Đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 1

     

Nội dung bao gồm của đề thi học kì 1 lớp 4 môn tân oán. Là những bài xích tân oán về số tự nhiên và thoải mái, mức độ vừa phải cộng, các đơn vị chức năng đo đại lượng, độ dài.


*

Sau đây là phần ôn tập lại các kiến thức bắt buộc ghi nhớ và 10 đề thi học kì 1 lớp 4 môn toán được acsantangelo1907.com chỉnh sửa nhằm học viên luyện đề. Phú huynh học sinh cùng xem thêm nhé.

Bạn đang xem: Đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 1

1. Ôn tập các dạng toán thù học tập kì 1 lớp 4

1.1. Bài toán tìm kiếm số vừa phải cộng

*

1.1.1 Bài toán: Tìm số hạng lúc biết vừa đủ cộng với số hạng khác.1.1.2. Cách làm

Tìm tổng của các số hạng

Muốn kiếm tìm tổng của những số hạng ta rước số trung bình cộng nhân với số số hạng.

Tìm số hạng chưa chắc chắn đem tổng trừ đi số hạng sẽ biết

1.2. Dấu hiệu phân tách không còn cho 2, 3, 5, 9

*

1.3. Dạng đặt tính rồi tính của phxay tính nhân, phân chia, cùng, trừ

1.3.1 Phép nhân

khi tiến hành phxay tính ta triển khai trường đoản cú đề nghị qua trái

Ta theo thứ tự bao gồm những tích riêng biệt đầu tiên, 2, 3… khi để tính nhớ phải kê thẳng sản phẩm các chữ số

1.3.2 Phép chia

Thực hiện tại phnghiền tính theo trang bị từ trường đoản cú trái qua phải.

Có đầy đủ 3 phxay tính trong phxay phân chia gồm: Chia kế tiếp nhân rồi sau cùng trừ.

Trong phxay chia có dư thì số dư bao giờ cũng nhỏ tuổi rộng số phân chia.

1.3.3 Phnghiền cộng

Quy tắc: Muốn cùng nhì số tự nhiên ta có thể làm nhỏng sau:

Viết số hạng này bên dưới số hạng tê làm sao để cho những chữ số sống và một mặt hàng đặt trực tiếp cột cùng nhau.Cộng những chữ số sinh hoạt từng hàng theo đồ vật từ bỏ từ bỏ phải quý phái trái, Có nghĩa là tự sản phẩm đơn vị chức năng mang lại hàng trăm, hàng trăm ngàn, hàng nghìn, … .1.3.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhì số thoải mái và tự nhiên ta rất có thể làm cho như sau:

Viết số hạng này dưới số hạng kia làm thế nào cho những chữ số sinh hoạt cùng một mặt hàng đặt trực tiếp cột với nhau.Trừ các chữ số nghỉ ngơi từng mặt hàng theo máy từ tự nên thanh lịch trái, Có nghĩa là trường đoản cú hàng đơn vị đến hàng chục, hàng nghìn, hàng ngàn, …

1.4. Dạng tân oán đại lượng

1.4.1. Bảng đơn vị đo kăn năn lượng

*

Để đo cân nặng các đồ nặng nề hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ki-lô-gam, tín đồ ta cần sử dụng phần nhiều 1-1 vị: yến, tạ, tấn.

Để đo trọng lượng những thứ nặng trĩu hàng chục, hàng trăm ngàn, hàng ngàn gam, bạn ta cần sử dụng gần như 1-1 vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Mỗi đơn vị đo trọng lượng các gấp 10 lần đơn vị bé thêm hơn tức thời sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo cân nặng đa số kém nhẹm (Largedfrac110)lần đơn vị chức năng lớn hơn liền trước nó

1.4.2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

Mỗi đơn vị chức năng đo độ nhiều năm phần đa vội 10 lần đơn vị nhỏ thêm hơn tức thời sau nó.

