Nói, Viết cùng với câu trả lời kèm theo, là tư liệu tham khảo có lợi giành riêng cho chúng ta thí sinh mong muốn ôn thi A2. Mời chúng ta tải Đề thi mẫu Tiếng Anh bằng A2 Châu Âu mà lại acsantangelo1907.com reviews sau đây về tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh a2

Đề thi Tiếng Anh KET phát âm và viết

Academic Writing: A Practical Guide for Students

WILEY KEYS TO SUCCESS: How to Build a Super Vocabulary

The Oxford Essential Guide To Writing

Test 1

PAPER 1 READING AND WRITING (1 hour 10 minutes)

PART 1

QUESTIONS 1 - 5

Which notice (A - H) says this (1 - 5)?

For questions 1 - 5, mark the correct letter A - H on the answer sheet.

EXAMPLE

0 We can answer your questions.

ANSWER

E


1. You can"t drive sầu this way.

2. Children vì not have sầu to pay.

3. You can siêu thị here six days a week.

4. Be careful when you stvà up.

5. We work quickly.

A

B

C

D

E

F

G

H


PART 2

QUESTIONS 6-10

Read the sentences (6 - 10) about a birthday.

Xem thêm:

Choose the beat word (A, B or C) for each space.

For questions 6 - 10, mark A, B or C on the answer sheet.

6. Nimãng cầu was very because she got lots of presents.

A. interesting B. lovely C. happy

7. She some friends lớn her house for a các buổi tiệc nhỏ.

A. decided B. agreed C. invited

8. Her mother made a big chocolate with "Happy Birthday" on the top.

A. meal B. cake C. dish

9. Nimãng cầu & her friends had a great time, singing và dancing and............. lớn their favourite music.

A. listening B. hearing C. looking

10. When they had lớn go, everybody toàn thân ................. Nimãng cầu and her mother for the tiệc nhỏ.

A. said B. thanked C. told

Đáp án đề thi mẫu mã Tiếng Anh bằng A2 Châu Âu

Test 1 Key

Paper 1 Reading and Writing

Part 1

1. F 2. A 3. G 4. C 5. B

Part 2

6. C 7. C 8. B 9. A 10. B


Part 3

11. A 12. C 13. B 14. C 15. B

16. G 17. F 18. H 19. A 20. C

Part 4

21. B 22. B 23. C 24. A

25. A 26. B 27. C

Part 5

28. A 29. C 30. B 31. C 32. C

33. A 34. B 35. B

Part 6

For questions 36 - 40, spelling must be correct.

36. passport 37. ticket 38. airport

39. suitcase 40. tourist

Part 7

For questions 41 - 50, ignore capitals/absence of capitals. Spelling must be correct.

41. in/near 42. from 43. have/"ve sầu 44. are

45. my/the/one/our 46. His 47. if/when 48. to

49. am/"m 50 me


Đánh giá bán bài bác viết
139 196.067
Chia sẻ bài viết
Tải về Bản in
Tmê say khảo thêm
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc định Mới nhất Cũ tuyệt nhất
*
Chứng chỉ A2
Giới thiệu Chính sách Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi Tải áp dụng Chứng nhấn
*

meta.vn. Giấy phxay số 366/GP-BTTTT do Bộ TTTT cung cấp.

Chuyên mục: