Đề thi olympic hóa học lớp 10 tphcm 2016

     

quý khách đã coi phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem cùng cài đặt tức thì bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (92.71 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Đề thi olympic hóa học lớp 10 tphcm 2016

STại GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKÌ THI OLYMPIC THÁNG 4 TPHCM LẦN IITHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNĂM HỌC năm ngoái – 2016Đề thi chủ yếu thứcMÔN THI: HOÁ HỌC 10Đề thi có 02 trangThời gian 150 phút ít (ko nhắc thời gian vạc đề)Ngày Thứ 2 tháng 04 năm 2016Câu 1 (5 điểm)Hợp chất A tạo nên bởi vì 2 ion X 2+ với YZ32-. Tổng số electron của YZ32- là 32 hạt, Y cùng Z đều sở hữu số protonbằng số nơtron. Hiệu số nơtron của 2 nguim tố X cùng Y bằng 3 lần số proton của Z. Kăn năn lượng phân tử củaA bởi 116. Xác định công thức của A.1.2.Trong thiên nhiên, brom có rất nhiều sống nước biển lớn dưới dạng NaBr. Công nghiệp hoá học pha chế brom từnước biển cả được thực hiện theo các bước sau đây:- Cho một không nhiều hỗn hợp H2SO4 vào trong 1 số lượng nước biển;- Sục khí clo vào hỗn hợp new thu được;- Dùng không khí lôi kéo khá brom tới bão hoà vào dung dịch Na2CO3;- Cho hỗn hợp H2SO4 vào dung dịch sẽ bão hoà brom, thu khá brom rồi hoá lỏng.Hãy viết những phương thơm trình hoá học tập chính đã xảy ra trong số quy trình trên và cho thấy thêm vai trò củaH2SO4.1.3.
Cho vừa lòng chất X có dạng AB2, tất cả toàn bô proton trong X bởi 18 cùng bao gồm những tính chất sau:X + O2 Y + ZX+Y→A+ZX + Cl2 → A + HClXác định X và kết thúc những phương trình phản ứng.1.1.Câu 2 (5 điểm)2.1. Hoàn thành những làm phản ứng sau theo phương thức thăng bởi electron:a. FeS2 + H2SO4 sệt Fe2(SO4)3 + SO2 + H2Ob. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + N2 + NH4NO3 + H2O (biết tỉ trọng mol của N2O : N2 : NH4NO3 = 1 : 1 : 1)c. Fe3O4 + HNO3 → NxOy + ….2.2. Cho biết trị số năng lượng ion hoá đầu tiên I1 (eV) của các nguim tố nằm trong chu kì 2 như sau:Chu kì 2LiBeBCNOFI1 (eV)5,399,308,2911,2614,5413,6117,41Nhận xét sự biến thiên tích điện ion hoá trước tiên của những nguim tố trên. Giải ưng ý.
Ne21,55Câu 3 (5 điểm)3.1.

Xem thêm: Lập Niên Biểu Những Sự Kiện Chính Của Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ Xviii ?

Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch: NaOH, KCl, MgCl 2, CuCl2, AlCl3. Hãy nhận thấy từng dung dịch trêncơ mà ko sử dụng hoá chất khác.3.2. Cho 2 gam MgSO4 khan vào 200 gam hỗn hợp MgSO 4 bão hoà sinh sống t0C sẽ làm cho m gam muối bột kết tinch lại.Nung m gam tinh thể muối bột kết tinh kia đến khối lượng ko đổi, được 3,16 gam MgSO 4 khan. Xác định côngthức phân tử của tinc thể muối hạt MgSO4 kết tinch (biết độ tan của MgSO4 làm việc t0C là 35,1 gam).3.3. So sánh nửa đường kính nguyên tử với bán kính ion của những nguyên tố sau:C (Z = 6); N (Z = 7); O (Z = 8); F (Z = 9); Na (Z = 11); Mg (Z = 12).Câu 4 (5 điểm)4.1. Cho m gam tất cả hổn hợp X có CuCl2 cùng FeCl3 vào nước nhận được dung dịch A. Chia A làm 2 phần bằng nhau.Sục khí H2S dư vào phần 1 được 1,28 gam kết tủa, mang đến Na2S dư vào phần 2 được 3,04 gam kết tủa. Tính m.4.2. Cho 3,72 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe và Zn vào 200 ml hỗn hợp Y chứa HCl 0,5M và H2SO4 0,15M (loãng).a. Hỏi tất cả hổn hợp X đã chảy không còn vào Y chưa.b. Khi H2 bay ra thu được 0,12 gam thì dung dịch sau phản ứng cô cạn được bao nhiêu gam muối khan.c. Cho dung dịch Z tất cả NaOH 0,2M và Ba(OH) 2 0,1M tác dụng cùng với hỗn hợp sau khi X tan vào Y để chokết tủa bé nhỏ tuyệt nhất. Tính thể tích dung dịch Z nên và lượng kết tủa thu được.HẾTCho: H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65.


Chuyên mục: