đề thi minh họa môn sử 2019

Đã có đề acsantangelo1907.com minh họa trung học phổ thông Quốc gia môn Sử (bài acsantangelo1907.com kỹ thuật xã hội) năm 2019 thừa nhận của Sở GD&ĐT cùng khuyên bảo giải được update phía dưới.

Đề acsantangelo1907.com minc họa THPT Quốc gia môn Sử (KHXH) 2019

*

*

*

*

TẢI FILE ĐỀ acsantangelo1907.com TẠI ĐÂY

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ acsantangelo1907.com MINH HỌA trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019

MÔN: LỊCH SỬ

THỰC HIỆN:BAN CHUYÊN MÔN acsantangelo1907.com.COM


1.D

11.B

21.A

31.A

2.B

12.A

22.C

32.C

3.B

13.D

23.C

33.D

4.C

14.C

24.B

34.B

5.D

15.C

25.B

35.C

6.A

16.B

26.A

36.A

7.A

17.A

27.D

37.D

8.C

18.A

28.C

38.A

9.A

19.C

29.D

39.B

10.C

20.D

30.B

40.A


*

*

Theo TTHNChuyên mục: Tổng hợp