Mỗi đơn vị đo độ nhiều năm các kỉm (Largedfrac110) lần đơn vị chức năng to hơn lập tức trước nó.

Một số đơn vị đo diện tích: mét vuông, kmét vuông, dmét vuông, cm2

1(km^2) = 1 000 000(m^2)

1(m^2) = 100(dm^2)

1(m^2) = 10 000(cm^2)

1(dm^2) = 100(cm^2)

1.4.3. Giây - thay kỷ

Chú ý:

một năm = 365 ngày

một năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon cha, mon năm, tháng bảy, mon 8, tháng mười, mon mười nhị có: 3một ngày.

Tháng tư, tháng sáu, mon chín, mon mười một có: 30 ngày.

Tháng nhì bao gồm 28 ngày (vào thời điểm năm nhuận tất cả 29 ngày).

1.5. Dạng tân oán số trường đoản cú nhiên

1.5.1. Hàng với lớp

*

Hàng đối chọi trăm, hàng chục, sản phẩm đơn vị chức năng thích hợp thành lớp solo vị

Hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn thích hợp thành lớp nghìn

1.5.2. Bài toán thù đọc số tự nhiên

Để gọi các số thoải mái và tự nhiên ta đọc từ bỏ trái sang trọng đề nghị, hay từ bỏ mặt hàng cao cho tới hàng thấp.

Các chữ số tự phải thanh lịch trái thứu tự thuộc mặt hàng đơn vị, hàng trăm, hàng nghìn, hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn nghìn, ...

Hàng đơn vị chức năng, hàng chục, hàng nghìn vừa lòng thành lớp đơn vị chức năng.

Hàng nghìn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn phù hợp thành lớp ngàn.

2. các bài tập luyện theo dạng toán

2.1. Bài tập

Bài 1:

a) Cho các số 25, 69, 38, 56. Tìm vừa phải cùng của những số đó

b) Tìm trung bình cùng của dãy số sau: 5, 10, 15, trăng tròn, 25

c) Cả 2 thùng chứa nước, trung bình mỗi thùng cất 52 llượng nước. Biết thùng thứ nhất cất 35 lít. Hỏi thùng thứ 2 cất từng nào lkhông nhiều nước?

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 115 x 42

b) 4025 : 23

c) 7482 + 8532

d) 5399 - 2391

Bài 3: Cho những số sau: 1008 ; 2115 ; 991 ; 9099, 375 ; 2000 ; 554 ; 8780 ; 12 068 ; 1605

a) Số nào phân chia hết mang đến 2 và 5

b) Số nào chia không còn đến 3 và 9

c) Số nào không phân tách hết đến 5

d) Số như thế nào phân chia không còn mang lại 9

Bài 4: Điền số phù hợp vào địa điểm trống

a) 93km 24hm = ?m

b) 4 tấn 5 tạ 6700dag = ?kg

c) 124 năm 18 mon = ? tháng

d) 76 tuần = ? ngày

Bài 5: Số 576 028 gồm:

a) Đọc số bên trên và cho biết thêm số 7 ở trong hàng, lớp nào?

b) Viết số kia thành tổng.

2.2. Bài giải

Bài 1:

a) Trung bình cộng của số đó là:

(25+ 69 + 38 + 56) : 4 = 47

b) Dãy 5, 10, 15, trăng tròn, 25 là dãy bí quyết đều. Trung bình cùng của hàng số phương pháp mọi là: (25 + 5) : 2 = 15

c) Ta bao gồm Trung bình cộng = (thùng thứ nhất + thùng vật dụng 2) : 2

Theo đề bài xích ra ta có: 52 = (35 + thùng vật dụng 2) : 2

thùng thứ 2 + 35 = 52 x 2

thùng thứ hai = 104 - 35 = 69 lít nước

Vậy thùng thứ hai đựng 69 lít nước

Bài 2:

*

Thực hiện tại phnghiền tính theo lắp thêm trường đoản cú từ nên qua trái ta có:

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 lưu giữ 1

2 nhân 1 bằng 2, thêm một bằng 3, viết 3

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

4 nhân 5 bằng trăng tròn, viết 0 lưu giữ 2

4 nhân 1 bởi 4, thêm 2 bằng 6, viết 6

4 nhân 1 bằng 4, viết 4

Hạ 0

3 cộng 0 bởi 3, viết 3

2 cộng 6 bởi 8, viết 8

Hạ 4

Vậy 115 x 42 = 4830

*

Thực hiện tại phnghiền tính từ trái qua buộc phải ta có:

40 chia 23 bởi 1,viết 1

1 nhân 23 bởi 23, 40 trừ 23 bởi 17

Hạ 2 được 172 chia 23 bởi 7, viết 7

7 nhân 23 bởi 161, 172 trừ 161 bằng 11

Hạ 5 được 115 chia 23 bởi 5, viết 5

5 nhân 23 bằng 115, 115 trừ 115 bởi 0

Vậy 4025 : 23 = 175

*

Thực hiện phép tính từ cần qua trái theo luật lệ ta có:

2 cùng 2 bằng 4, viết 4

8 cùng 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1

4 cùng 5 bằng 9 cùng 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1

7 cùng 8 bằng 15 thêm một bằng 16, viết 16

Vậy 7482 + 8532 = 16014

*

Thực hiện nay phép tính theo vật dụng từ bỏ tự bắt buộc qua trái ta có:

9 trừ 1 bằng 8, viết 8

9 trừ 9 bởi 0, viết 0

3 trừ 3 bằng 0, viết 0

5 trừ 2 bởi 3, viết 3

Vậy 5399 - 2391 = 3008

Bài 3:

a) Số nào phân tách hết đến 2 cùng 5 là: 2000, 8780,

b) Số làm sao phân tách hết mang lại 3 với 9 là: 1008, 9099, 2115

c) Số làm sao ko chia hết cho 5 là: 1008, 991, 554, 12068

d) Số nào chia hết đến 9 là: 1008, 9099, 2115

Bài 4:

a) 93km 24hm = 954000m

Ta tất cả 93km = 93 x 1000 = 93000m

24hm = 24 x 100 = 2400m

Vậy 93km 24hm = 93000 + 2400 = 95400m

b) 4 tấn 5 tạ 6700dag = 4567 kg

Ta có: 4 tấn = 4 x 1000 = 4000 kg

5 tạ = 5 x 100 = 500 kg

6700 dag = 6700 : 100 = 67 kg

Vậy 4 tấn 5 tạ 6700dag = 4000 + 500 + 67 = 4567 kg

c) 124 năm 18 tháng = 1506 tháng

Ta có 124 năm = 124 x 12 = 1488 tháng

Vậy 124 năm 18 mon = 1488 + 18 = 1506 tháng

d) 76 tuần = 532 ngày

Ta có 1 tuần = 7 ngày nên 76 tuần = 76 x 7 = 532 ngày

Vậy 76 tuần = 532 ngày

Bài 5:

Số 576 028 gồm:

a) Cách đọc là: Năm trăm bảy mươi sáu nghìn ko trăm nhì mươi tám.

Số 7 trực thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn

b) Cách viết tổng của 576028 = 500000 + 70000 + 6000 + đôi mươi + 8

3. 10đề thi học tập kì 1 toán thù lớp 4

3.1. 10 Đề thi học tập kì 1 toán lớp 4

*

*

ĐỀ SỐ 3

Bài 1: Điền vào chỗ trống

Viết số

Đọc số

59203

tứ mươi nhì nghìn một trăm linch tám

925022

7352

Bài 2: Chọn giải đáp đúng độc nhất.

a) Số viết vào chỗ chấm 12 (m^2) 8 (dm^2) = …. (dm^2).

