Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn toán

     
... Họ và tên: Lớp: KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I- NĂM HỌC 2009 – 2 010 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 5 KIỂM TRA ĐỌC(Thời gian 25 phút)A-ĐỌC THẦM BÀI “Đất Cà Mau” ( TV5- Tập 1- Tr 89) RỒI TRẢ LỜI ... phút)A-ĐỌC THẦM BÀI “Đất Cà Mau” ( TV5- Tập 1- Tr 89) RỒI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI : Câu 1: Mưa ở Cà mau có gì khác thưòng? (1 )……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... trong đó từ in đậm được dùng với nghĩa chuyển( 1 đ). quả na mở mắt đau mắt mắt kính đứt một mắt xích mắt đen láy quả dứa mới chín vài mắtCâu5/a)Từ “xanh rì” thuộc từ loại nào? ( khoanh vào...


Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn toán

*

*

*Xem thêm: Vẽ Tranh Bác Hồ Với Thiếu Nhi Thiếu Nhi Với Bác Hồ Với Thiếu Nhi Đơn Giản

... 4 ,5 4 – 3 ,5 – 3 - 2 ,5 - 2 – 1, 51 – 0 ,5 )* Chữ viết không rõ ràng, trình bày bài bẩn toàn bài trừ 1 điểm Trường Tiểu học Tân Lập KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I Họ và tên : Năm học 2 010 ... 1: Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi là : a. 5 050 050 b. 5 000 050 c. 50 050 050 Bài 2: 2 phút 10 giây = giây. a. 10 0 b. 13 0 c. 15 0 Bài 3: 4 tấn 85 tạ = kg:a. 4 85 b. 4 850 ... từ láy c) 8 từ láy Trường Tiểu học Tân Lập KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I Họ và tên : Năm học 2 010 - 2 011 Lớp : Môn Toán 4 . Thời gian : 40 phút Ngày kiểm tra: Ngày trả bài: Điểm Lời phê...
*

*

... Câu 1: Chữ số 6 trong số 3 650 00 chỉ :(0 ,5 điểm)A. 60 B. 600 C. 60 000 Câu 2: Số lớn nhất trong các số 7 95 250 ; 794 2 75; 7 95 205là: (0 ,5 điểm)A. 7 95 250 B. 794 2 75 C. 794 2 05 Câu 3: 4 giờ 35 ... 10 000 + ( 95 x 8) + 250 =Bài giải Trang2 Trường TH. Long Điền TiếnAHọ và tên:________________ Lớp: 4ĐỀ KIỂM TRA ĐK GIỮA HỌC INgày thi:____/_____/ 2 010 MÔN: TOÁNThời gian: ... điểm) Lớp 4 1 có 37 học sinh, lớp 42 có 39 học sinh, lớp 43 có 38 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?Bài giải Bài 3. (1 điểm) Tính giá trị biểu thức: 10 ...

Chuyên mục: