đề thi học kì 2 lớp 3 môn toán năm 2020

Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 tất cả giải đáp chi tiết là tài liệu tìm hiểu thêm giỏi giành cho quý thầy cô và các vị prúc huynh lên kế hoạch ôn tập đề toán thù lớp 3 học tập kì 2 cho các em học sinh. Các em học sinh rất có thể luyện tập nhằm củng nuốm thêm kỹ năng và kiến thức của mình. Mời những em học viên thuộc các thầy cô xem thêm cài đặt về cụ thể đề thi.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 3 môn toán năm 2020


Để tiện đàm phán, share kinh nghiệm tay nghề về huấn luyện và giảng dạy và học hành những môn học lớp 3, acsantangelo1907.com mời những thầy thầy giáo, các bậc phú huynh với chúng ta học viên truy vấn đội riêng biệt giành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 3. Rất hy vọng nhận ra sự cỗ vũ của các thầy cô cùng các bạn.


Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Hay chọn lọc

I. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán năm 20đôi mươi - 2021 II. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù năm 2019 - 2020 III. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán

I. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán năm 20trăng tròn - 2021

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Số 1

Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu vấn đáp đúng:

a. Số ngay thức thì trước của 150 là:

A. 151

B. 140

C. 149

D. 160

b. Số ngay thức thì sau của số 65739 là :

A. 65729

B. 65749

C. 65740

D. 65738

c. Số lớn số 1 trong những số 8354; 8353; 8453; 8534

A. 8354

B. 8353

C. 8453

D. 8534

d. Chữ số 8 trong số 786 có giá trị là:

A. 800

B. 80

C. 86

D. 8

e. Giá trị của chữ x trong phnghiền tính x x 5 = 125 là :

A. 21

B. 25

C. 52

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

54275 + 22107 75362 - 24935
4805 × 4 20645 : 5

Bài 3: Điền đúng (Đ) hoặc không nên (S) vào địa điểm chấm:

a. Giá trị của biểu thức 56 + 24 : 6 là: 60 (.....)

b. Giá trị của biểu thức 21 x 4 : 7 là: 12 (.......)

Bài 4: Khoanh vào chữ trước câu vấn đáp đúng:

a. Cho 3m 5centimet = ... cm Số phù hợp để điền vào chỗ chnóng là:

A. 305

B. 350

C. 530

b. Cho 8m = 80 ... Đơn vị đo tương thích nhằm điền vào khu vực chnóng là:

A. m

B. dm

C. cm

c. 1 kilogam bởi :

A. 1000g

B. 100g

C. 10g

d. Trong cùng một năm , ngày 27 tháng tư là thiết bị năm thì ngày 1 tháng 5 là :

A. Thứ đọng hai

B. Thứ đọng ba

C. Thứ đọng tư

D. Thứ năm

Bài 5: Trong hình tứ giác ABCD tất cả nhị góc vuông và nhị góc không vuông.


Viết tiếp vào chỗ chnóng cho ưng ý hợp

a. Góc tất cả đỉnh ... là góc vuông

b. Góc tất cả đỉnh ... là góc không vuông

c. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mẫu vẽ để được một hình chữ nhật và một hình tam giác

Bài 6: Một siêu thị tất cả 65015 quyển vsống. Người nhà cửa hàng đang cung cấp vsống mang đến 4 ngôi trường tiểu học, từng ngôi trường 15000 quyển vngơi nghỉ. Hỏi của sản phẩm còn sót lại bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 năm 2021

Bài 1.Khoanh tròn

a) C. 149

b) C. 65740

c) D. 8534

d) B. 80

e) B. 25

Bài 2. Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ

Bài 3.

a) Đ

b) Đ

Bài 4.

a) A. 305

b) B. dm

c) A. 1000g

d) A. Thứ hai

Bài 5.

Góc gồm đỉnh A, D là góc vuông

Góc bao gồm đỉnh B, C là góc không vuông

Bài 6.