A.1280

B. 12800

C. 120800

D. 128000

b) Giá trị của biểu thức 72 : 4 + 4 x 15 là:

A. 330

B. 135

C. 124

D. 78

Bài 3. Tìm x:

a) 219375 + x = 846529

b) 43 x X = 14061

Bài 4. Đặt tính với tính:

a) 163947 + 483625

b) 735864 – 351926

c) 1529 x 407

d) 10246 : 47

Bài 5. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

Cho bốn số: 7582; 3474; 4665; 2970

a) Những số phân chia không còn mang lại 2 là 7582; 3474; 2970 ▭

b) Những số chia hết mang đến 3 là : 3474; 4665; 2970 ▭

c) Những số chia hết cho 3 cơ mà ko phân chia hết cho 9 là : 3474; 2970 ▭

d) Những số phân tách không còn cho cả 2, 3, 5, 9 là 2970 ▭

Bài 6. Trung bình cộng số đo nhị cạnh tiếp tục của hình chữ nhật là 102 centimet. Tính diện tích của hình chữ nhật biết chiều dài hơn chiều rộng lớn 24 cm.

ĐỀ SỐ 4

Bài 1. Đúng ghi đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) Số 104715 hiểu là: Một trăm linh tứ ngàn bảy trăm mười lăm ▭

b) Số bao gồm một triệu, tám trăm ngàn, một nghìn, ba trăm, hai chục với một đơn vị được viết là: 18001321 ▭

c) Số 32757981 đọc là: Ba mươi nhị triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi kiểu mẫu ▭

d) Số “Bốn triệu cha trăm linc sáu ngàn hai trăm mười bảy” được viết là: 4306217▭

Bài 2: Số thích hợp viết vào nơi trống nhằm 15 phút ít 15 giây = ….. giây là:

A. 915

B. 1515

C. 1550

D. 1510

Bài 3: Trong số 86790; 86900; 86901, số lớn số 1 là:

A. 86790

B. 86900

C. 86910

D. 86901

Bài 4: Đặt tính cùng tính:

a) 29583 + 46372

b) 516274 – 293584

c) 1345 x 23

d) 9664 : 32

Bài 5. Tìm x:

a) x – 219478 = 21350

b) 2645 : x = 23

Bài 6. Viết vào vị trí trống:

Cho các số: 38160; 3336; 1245; 2608:

a) Các số phân tách không còn mang đến 2 là: ……

b) Các số vừa phân chia không còn mang đến 2, vừa phân tách hết cho 3 là:

c) Số chia không còn cho tất cả 2, 3, 5 và 9 là: …

d) Số phân chia hết mang lại 3 nhưng ko phân tách không còn cho 9 là:

Bài 7: Có 3 bao gạo mức độ vừa phải mỗi bao nặng trĩu 62kg, biết bao gạo trước tiên nặng nề 56kilogam, bao sản phẩm 3 nặng trĩu 72kg. Hỏi bao máy 3 nặng từng nào kg?

ĐỀ SỐ 5

Bài 1: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

a) Trong các số: 98765; 187654; 276543; 654321, số bé bỏng duy nhất là:

A. 654321

B. 187654

C. 276543

D. 98765

Bài 2: Số tương thích viết vào khu vực chấm để 140 (m^2) = ….. (cm^2) là:

A. 140

B. 1400

C. 1400000

D. 14000

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

Cho các số 7210; 8745; 9654; 3639:

a) Các số phân chia không còn mang đến 2 là: 7210 với 9654 ▭

b) Các số phân tách hết cho 5 là: 7210 với 8745 ▭

c) Các số chia không còn cho 3 là: 7210, 8745, 3639 ▭

d) Số chia không còn cho tất cả 2 và 3 là: 9654 ▭

Bài 4. Đặt tính cùng tính:

a) 35627 + 57349

b) 817392 – 345678

c) 1734 x 215

d) 14910 : 35

Bài 5. Tìm y:

a) 246795 + y = 418976

b) y x 25 = 5075

Bài 6. Một shop hoa màu trong thời gian 2 ngày đầu phân phối được 1 tấn 38 kilogam gạo. Biết ngày trước tiên chào bán được rất nhiều hơn ngày lắp thêm hai 128 kilogam gạo. Tính số gạo bán tốt trong hằng ngày.