Số quyển vsinh sống shop sẽ phân phối là :

15000 x 4 = 60000 (quyển vở)

Số quyển vsinh hoạt shop còn lại là :

65015 - 60000 = 5015 (quyển vở)

Đáp số: 5015 quyển vở

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Số 2

Bài 1: Khoanh vào trước chữ đặt trước công dụng đúng: (3 điểm)

1. Số ngay tắp lự sau của số 53789 là:

A.53788

B.53790

C.53780

D.53799

2. Kết quả của phnghiền tính 3583 + 2706 là:

A. 5289

B. 6289

C. 6279

3. Kết trái của phxay tính 5068 – 2875 là:

A. 2293

B. 2392

C. 2193

4. Kết trái của phxay tính 327 x 8 là:

A. 2616

B. 2566

C. 2516

5. Kết trái của phép tính 7230 : 5 là:

A.106

B. 1446

C. C. 146

6. Giá trị của biểu thức (4036 – 1768) : 2 là:

A.1434

B. 1134

C. C. 4434

Bài 2 : (1 điểm) viết hiệu quả thích hợp vào vị trí chấm:


1. Một hình chữ nhật bao gồm kích thước như hình bên

a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A 68 cm

B 38 cm

C 40cm

D 70cm

b. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 68 cm2

B. 38 cm2

C. 40 cm2

D. 70 cm2

2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 5m 7cm = ….....cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

21718 x 3 5925 + 3567
2570 : 5 98764 – 36427

Bài 4: Tính giá trị biểu thức: (2 điểm)

a) 321 + 4 x 7 =

b) 27572 - (232 + 340) =

Bài 5: Giải tân oán (2 điểm)

Một cửa hàng bao gồm 9612m vải vóc. Đã bán tốt

*
số vải vóc. Hỏi cửa hàng còn sót lại từng nào mét vải?

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021

Bài 1. Trắc nghiệm

1.B. 53790

2.B. 6289

3.C. 2193

4.A. 2616

5.B. 1446

6.B. 1134

Bài 2.

1. a) B. 38cm

b) D. 70cm2

2) 5m7cm = 507cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

Bài 4.

a) 321+ 4 x 7

= 321+ 28

= 349

b) 27572 - ( 232 + 340)

= 27572 - 572

= 27 00

Bài 5.

Số mét vải cửa hàng sẽ bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải vóc siêu thị còn sót lại là:

9612 - 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Bài 5.

Số mét vải vóc siêu thị sẽ phân phối là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải vóc siêu thị sót lại là:

9612- 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 – Số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào lời giải đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong số 86 284 có mức giá trị là:

A. 6000 B. 600 C. 60 D. 6

Câu 2: Trong các số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn nhất là:

A. 83 599 B. 83 514 C. 83 583 D. 83 589

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780 B. X = 19480 C. X = 19520 D. X = 19590

Câu 4: Số phù hợp nhằm điền vào chỗ chấm 5km = …m là:

A. 5000 B. 500 C. 50 D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XII B. XXI C. XXII D. XIX

Câu 6: Giá trị của phnghiền tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323 B. 2143 C. 2051 D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông vắn tất cả diện tích bằng 36cmét vuông là:

A. 16cm B. 20cm C. 24cm D. 28cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8 b) 13524 : 6

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6 b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 công nhân đào được 4200m con đường. Hỏi 5 công nhân những điều đó đào được bao nhiêu mét đường? (Biết sức đào của mỗi công nhân như nhau).

Câu 11: Tính nkhô giòn giá trị của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
A A A A C C C

II. Phần từ bỏ luận

Câu 8: Học sinc từ bỏ đặt phép tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 = 72122 b) 62832 – 18492 = 44340
c) 3819 x 8 = 30552 b) 13524 : 6 = 2254

Câu 9:

a) X – 18392 = 46350 : 6

X – 18392 = 7725

X = 7725 + 18392

X = 26117

b) 72731 – X = 2824 x 3

72731 – X = 8472

X = 72731 – 8472

X = 64259

Câu 10:

1 công nhân đào được số mét đường là:

4200 : 8 = 525 (m)

5 công nhân đào được số mét mặt đường là:

525 x 5 = 2625 (m)

Đáp số: 2625m đường

Câu 11:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (90 – 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x 0

= 0

Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 - Số 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào câu trả lời đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 2 trong các 48 289 ở trong hàng:

A. Hàng nghìn B. Hàng trăm C. Hàng chục D. Hàng 1-1 vị

Câu 2: Trong những số 18 892, 18 293, 18 028, 18 005 số nhỏ nhắn tuyệt nhất là:

A. 18 892 B. 18 293 C. 18 028 D. 18 005

Câu 3: Giá trị của phép tính 11225 x 6 bằng:

A. 65550 B. 66530 C. 67350 D. 68540

Câu 4: Số La Mã XVII có mức giá trị bằng:

A. 17 B. 27 C. 18 D. 28

Câu 5: Số tương thích để điền vào vị trí chấm 7m 2dm = …mm là:

A. 2700 B. 7002 C. 7200 D. 7020

Câu 6: Giá trị của X thỏa mãn X : 3 = 17392 – 9183 là:

A. X = 22487 B. X = 24627 C. X = 24564 D. X = 24613

Câu 7: Diện tích của hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 8m cùng chiều rộng lớn 4m là:

A. 22m2 B. 38m2 C. 32m2 D. 36m2

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện phnghiền tính:

a) 12582 + 42882 – 38293 b) 98273 – 18931 x 5
c) 22665 : 5 + 18492 d) 71389 – 61882 + 28492

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X : 3 = 28922 b) X x 6 = 56736

Câu 10: Lan mua 5 bút chì không còn 12000 đồng. Hỏi nếu như Lan mua 8 bút chì như thế thì hết từng nào tiền?

Câu 11: Từ 3 chữ số 1, 5, 8 hãy viết tất cả những số tất cả bố chữ số (các chữ số ko được lặp lại).

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
B D C A C B C

II. Phần từ bỏ luận

Câu 8:

a) 12582 + 42882 – 38293 = 55464 – 38293 = 17171

b) 98273 – 18931 x 5 = 98273 – 94655 = 3618

c) 22665 : 5 + 18492 = 4533 + 18492 = 23025

d) 71389 – 61882 + 28492 = 9507 + 28492 = 37999

Câu 9:

a) X : 3 = 28922

X = 28922 x 3

X = 86766

b) X x 6 = 56736

X = 56736 : 6

X = 9456

Câu 10:

1 cây viết chì có mức giá tiền là:

12000 : 5 = 2400 (đồng)

8 cây viết chì có mức giá chi phí là:

2400 x 8 = 19200 (đồng)

Đáp số: 19200 đồng

Câu 11:

Các số có ba chữ số (những chữ số không lặp lại) được lập trường đoản cú tía chữ hàng đầu, 5, 8 là: 158, 185, 581, 518, 815, 851.

II. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 1

Môn Toán- Lớp 3

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu vấn đáp đúng (3 điểm)

Câu 1: Số gồm năm chục nghìn, sáu nghìn, nhị trăm, tám đơn vị chức năng viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số tức thời trước số lớn số 1 tất cả năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =... m. Số thích hợp điền vào khu vực trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: Hình vuông tất cả cạnh là 8centimet thì diện tích là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 7cm, chiều rộng 5centimet là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần tự luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: Tìm X (M 2 - 2 điểm)

X : 3 = 174đôi mươi 71542 - X = 51079

Câu 9: 5 xe sở hữu chngơi nghỉ được 36 700kg sản phẩm. Hỏi 7 xe tải như thế chsinh hoạt được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết mức chở của từng xe cộ là đồng nhất.) (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Tìm tích của số lớn số 1 bao gồm 4 chữ số cùng với số chẵn lớn nhất có một chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9x4 - 36)

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B - 0,5 điểm

Câu 3: C - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: A - 0,5 điểm

II. phần tự luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ bỏ Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) Tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 4đôi mươi x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 - X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = trăng tròn 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe cộ thiết lập chsống được số hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe tải chsống số hàng là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kg hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 tất cả 4 chữ số là 9999. Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích yêu cầu tìm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9 x 4 - 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 2

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:


1. Trong những số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn số 1 là: M1

A. 82350

B. 82305

C. 82503

D. 82530

2. Giá trị của chữ số 7 trong các 57104 là: M1

A. 70

B. 700

C. 7000

D. 70 000

3. x : 8 = 1096 (dư 7). Giá trị của x là: M3

A. 8768

B. 137

C. 144

D. 8775

4. Điền phnghiền tính nhân với phân tách phù hợp vào địa điểm chấm: M4

24 ... 6 .... 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8

B. 24 : 6 : 2 = 8

C. 24 x 6 : 2 = 8

D. 24 x 6 x 2 = 8

5. Châu bao gồm 10 000 đồng. Châu download nhị quyển vlàm việc, giá bán mỗi quyển vsinh hoạt là 4500 đồng. Hỏi Châu còn lại bao nhiêu tiền? M2

A. 5500 đồng

B. 14500 đồng

C. 1000 đồng

6. Một mảnh đất hình vuông có cạnh 6cm. Diện tích mảnh đất đó là: M2

A. 36

B. 24

C.12

II. PHẦN TỰ LUẬN:

7. Đặt tính rồi tính: M2

a/ 71584- 65739

b/ 37426 + 7958

c/ 5438 x 8

d/ 14889 : 7

8. Điền dấu >, 1998 g

b. 450 g = 500g – 50g.