ĐỀ SỐ 6

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

Kết trái của 4800 : 60 bằng bao nhiêu?

A. 80

B. 8000

C. 800

D. 60

Bài 2: Trong các số sau: 25032, 42050, 3105, 438201 số ít làm sao phân chia hết cho cả 2 với 5?

A. 25032

B. 42050

C. 3105

D. 438201

Bài 3: Số 9 trong số 592058 có giá trị là bao nhiêu?

A. 9000

B. 900

C. 90000

D. 90

Bài 4: Tìm x biết:

a) 9357 : x = 85

b) x + 865 = 56724

c) 985 - x = 732

d) X x 24 = 91056

Bài 5: Đặt tính rồi tính.

a) 918435 + 84029

b) 285820 - 52059

c) 1048 x 54

d) 43173 x 8

Bài 6: Trường đái học A bắt buộc cố gắng 240 cái bàn ghế. Hỏi

a) Nếu cầm cố vào 20 lớp thì từng lớp tất cả từng nào chiếc bàn ghế?

b) Nếu nuốm vào 18 lớp thì từng lớp tất cả nhiêu cái bàn ghế và dư từng nào bộ?

ĐỀ SỐ 7

Câu 1: Trung bình cùng của 38, 26, 80 là bao nhiêu?

A. 40

B. 38

C. 48

D. 28

Câu 2: Giá trị của 65 tạ 7 yến = ?kg

A. 6507

B. 6570

C. 67500

D. 65007

Câu 3: Minc tất cả 140 viên bi số bi của Nam bởi (Largedfrac14) của Minh. Hỏi Nam gồm bao nhiêu?

A. 35

B. 45

C. 33

D. 37

Câu 4. Đặt tính rồi tính

a) 1847 x 584

b) 499trăng tròn : 82

c) 84521 + 70142

d) 92852 - 58221

Câu 5: Điền số tương thích vào nơi trống

a) 56hg + 70dag = ?g

b) 8T - 780 yến = ?kg

c) 104hm - 78dam = ? m

d) 10hai năm + 72 tháng = ? năm

e) 32 tuần + 849 ngày = ? ngày

Câu 6: Tổng của nhì số là 456. Số to hơn số nhỏ xíu 24 đơn vị chức năng. Tìm hai số đó

Câu 7: Một hình vuông vắn gồm diện tích S là 49(m^2). Hỏi chu vi hình vuông vắn bằng bao nhiêu?

ĐỀ SỐ 8

Câu 1: Số 475902 được đọc là:

A. Bốn bảy năm ngàn chín linc hai

B. Bốn trăm bảy mươi lăm ngàn chín trăm linh hai

C. Bốn trăm bảy mươi lăm nghìn chín linh nhị.

D. Bốn bảy lăm ngàn chín trăm linch nhị.

Câu 2. Giá trị của phnghiền tính 893 : 3 là:

A. 297

B. 291

C. 297 dư 3

D. 297 dư 2

Câu 3. Số 7 triệu, 5 trăm nghìn, 7 chục ngàn, 9 đơn vị chức năng được viết là:

A. 7570009

B. 7057009

C. 7050709

D. 7500709

Câu 4. 95 phút = ? giờ ? phút. Điền số phù hợp vào nơi trống

A. 1 giờ 15 phút

B. 2 giờ 05 phút

C. 1 giờ đồng hồ 35 phút

D. 1 tiếng 25 phút

Câu 5: Một căn chống hình chữ nhật tất cả tổng nhì cạnh tiếp tục là 13m, Chiều dài hơn nữa chiều rộng 3m. Hỏi chiều lâu năm chiều rộng lớn của cnạp năng lượng chống sẽ là bao nhiêu m?