Câu 9: (0,5 điểm)

Độ dài cạnh hình vuông vắn ABCD lâu năm là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10: Số gạch ốp xếp lên mỗi xe cộ download là: (0,5)

16560 : 8 = 2070(viên gạch) (0,5)

Số gạch ốp xếp lên 3 xe cộ cài đặt là: (0,25)

2070 x 3 = 6210(viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch ốp (0,25)

III. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán - Số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào vần âm A, B, C hoặc D đặt trước kết quả đúng:

Bài 1: (1 điểm)

a. Số ngay tắp lự trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

b. Số ngay tắp lự sau của số 65939 là:

A. 65929

B. 65940

C. 65941

D. 65938

Bài 2: (1 điểm)

a. Dấu >,

B. 2

B. 63 cmét vuông

C. 80 cmét vuông

D. 18 cm2

b) Một số phân tách mang lại 9 dư 3, Vậy số kia chia mang đến 3 dư mấy?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 35864 + 32678

b) 87980 – 46879

c) 10857 x 3

d) 79194 : 2

Bài 2: Tìm X: (1 điểm):

a) 32456 + X = 79896

b) X x 5 = 75460

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 7dm, chiều lâu năm vội vàng 4 lần chiều rộng lớn. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật đó ? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán số 1

Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm) Mối phnghiền tính đúng 0,5 điểm

Bài 1a

Bài 1b

Bài 2a

Bài 2b

Bài 4b

Bài 5a

Bài 5b

Bài 6a

Bài 6b

C

B

A

D

D

D

B

B

A

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 14 x 3 : 7 = 6 <.Đ.>

175 – ( 30 + 20) = 120 <.S.>


b/ Số thích hợp điền vào vị trí chấm của một giờ đồng hồ 15 phút ít = ….. phút là:

70 <.S.> 75 <.Đ.>

90 <.S.> 60 <.S.>

Bài 4: (1 điểm)

a/ Hình vẽ sau đây có:

8 góc vuông. 0.25 điểm 6 hình tứ giác. 0,25 điểm

Phần II : Tự luận (4 điểm)

Bài 1: Mối phxay tính đúng 0,25 điểm

a) 68542

b) 41101

c) 32571

d) 39597

Bài 2 (1 điểm): Tìm X: Mối phnghiền tính đúng 0,5 điểm

a) 32456 + X =79896

X = 79896 – 32456

X = 47440

b) X x 5 = 75460

X = 75460 : 5

X = 15092

Bài 3:

Bài giải

Chiều lâu năm là:

7 x 4 = 28( dm) 0,25 điểm

Chu vi hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

(28 + 7) x 2= 70 (dm) 0,5đ điểm

Diện tích hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

28 x 7 = 196 (dm2) 0,5đ điểm

Đáp số: Chu vi: 70 dm 0,25đ điểm

Diện tích: 196 dm2

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Số 2

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số làm sao lớn nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:

A. 42 630.

Xem thêm: Chế Độ Quân Chủ Lập Hiến Là Gì ? Chế Độ Quân Chủ Lập Hiến Là Gì

B. 42 063.

C. 42 603.

D. 42 360.

Câu 2: Số ngay tức thì sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

B. 65 589.

C. 65 500.

D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông tất cả cạnh 5centimet. Tính diện tích S hình vuông đó?

A. 25centimet.

B. 25cm2.

C. 20cm.

D. 20cm2.

Câu 4:

a) Số lớn số 1 tất cả năm chữ số là: ……….

b) Số bé bỏng tuyệt nhất bao gồm năm chữ số là: ……….

Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số tương thích điền vào nơi trống là:

A. 73m

B. 730m

C. 703m

D. 370m

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

32564 + 13729

86247 – 52629

17092 x 4

8496: 6

Câu 7: Hãy viết những số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) Theo máy trường đoản cú từ bỏ bé nhỏ mang lại lớn: …………………………………………………

b) Theo sản phẩm tự tự Khủng cho bé: …………………………………………………

Câu 8: Tính quý hiếm của biểu thức:

1031 x 6 + 2718

57353 – 1672: 4

Câu 9: Một nhóm công nhân đào con đường. Trong 5 ngày đào được 1615 mét mặt đường. Hỏi trong 7 ngày nhóm người công nhân kia đào được từng nào mét đường?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 10 : Hãy cho thấy hình sau đây gồm bao nhiêu hình tam giác?

Trả lời: Có………hình tam giác.

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán số 2

Câu 1: (1 đ) Số làm sao lớn số 1 trong số số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630

A. 42 630.

Câu 2: (1 đ) Số liền sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

Câu 3: (1 đ) Một hình vuông vắn bao gồm cạnh 5centimet. Tính diện tích S hình vuông vắn đó?

B. 25cm2

Câu 4:

(0,5 đ) a) Số lớn số 1 có năm chữ số là: 99999

(0,5 đ) b) Số nhỏ bé nhất có năm chữ số là: 10000

Câu 5: (1 đ) 7hm 3dam = ………m. Số tương thích điền vào chỗ trống là:

B. 730m

Câu 7: Tính quý hiếm của biểu thức: (Mỗi câu đúng được 0,5điểm)

1031 x 6 + 2718 = 6186+ 2718 57353 – 1672: 4 = 57353 – 418

= 8904 = 56935

Câu 8: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) (0,5 đ) Theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú tự nhỏ xíu mang lại lớn: II, IV,V,VI, VII, IX, XI

b) (0,5 đ) Theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú lớn đến bé: XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Câu 9: Mỗi câu trả lời và phxay tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Tóm tắt

5 ngày : 1615 mét đường

7 ngày : .... mét đường?

Bài giải

Số mét mặt đường đào được trong 1 ngày là:

1615 : 5 = 323 (m)

Số mét đường đào được trong 7 ngày là:

323 x 7 = 2261 (m)

Đáp số: 2261 mét đường.

Câu 10:

Trả lời: Có 10 hình tam giác.

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán - Số 3

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: Toán

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ). Số ngay tắp lự sau của 78999 là:

a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng tư là vật dụng sáu. Ngày 4 tháng 5 là vật dụng mấy?

a- Thứ đọng tư b- Thứ sáu c- Thứ năm d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm:

a- 9600cm b- 96centimet c- 906centimet d- 960cm

Câu 4: (0.5đ). Chu vi hình vuông vắn là 96centimet, cạnh của hình vuông là:

a- 86centimet b- 43cm c- 24cm d- 32cm

Câu 5: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150.

Xem thêm: Sách Giải Toán 6 Bài 18: Bội Chung Nhỏ Nhất Toán 6 Tập 1 Trang 57 60

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9......................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... .....................

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232…………………………. ………………………………………………………. ……………………………

Câu 3: (1đ) Tính diện tích S hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 13 cm, chiều rộng lớn là 9cm

Câu 4: (2đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi thiết lập 6 cây bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền?

Câu 5: (0.5đ) An nghĩ về ra một số, ví như đem số kia phân tách mang lại 5 thì được tmùi hương là 4 và số dư là số dư lớn số 1. Hãy kiếm tìm số đó?

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán số 3

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án c c d c b

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2đ)

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232X = 2864 : 8 (0.25đ) X = 1232 x 5 (0.25đ)X = 358 (0.5đ) X = 6160 (0.5đ)

Câu 3:

Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ)

13 x 9 = 117 (m2) (0.5đ)

Đáp số: 117 m2 (0.25đ)

Câu 4:

Giá tiền 1 cây bút chì: (0.25đ)

5400 : 9 = 600 (đồng) (0.5đ)

Mua 6 cây viết chì thì hết: (0.25đ)

600 x 6 = 3600 (đồng) (0.5đ)

Đáp số: 3600 đồng (0.5đ)

Câu 5:

Số dư của phnghiền phân tách đến 5 lớn nhất đang là 4 (0.25đ)

Vậy số An suy nghĩ ra là:

5 x 4 + 4 = 24 (0.25đ)

Đáp số: 24

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Số 4

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trmong ý trả lời đúng:


Chuyên mục: Giáo dục