Câu 6. Trung bình cộng của nhì số bởi 78, hiệu hai số bằng 8. Tìm nhị số đó

*

*

*

*

3.2. Đáp án

Đề 1:

1: C

2: D

3: B

4: B

5:

a) 263;

b) 18252;

c) 51447;

d) 49474

6:

a) 56300;

b) 4140

7:

a) 45;

b) 7784

8: Đáp án số lượng km ổi = 31 cây, số lượng kilomet cam = 14 cây

Đề 2

1: B

2: D

3: A

4: B

5: A

6:

a) 142008;

b) 57 dư 16;

c) 18033

7:

a) 3626;

b) 85 dư 1

8: 142m

Đề 3

1:

a) Năm mươi chín nghìn nhì trăm linc ba

b) 42108

c) Chín trăm nhì mươi lăm ngàn ko tăm nhì mươi ba

d) Bảy ngàn tía trăm năm mươi nhì.

2: a) B; b) D

3:

a) 627154;

b) 327

4:

a) 647572;

b) 383938;

c) 622303;

d) 218

5:

a) Đ;

b) Đ;

c) S;

d) Đ

6: 10260

Đề 4

1.

a) Đ;

b) Đ;

c) Đ;

d) Đ

2. A

3. D

4.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về 12 Quận Ở Hà Nội Cùng Thông Tin Chi Tiết Nhất 2021

a) 75955;

b) 222690;

c) 30935;

d) 302

5.

a) x = 240828

b) x = 115

6.

a) 38160, 3336, 2608

b) 38160, 3336

c) 38160

d) 3336, 1245

7. 58kg

Đề 5

1. D

2. C

3.

a) Đ;

b) Đ;

c) S;

d) Đ

4.

a) 92976

b) 471714

c) 372810

d) 426

5.

a) 172181; b) 203

6.

Ngày trước tiên được 583kg, Ngày thứ nhị được 128kg

Đề 6

1. A

2. B

3. C

4.

a) 110 dư 7

b) 55859

c) 253

d) 3794

5.

a) 1002464

b) 233761

c) 56592

d) 345384

6.

a) 12

b) 13 dư 6

Đề 7

1. C

2. B

3. A

4.

a) 1078648

b) 608 dư 64

c) 154663

d) 34631

5.

a) 6300g

b) 200kg

c) 9620m

d) 96 năm

e) 1073 ngày

6.

Số trước tiên là 240, số vật dụng hai là 216

7.

Đáp số: 28m.

Đề 8

1. B

2. D

3. A

4. C

5.

Chiều dài 8m, chiều rộng 5m

6.

Số trước tiên là 82, số vật dụng nhì là 74

Đề 9

1.

a) S

b) Đ

c) Đ

d) Đ

2.

a) C

b) D

3.

a) 6183

b) 354

4.

a) 765459

b) 254755

c) 441252

d) 375 dư 14

5.

a) 27648, 54180

b) 45123, 54180, 27648

c) 19805, 54180

d) 54180

6.

Đáp số: 285m

Đề 10

1.

a) 31001

b) Ba trăm chín mươi nghìn chín trăm ba mươi chín

c) 2074106

d) Chín trăm linh một ngàn một trăm mười một.

2.

a) D

b) B

c) C

3.

a) 38484

b) 65936

4.

a) 618593

b) 762909

c) 720176

5.

a) 1234, 3456, 37890

b) 3456, 37890

6. Diện tích 80(m^2)

Trên đây là văn bản kiến thức và kỹ năng với đề thi học kì 1 lớp 4 môn toán, học viên đề nghị cần cù luyện đề củng gắng kiến thức để đã đạt được kết quả cao trong kì thi này nhé. Hình như phú huynh, học sinh theo dõi thêm acsantangelo1907.com nhằm update kiến thức và kỹ năng tốt nhé.


Chuyên mục: Tổng hợp